SK (N)
 

Prepisy o organizácii železničnej dopravy -D-

 
 

D 17/S, Smernice pre hlásenie a vyšetrovanie železničných nehôd a smernice pre prácu s pomocnými prostriedkami pri odstraňovaní následkov žel.nehôd, 1956, (s prílohami 1a,1b, 2, 3)

 

D 18/1-2, Předpis pro zpracování,sazbu a tisk železničních jízdních řádů pro veřejnost, pl.od 1.6.1957

 

D 18/1-2, Předpis pro zpracování,sazbu a tisk železničních jízdních řádů pro veřejnost, pl.od 1.6.1957

 

D 18/3-s, ČSD, Predpisy pre úpravu pomôcok cest. poriadku, sošit 3 - Prehľady odchodov a príchodov vlakov osobnej dopravy, pl.od 1.4.1948

 

D 18/3-s, Predpisy pre úpravu pomôcok cestovného poriadku, pl.od 1.4.1948

 

D 180, ŽSR, Rozdiely v ustanoveniach prevádzkových predp. D1 a D2 medzi ŽSR a ČD, úč.od 28.12.1997

 

D 181, ČSD, Ustanovení náv. a dopr. předpisu Rakouských spolk. drah, odchylná od ustanovení předpisu Čsl. st. drah, pokud přicházejí v úvahu pro pohraniční žel. dopravu, úč. od 29.12.1987

 

D 181, ČSD, Ustanovení náv. a dopr. předpisu Rakouských spolkových drah, odchylná od předp. ustanovení Čsl.st. drah, pokud přicházejí v úvahu pro pohr. žel. dopravu, úč. od 1.3.1985

 

D 181, Ustanovení návěstního a dopravního předpisu rakouských spolkových drah, odchylná od předpisových ustanovení českosl.st.drah, pokud přicházejí v úvahu pro pohraniční železniční dopravu, pl.od 1.5.1962

 

D 181, Ustanovení návěstního a dopravního předpisu rakouských spolkových drah, odchylná od předpisových ustanovení českosl.st.drah, pokud přicházejí v úvahu pro pohraniční železniční dopravu, pl.od 1.5.1962

 

D 182, Sestava podstatných rozdílů mezi Návěstními předpisy a Dopravními předpisy Českosl.st.drah a Německé říšské dráhy, pokud přicházejí v úvahu v železniční pohraniční dopravě, pl.od 1.10.1971

 

D 182, Sestava podstatných rozdílů mezi Návěstními předpisy a Dopravními předpisy Českosl.st.drah a Německé říšské dráhy, pokud přicházejí v úvahu v železniční pohraniční dopravě, pl.od 1.10.1971

 

D 183, ČSD, Rozdiely náv. a dopr. predp. Maďarských št. dráh odchylných od predp. ustanovení Čsl. št. dráh, pokiaľ prichádzajú do úvahy pre pohraničnú žel. dopravu, úč.od 29.12.1987

 

D 183, ČSD, Rozdiely náv. a dopr. predp. maďarských št. dráh, odchýlnych od predp. ustanovení Čsl. št. dráh, pokiaľ prichádzajú do úvahy pre pohraničnú žel. dopravu, úč. od 1.8.1975

 

D 183, Rozdiely návestných a dopravných predpisov maďarských št.dráh, odchylných od predpisových ustanovení Českosl.št.dráh, pokiaľ prichádzajú do úvahy pre pohraničnú žel.dopravu, úč.od 1.3.1984

 

D 183, Rozdiely návestných a dopravných predpisov maďarských št.dráh, odchylných od predpisových ustanovení čsl.št. dráh, pokiaľ prichádzajú do úvahy pre pohraničnú žel.dopravu, úč.od 1.8.1975

 

D 183, Ustanovenia návestných a dopravných predpisov maďarských št.dráh, odchylných od predpisových ustanovení Českosl.št.dráh, pokiaľ prichádzajú do úvahy pre pohraničnú žel.dopravu. Praha 1966

 

D 183, Ustanovenia návestných a dopravných predpisov maďarských št.dráh, odchylných od predpisových ustanovení Českosl.št.dráh, pokiaľ prichádzajú do úvahy pre pohraničnú žel.dopravu. Praha 1966

 

D 183,ČSD, Rozdiely náv. a dopr. predpisov maď. štátnych dráh, odchylných od predpisových ustanovení čsl. štátnych dráh, pokiaľ prichádzajú do úvahy pre pohraničnú železničnú dopravu, úč.od 1.3.1984

 

D 19, Směrnice pro stáčení a přečerpávání hořlavývh kapalin s bodem vzplanutí až do 100°C, pl.od 1.1.1957

 

D 19, Směrnice pro stáčení a přečerpávání hořlavývh kapalin s bodem vzplanutí až do 100°C, pl.od 1.1.1957

 

D 1s, ČSD, Návestné predpisy. 1954

 

D 1s, ČSD, Návestné predpisy. 1954

 

D 1s, Návestné predpisy, Praha, 1954

 

D 1s, Návestné predpisy. 1954

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky