SK (N)
 

OZT – Spoločné a viaceré témy

 
 

Rozvoj sdělovací a zabezpečovací techniky v 7.pětiletce, Pardubice, 23.-25.9.1980. Sborník přednášek z konference

 

Rozvoj sdělovací a zabezpečovací techniky v 7.pětiletce. Pardubice, 1980

 

Rozvoj sdělovací a zabezpečovací techniky v 8. pětiletém plánu. Praha, 1.díl, duben 1985

 

Spoľahlivosť železničnej oznamovacej a zabezp.techniky, 30.-31.10.1984

 

Štatúty útvarov odvetvia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, pl.od 1.8.1963 a 1.12.1963

 

Stecher, D.- Neugebauer, J.- Jirásek, J: Měřicí přístroje a měření. Praha 1984, vyd. 2 (+ 3 obr.)

 

T 31, Směrnice ochrana kabelů podél elektrisovaných železničních tratí proti korosi bludnými proudy, Praha, září 1957

 

T 84, ČSD, Dokumentace železničných kabelů, úč. od 1.7.1975

 

T 84, ČSD, Dokumentace železničných kabelů, úč. od 1.7.1975

 

Technická normalizace v železniční sdělovací a zabezpečovací technice. 1971

 

Viktorin, J.: Ochrana úložných kabelů před korozí způsobovanou elektrickou trakcí. Praha, 1960

 

Viktorin, J.: Vliv jednofázové střídavé trakce na sdělovací a zabezpečovací zařízení. Praha 1962, vyd.1

 

Viktorin, J.: Vlivy elektrických trakčních sytémů na sdělovací a zabezpečovací zařízení. Praha 1971, vyd.1 (+ 1 príloha)

 

Vývoj sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici. Jeseník, 2.-3.11.1988, Sborník přednášek

 

Ž 12, ŽSR, Metrologický poriadok železníc, úč. od 1.11.2001

 

Ž 12, ŽSR, Metrologický poriadok železníc, úč. od 1.11.2001

 

Ž 13, ŽSR, Defektoskopická služba železníc, úč. od 1.11.2001

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky