SK (N)
 

OZT – Spoločné a viaceré témy

 
 

ČSD, Prístroj pre hľadanie miest poruchy FOG 101. VEB Funkwerk Dresden

 

Die Schwachstromanlagen im Verwaltungsgebäude der RBD Trier von Reichsbahnoberrat Bruckmann. 1927

 

Gertsch, R.- Koelliker, H.: Dvacet let statistiky o kabelových poruchách, DT-ČSD 621.315, Kabelisace č.10, Praha ,1951

 

Informace. Informace z oboru železniční dopravy, č. 5-6/1988

 

Janoš, J.: Sdělovací a zabezpečovací zařízení, část II. Učební text pro II.ročník průmyslových škol dopravních. Praha 1964

 

Janů, J.- Krystek, V.: Zabezpečovací a sdělovací technika v železniční dopravě II. Praha 1987 (+ 7 obr.)

 

Jednotné normy a normativy zemní práce při stavbě sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení - 60. Praha, 1963

 

Konstadinov, D.- Škarda, D.: Výpočet rušivých a nebezpečných vlivů střídavé trakce na sdělovací vedení. Praha 1967, 1.vyd.

 

Kožešník, : Návestné a zabezpečovacie zariadenie, Traťmajstrovská škola v r.1939-1940

 

Kožešník, O.: Udržovanie zabezpečovacích a dorozumievacích zariadení. SŽ, 1942

 

Laníček, I.: Chronologický přehled historického vývoje odvětví železniční zabezpečovací a sdélovací techniky (od souvisejících počátků v technice až 31.12.1999 včetně). II. vyd. 31.12.2001, stav k 30.8.2001

 

Laníček, I.: Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky. Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec králové, Průvodce Muzejní expozicí se stručnou historií sdělovací a zabezpečovací techniky u železnice. Praha 2003

 

Nechvátal, T.: Telegrafní, telefonní, návěštní a zabezpečovací zařízení u státních drah. 1923

 

Nechvátal, T.: Telegrafní, telefonní, návěštní a zabezpečovací zařízení u státních drah. MŽ, 1923, 3.dopl.vyd.

 

Nechvátal, T.: Telegrafní, telefonní, návěštní a zabezpečovací zařízení u státních drah. Praha, 1920

 

O sdělovací a zabezpečovací technice v SSSR. 1952, červenec

 

Oder, M.- Cauer, W.: Sicherungsanlagen im Eisenbahnbetriebe. Mit einem Anhang: Fernmeldeanlagen und Schranken. Berlín, 1922

 

Organizace a plánování v odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky sovětských železnic. Praha 1975

 

Pánek, J.- Nádvorník, B.: Sdelovací a zabezpečovací zařízení. Praha, 1985

 

Pokyny k směrnicím pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích zařízení proti vlivu elektrické trakce 25 kV, 50 Hz (ČSD),T 31/1. Praha, 1965

 

Příručka sdělovací a zabezpečovací techniky ČSD. Praha, 1967, sv. II.

 

Příručka sdělovací a zabezpečovací techniky ČSD. Svazek II. Praha 1967, vyd.1

 

Příručka sdělovací a zabezpečovací techniky V. Praha, 1988

 

Příručka sdělovací a zabezpečovací techniky. Praha 1966, (+ 2 obr)

 

Příručka sdělovací a zabezpečovací techniky. Praha, 1966

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky