SK (N)
 

Popularizácia železnice – Publikácie

 
 

ČSD, Severozápadní dráha -Tepna života. Praha 1987

 

Dampflokomitiven in Fotografien von Tomasz Roszak. Warszawa 1993

 

Dampflokomitiven in Fotografien von Tomasz Roszak. Warszawa 1993

 

Die Ungarische Eisenbahn in Bildern. 1996

 

Dobové pohledy - obrazový súbor. 1989

 

Eldin, P.: The exciting story of steam and diesel. Book of Trains

 

Elektrické lokomotivy Škoda - sada 22 fotografií

 

Feuereissen, G.: Reisen mit der Schmalspurbahn. Ein Farbbildband von den letzten Schmalspurstrecken zwischen Ostsee und Erzgebirge. 2.unveränderte Auflage. Berlin 1989

 

Fröidh, O.: Järnvägarna i Sverige. The Railwais of Sweden. Die Eisenbahnen in Schweden. Trelleborg 1993

 

Gyökér, I.- Kubinszky, M.: Képek a régi mygyar vasútakról és vonatokról. Pictures of Old Hungarian Railways and Trains

 

Haviar, T.: Príbeh železničky spod Vtáčnika. Matica slovenská Martin 2007

 

Heinersdorff, R.: Die k.k. Eisenbahnen 1860-1914. Wien 1994

 

Hlavatý, M.- Bouda, J.: Svět na kolejích. SNDK Praha 1964

 

Holan, E.: Plným plynem do světa techniky. Praha 1937

 

Hons, J.: Soyez les Bienvenus en Tchecoslovaquie. Praha 1966

 

Hons, J.: Šťastnou cestu. Vyprávění o pražských nádražích. Orbis Praha 1961

 

Hons, J.: Šťastnou cestu. Vyprávění o pražských nádražích. Orbis Praha 1961

 

Hons, J.: U kolébky železných drah. Život a dílo Jana Pernera. Dopr.nakl. Praha 1956, II.dopl.vyd.

 

Hons, J.: Velká cesta. Čtení o dráze olomoucko-pražské. Nakl.J. Lukašík Ostrava-Praha 1947

 

Hornung, Th.: Das Große Buch der Lokomotiven. Köln 2001

 

Horský, Š.: Obluda na koľajniciach, 1938-1945. SB PRESS Bratislava 2007

 

Horský, Š.: Obluda na koľajniciach, 1938-1945. SB PRESS Bratislava 2007

 

Horský, Š.: Obluda na koľajniciach. Bratislava 1993 (Lyrická próza pre mládež)

 

Hundert Jahre Deutsche Eisenbahnen. 1835 - 1935, brožúra k 100.výr.

 

Janeček, V.: Dvůr Králové a okolí ve starých pohlednicích. Dvůr Králové nad Labem 2003

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky