SK (N)
 

Organizácia práce

 
 

Rozkaz oblastného riaditeľa vo veci menovania do osobnej hodnosti, rozkaz č.1/1990. Bratislava 26.11.1990

 

Šilinger, O.- Horálek, J.: Pracovní řád zaměstnanců čs.st.drah. Hradec Králové, 1934

 

Slovenské železnice - poradový status št.úradníkov žel.rezortu MDaVP: Služ. Trieda I.b. - Kategória úradníkov technických, kategória úradníkov právnych

 

Směrnice o úpravě pracovní doby turnusových pracovníkú žel.dopravy-Turnusový řád. 1978, sv. 28

 

Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení rezortu FMD, Pravidla uplatnění zásad souboru opatření ke zdokonalení plánovitého řízení drah po roce 1980. Praha 1980

 

Svoboda, J.: Zvyšování efektivnosti řízení na železnici

 

Utasitás a Magyar Királyi Csendörség számára. Budapest 1881

 

Vazačský průkaz na meno Revay Viliam, nar. 15.10.1956, vyd. 20.10.1988, č.preukazu 40/L

 

Vorschrift uber die fuhrung der Dienst und Standesausweise fur die Bediensteten der k.k.oesterr. Staatsbahnen, gultig vom 1.5.1907

 

Vorschrift uber die Fuhrung der Dienst und Standesausweise fur die Bediensteten der k.k.oesterr. Staatsbahnen, Gultig vom 1.5.1907, Viedeň

 

Vorschrift uber die Fuhrung der Dienst und Standesausweise fur die Bediensteten der k.k.oesterr. Staatsbahnen, Gultig vom 1.5.1907, Viedeň

 

XLIII.számu, Egyenruházati utasitás. Budapešť, 1888

 

Zamestnanecký preukaz č. 015111 na meno Alena Seleštianská, vydaný 14.3.1995

 

Zamestnanecký preukaz č. 027611 na meno Peter Mihalovič, vydaný 27.9.1994

 

Zamestnanecký preukaz č. 058769 na meno Peter Kallo, vydaný 11.12.1998

 

Zamestnanecký preukaz Železničná spoločnosť, a.s., na meno Peter Mihalovič, č. 006937, vyd. dňa 28.5.2002

 

ŽSR, Pracovný poriadok, úč. od 1.1.2005

 

ŽSR, Zamestnanecký preukaz č. 011484, vydaný 31.3.1994 na meno Tomáš Bobák

 

ŽSR. Smernice o úprave pracovného času turnusových zamestnancov. Turnusový poriadok. Bratislava ŽSR 1995

 

ŽSR. Smernice o úprave pracovného času turnusových zamestnancov. Turnusový poriadok. Bratislava ŽSR 1995

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky