SK (N)
 

Predpisy pre právne, zamestn. a org. veci -P-, -Ok-, -Oo-, -Op-

 
 

Op 16/1, Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v železničnej doprave pre služobné odvetvie železničnej dopravy a prepravy, úč. od 1.1.1978

 

Op 16/2, Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v žel.doprave pre služ.odvetvie rušňového hospodárstva, úč.od 1.10.1976

 

Op 16/2, Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v žel.doprave pre služ.odvetvie rušňového hospodárstva, úč.od 1.10.1976

 

Op 16/3, Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v železničnej doprave pre služobné odvetvie traťového hospodárstva a pre železničné stavebníctvo, úč.od 1.1.1978

 

Op 16/4, Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v žel.doprave a pre služ.odvetvie oznam.a zab.techniky a pre Automatizáciu žel.dopravy, úč.od 1.1.1978

 

Op 16/5, Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v žel.doprave pre služ.odvetvie vozňového hospodárstva, úč.od 1.1.1978

 

Op 16/5, Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v železničnej doprave pre služobné odvetvie vozňového hospodárstva, úč. od 1.1.1978

 

Op 16/8, Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě pro služební odvětví elektrotechniky a energetiky se zapracovanou změnou čís.1, úč.od 1.9.1983

 

Op 16/8, Směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě pro služební odvětví elektrotechniky, úč.od 1.7.1977

 

Op 16/s Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v žel. prevádzke, pl.od 1.7.1968

 

Op 16/s, Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v žel. prevádzke, pl.od 1.7.1968

 

Op 16/s, Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v železničnej prevádzke, pl.od 1.7.1968

 

Op 16b, Bezpečnosť práce v odvětví vozby a v odvětví dílen pro opravu vozidel, pl.od 1.10.1959

 

Op 16b, Bezpečnosť práce v odvětví vozby a v odvětví dílen pro opravu vozidel, pl.od 1.10.1959

 

Op 16b/S, Bezpečnosť práce v odvetví vozby a v odvetví dielní pre opravu vozidiel, pl. od 1.10.1959

 

Op 16e-S, Bezpečnosť práce v železničnej prevádzke. Výňatok pre posunovačov, sprievodcov vlakov, výhybkárov, tranzitérov, strážnikov oddielov, závorárov a staničných robotníkov, pl.od 1.1.1963

 

Op 16f/S, Bezpečnosť práce v odvetví vozby, vozňového hospodárstva a dielní pre opravu vozidiel, pl. od 1.1.1964 (výňatok pre pomocníkov rušňovodičov, mechanikov, remeselníkov a pomocných robotníkov)

 

Op 16f/S, Bezpečnosť práce v odvetví vozby, vozňového hospodárstva a dielní pre opravu vozidiel, pl. od 1.1.1964 (výňatok pre pomocníkov rušňovodičov, mechanikov, remeselníkov a pomocných robotníkov)

 

Op 2, Organizační řád provozního oddílu dráhy, úč.od 1.4.1976

 

Op 2, Organizační řád provozního oddílu dráhy, úč.od 1.4.1976

 

Op 2, Organizační řád provozního oddílu dráhy, úč.od 1.4.1976

 

Op 20, Prerokúvanie a odškodňovanie úrazov cestujúcich na železnici, úč.od 1.1.1978

 

Op 20, Prerokúvanie a odškodňovanie úrazov cestujúcich na železnici, úč.od 1.1.1978

 

Op 21, ČSD, Předepisování náhrad škod zaměstnancům podle zákona č. 71/1958 Sb, september 1961

 

Op 21, Predpisovanie náhrad škôd zamestnancom ŽSR podľa zákonníka práce, úč. od 1.1.1999

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky