SK (N)
 

OZT – Zabezpečovacie zariadenia

 
 

Pokrok v třídící technice - 3, zborník referátov na riešenie špecifických problémov vlakotvorby. Praha, 1958

 

Pokrok v třídící technice -1, sborník pro vědecké řešení dopr.otázek. Praha, 1955

 

Pokrok v třídící technice -2, sborník pro vědecké řešení dopr.otázek. Praha, 1956

 

Pokyny pro uvádění staveb staničního reléového zabezpečovacího zařízení do provozu, pl.od 1.7.1965

 

Popis a návod k udržovaniu koľajového dotyku. 1947

 

Poupě, O.: Liniový vlakový zabezpečovač. Praha, 1965

 

Poupě, O.: Liniový vlakový zabezpečovač. Praha, 1965

 

Předpis Nr.LXVI.na obsluhu hradlových zařízení traťových. Viedeň, 1906, (so 6 prílohami)

 

Předpis o obsluze elektrodynamického zařízení ve stanici, pl.od 1.10.1952

 

Predpis pre obsluhu elektrodynamického zabezpečovacieho zariadenia v stanici Úľany nad Žitavou, Bratislava, 9.12.1957

 

Predpis pre obsluhu elektrodynamického zabezpečovacieho zariadenia v stanici Úľany nad Žitavou, Bratislava, 9.12.1957

 

Predpis pre obsluhu elektrodynamického zabezpečovacieho zariadenia v stanici Úľany nad Žitavou, Bratislava, 9.12.1957

 

Predpis pre obsluhu elektrodynamického zabezpečovacieho zariadenia v stanici Úľany nad Žitavou. 9.12.1957

 

Predpis pre obsluhu elektrodynamického zariadenia v stanici Komárno. schvál. dňa 9.2.1960

 

Predpis pre obsluhu samočinného spádoviskového prestavného zab. zar. systému Integra - Domino v žst. Štúrovo, st. 2. SVD Bratislava 1966 (+ 1 výkr.)

 

Predpis pre obsluhu samočinného spádoviskového prestavného zab. zar. systému Integra - Domino v žst. Štúrovo, st. 2. SVD Bratislava 1966 (+ 1 výkr.)

 

Predpis pre obsluhu staničného elektromech.zabezpeč. zar. vzor 5007 so svetelnými návestidlami v stanici Bratislava-Lamač. 1956

 

Predpis pre obsluhu staničného releového zabezp.zariadenia vzoru SSSR v stanici Bratislava hl.n. 1957

 

Predpis pre obsluhu staničného releového zabezpečovacieho zariadenia v stanici Štúrovo. SVD Bratislava 1966 (+ 4 výkr.)

 

Predpis pre obsluhu staničného releového zabezpečovacieho zariadenia vzoru SSSR v stanici Bratislava hl.nádražie, schválené 15.1.1957

 

Predpis pre obsluhu staničného releového zabezpečovacieho zariadenia vzoru SSSR v stanici Bratislava, hl.n., 15.1.1957

 

Predpis pre obsluhu staničného releového zabezpečovacieho zariadenia vzoru SSSR v stanici Bratislava, hl.n., 15.1.1957

 

Předpisy pro obsluhu zabezpečovacího zařízení s ústředním stavěním výměn bez elektrického hradlového uzávěru. 1924

 

Předpisy pro obsluhu zabezpečovacího zařízení s ústředním stavěním výměn bez elektrického hradlového uzávěru. 1924

 

Předpisy pro obsluhu zabezpečovacího zařízení s ústředním stavěním výměn s elektrickým hradlovým uzávěrem. 1926

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky