SK (N)
 

Organizácia práce

 
 

Instruction Nr. XIV. betreffend die Uniform der Beamten, Beamtenaspiranten, Unterbeamten, Aushilfsundterbeamten, Diener und Aushilfsdiener der k.k.oesterr. Staatsbahnen. Wien 1900

 

Instruction Nr. XIV.betreffend die Uniform der Beamten, Beamtenaspiranten, Unterbeamten, Diener und Aushilfsdiener der k.k.oesterr. Staatsbahnen. Wien, 1900

 

Jak lunici v SSSR pečují o lokomotivy, Tři články o stachanovcích strojní služby. Praha 1951

 

Katalóg typových pozícií. GR 2006

 

Komplexní racionalizační brigády. Praha 1977

 

Komplexní racionalizační brigády. Praha 1977

 

Koroleva, K.P.: Pětistovkaři stachanovci sovětských železnic. Praha 1951

 

Koroľova, K.P.: Masové hnutie päťstovkárov, nový prejav vlasteneckej iniciatívy železničiarov. Bratislava 1951

 

Menovanie do osobných hodností ku Dňu železničiarov, Rozkaz ved. Prevádzk.prac. Zvolen vo veciach personálnych č.1/1991. Zvolen, 24.9.1991

 

Možnosti aplikácie nových metód racionalizácie sa normovania práce v žel. doprave, zborník prednášok. Malacky, 1983

 

Pokyny pro ověřování sborníků výkonových norem a normativů, Praha 20.1.1960

 

Povolenie s oprávnením č. 000465 v obvode železníc SR, vyd.1.4.1994

 

Pracovná metóda vedúceho posunu M.F. Katajeva. Bratislava 1951

 

Pracovní řád pro pracovníky organizací železniční dopravy, úč.od 1.4.1973

 

Pracovný poriadok pre pracovníkov organizácií železničnej dopravy, úč.od 1.6.1973

 

Pracovný poriadok štátnej organizácie Českosl.štátne dráhy, úč.od 1.1.1990

 

Pracovný poriadok štátnej organizácie Českosl.štátne dráhy, úč.od 1.1.1990

 

Pracovný poriadok Železníc Slovenskej republiky, úč.od 1.7.1996

 

Preukaz na voľný vstup do budovy Oblastného riaditeľstva ČSD n.p., č.2.022, pl.do 31.12.1950 na meno Peter Konfala

 

Preukaz pracovníka rezortu dopravy č. 263400, vydaný 2.1.1990 na meno Ing.Jiří Kubáček,CSc.

 

Preukaz pracovníka rezortu dopravy č. 273540, vydaný 3.6.1991 na meno Ing.Jiří Kubáček,CSc.

 

Preukaz pracovníka rezortu dopravy č. 273562, vydaný 22.12.1992 na meno Tomáš Bobák

 

Preukaz precovníka rezortu dopravy č.115023, vyd. 7.7.1977 na meno Miloš Morháč - rušňovodič, + splnomocnenie na výkon služby Breznička - Kat.Huta,+ splnomocnenie na výkon služby Poltár-Rimavská Sobota

 

Riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky, regionálni riaditelia ŽSR. Príloha Ž semaforu č. 31/93

 

Rozkaz ministra dopravy č. 49 mn.jímž se vydávajú směrnice pro úpravu pracovní doby ternusových zaměstnanců a železnic. Praha, 1956

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky