SK (N)
 

Predpisy pre právne, zamestn. a org. veci -P-, -Ok-, -Oo-, -Op-

 
 

Odborné pokyny pre výkon lekárskych prehliadok na železniciach.(Dodatok k predpisu o zdravotnej spôsobilosti na železničnú službu Oo 17). Praha 1969

 

Ok 1, Posudzovanie psychologickej spôsobilosti, úč.od 1.1.2000

 

Ok 1/S, MD, Pracovný poriadok pre pracovníkov žel.dopravy a aparátu MD s prílohou Disciplinárny poriadok, pl.od 1.1.1966

 

Ok 1/s, Pracovný poriadok pre pracovníkov železničnej dopravy a aparátu MD s prílohou Disciplinárny poriadok, pl.od 1.1.1966

 

Ok 1/S, Pracovný poriadok pre pracovníkov železničnej dopravy a aparátu Ministerstva dopravy s prílohou Disciplinárny poriadok, pl. od 1.1.1966

 

Ok 10, Predpis o cestovných výhodách poskytovaných Českosl.št. dráhami, úč.od 1.1.1992

 

Ok 10, Predpis o cestovných výhodách poskytovaných Českosl.št. dráhami, úč.od 1.1.1992

 

Ok 10, Predpis o cestovných výhodách poskytovaných Železnicami Slovenskej republiky, úč.od 1.1.1994

 

Ok 10, ŽSR, Predpis o cestovných výhodách poskytovaných Železnicami Slovenskej republiky, úč. od 1.1.1994

 

Ok 10/s, Smernice o mimotarifných cestovných a prepravných výhodách poskytovaných Českosl.št.dráhami, pl.od 1.6.1970

 

Ok 10/s, Smernice o mimotarifných cestovných a prepravných výhodách poskytovaných Českosl.št.dráhami, úč.od 1.1.1982

 

Ok 10/s, Smernice o mimotarifných cestovných a prepravných výhodách poskytovaných Českosl.št.dráhami, úč.od 1.1.1982

 

Ok 102/s, Smernice na usporiadanie porád, inštruktáží, seminárov a krátkodobých kurzov v rezorte dopravy, pl.od 1.1.1963

 

Ok 105-s,MD, Smernice pre kádrovú prácu v rezorte dopravy, pl.od 1.9.1965

 

Ok 11, Smernica pre podnikovú rekreáciu a tábory detí a mládeže, úč.od 1.6.1991

 

Ok 11, Smernica pre podnikovú rekreáciu a tábory detí a mládeže, úč.od 1.6.1991

 

Ok 11, Směrnice pro další rozvoj podnikové rekreace v resortu dopravy, úč.od 1.1.1982

 

Ok 11, Směrnice pro další rozvoj podnikové rekreace v resortu dopravy, úč.od 1.1.1982

 

OK 12, Pokyny pro přiznávání jízdních výhod pracovníkům ČSD při jejich soukromých cestách do zahraničí, úč.od 1.1.1983

 

OK 12, Pokyny pro přiznávání jízdních výhod pracovníkům ČSD při jejich soukromých cestách do zahraničí, úč.od 1.1.1983

 

Ok 12, Predpis na priznávanie cestovných výhod zamestnancovm ŽSR pri ich súkromných cestách do zahraničia, úč. od 1.1.1995

 

Ok 1a, Pracovný a disciplinárny poriadok pre pracovníkov železničnej dopravy, pl.od 1.1.1966

 

Ok 2, Skúšobný a výcvikový poriadok pre pracovníkov železníc, úč. od 1.10.1973

 

Ok 2, Skúšobný a výcvikový poriadok pre pracovníkov železníc, úč. od 1.10.1973

 

Ok 2/1, Pridružený predpis k SVP pre služobné odvetvie dopravy a prepravy, úč.od 1.1.1988

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky