SK (N)
 

Predpisy pre materiálno-technické zásobovanie -Hm-

 
 

Hm 2/4, Seznam a ceník materiálu, pl.od 1.1.1960

 

Hm 2/5, Odvetvový zoznam a cenník. Káble a vodiče. JKPOV: 341, pl.od 1.1.1987, 2.vyd.

 

Hm 2/5, Odvetvový zoznam a cenník. Káble a vodiče. JKPOV: 341, pl.odo dňa vyhlásenia. Schvál. FMD č.j. 14551/81-8 z 3.6.1981

 

Hm 2/8, Odvetvový zoznam a cenník - 1.a 2.zväzok. Točivé stroje elektrické a transformátory. JKPOV: 359, 361, 362, 363, 364, 366, pl.odo dňa vyhlásenia. Schvál. ÚR ČSD č.j. 1809/88-8 z 30.12.1988

 

Hm 3, Odvětvový seznam a ceník PPS, I.dodatek, pl.od 1.1.1984

 

Hm 3, Odvětvový seznam a ceník PPS, II.dodatek, pl.od 1.1.1985

 

Hm 3/1, Odvětvový seznam a ceník PPS, 1.svazek. Měřidla a nástroje. JKPOV: 409, 412-416, pl.ode dne vyhlášení. Schvál. ÚŘ ČSD č.j. 1809/88-8 z 30.12.1988, 2.vyd.

 

Hm 3/1, Odvětvový seznam a ceník PPS. Měřidla a nástroje. JKPOV: 409, 412-416, pl.ode dne vyhlášení. Schvál. FMD č.j. 14551/81 z 3.6.1981

 

Hm 3/1, Odvětvový seznam a ceník PPS. Měřidla a nástroje. JKPOV: 409, 412-416, pl.ode dne vyhlášení. Schvál. FMD č.j. 14551/81 z 3.6.1981

 

Hm 3/2 - II.díl, Nástroje řezné, střižné a tvářecí (normalizované). JKPOV: 411, platí ode dne vyhlášení, schvál. 30.12.1988, 2.vyd., 2.svazek

 

Hm 3/3, Odvětvový seznam a ceník PPS. Oděvní součástky, ochranné pomůcky, nábytek. JKPOV: 711-717, 722-724, 726-729, 731, 733, 557, 615, pl.ode dne vyhlášení. Schvál. FMD č.j. 14551/81-8 z 3.6.1981

 

Hm 3/3, Odvětvový seznam a ceník PPS. Oděvní součástky, ochranné pomůcky, nábytek. JKPOV: 711-717, 722-724, 726-729, 731, 733, 557, 615, pl.ode dne vyhlášení. Schvál. ÚŘ ČSD č.j. 56632/88 z 8.11.1988, 2.vyd.

 

Hm 3/3, Odvětvový seznam a ceník PPS. Oděvní součástky, ochranné pomůcky, nábytek. JKPOV: 711-717, 722-724, 726-729, 731, 733, 557, 615, pl.ode dne vyhlášení. Schvál. ÚŘ ČSD č.j. 56632/88 z 8.11.1988, 2.vyd.

 

Hm 3/5, Odvětvový seznam a ceník PPS. PPS ostatní, pl.od 1.1.1987, 2.vyd.

 

Hm 4, ČSD, Předpis o tiskopisech, Seznam tiskopisů ČSD, pl. od 1.1.1963. Praha 1962

 

Hm 4, Odvětvový seznam tiskopisů ČSD, manipulační, přesně účtované, prodejné, pl.od 1.1.1976

 

Hm 4, Předpis o tiskopisech, Seznam tiskopisů ČSD, pl.od 1.1.1963

 

Hm 4/1, Předpis o tiskopisech, sešit 1, Seznam tiskopisů ČSD, pl.od 1.11.1956

 

Hm 9/s, Základné pravidlá o organizácii a vzťahoch v odbore železničnej dopravy na úseku materiálno-technického zásobovania, pl.od 1.1.1968

 

Hm 9/s, Základné pravidlá o organizácii a vzťahoch v odbore železničnej dopravy na úseku materiálno-technického zásobovania, pl.od 1.1.1968

 

Hm I/II,ŽSR, Predpis pre materiálno-technické zásobovanie v oblasti skladového hospodárstva, úč.od 1.1.1995

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky