SK (N)
 

Prepisy o organizácii železničnej dopravy -D-

 
 

D 1s, Návestné predpisy. 1954

 

D 2, Dopravné predpisy, úč.od 29.12.1987

 

D 2, Dopravné predpisy, úč.od 29.12.1987

 

D 2, Dopravné predpisy, úč.od 29.12.1987, 2.vyd.

 

D 2, Dopravné predpisy, úč.od 29.12.1987, 2.vyd. (Úplné znenie podľa stavu k 1.1.1998)

 

D 2, Dopravní předpisy, Min.dopravy. 1954

 

D 2, Dopravní předpisy, Min.dopravy. 1954

 

D 2, Dopravní předpisy, Min.dopravy. 1954

 

D 2, Dopravní předpisy, pl.od 1.3.1962

 

D 2-č, Dopravní předpisy, pl.od 1.4.1947

 

D 2-s, ČSD, Dopravné predpisy, pl.od 1.4.1947

 

D 2/1, ŽSR, Technické údaje k Dopravným predpisom, úč. od 1.1.1996

 

D 2/1-s, ČSD, Dopravný predpis, pl.od 18.5.1952, (+ Rozvrh hodín dopr. kurzu pre výpravcov)

 

D 2/1-s, Predpis ČSD, Dopravný predpis, pl.od 18.5.1952

 

D 2/2, Min.žel., Návěstní a dopravní předpisy pro tratě s automatickým traťovým zabezpečovacím zařízením a pro stanice s releovým staničním zabezpečovacím zařízením. Praha, 1953

 

D 2/2, Min.žel., Návěstní a dopravní předpisy pro tratě s automatickým traťovým zabezpečovacím zařízením a pro stanice s releovým staničním zabezpečovacím zařízením. Praha, 1953

 

D 2/2, Přílohy k dopravním předpisům (DP), (Paragrafy 1 až 103 viz sešit D 2/1), pl.od 1.4.1944

 

D 2/8, ČSD, Doprava služobných vozidiel, úč. od 1.10.1982

 

D 2/8, Doprava služobných vozidiel, úč.od 1.10.1982

 

D 2/81, Doprava služebních vozidel podle typů, úč.od 1.10.1982

 

D 2/81, Doprava služebních vozidel podle typů, úč.od 1.10.1982

 

D 2/9, ŽSR, Používanie dopravnej cestyŽSR cudzími dopravcami, úč. od 1.2.2000

 

D 2/9. Používanie dopravnej cesty ŽSR cudzími dopravcami, úč.od 1.2.2000

 

D 2/s, ČSD, Dopravné predpisy, pl.od 1.3.1962

 

D 2/s, ČSD, Dopravné predpisy, pl.od 22.5.1955

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky