SK (N)
 

Organizácia dopravy a prepravy

 
 

Dlugač, B.A.- Dobroselskij, K.M.: Pokrokové methody staničních dispečerů a výpravčích. 1952

 

Dlugač, B.A.: Zařízení a organisace práce železničních stanic. 1953

 

Dlugač, B.A.: Zařízení a organisace práce železničních stanic. Praha 1953

 

Dobrík, J.E.- Tholt, A.: Preprava cestujúcich, cestovných batožín a spešnín, príručka pre železničných zamestnancov. 1943, I.zv.

 

Dočasné smernice pre prevádzku na úzkorozchodnej ozubnicovej trati o rozchode 1000 mm ŠTRBSKÉ PLESO - ŠTRBA. Bratislava 7.1.1970

 

Dočasné smernice pre výkon dopravnej služby na širokorozchodnej trati v úseku Maťovce - Haniska pri Košiciach ŠRT, úč. od 1.1.1989

 

Dočasné smernice pre výkon dopravnej služby na širokorozchodnej trati v úseku Maťovce - Haniska pri Košiciach ŠRT, úč. od 1.1.1989

 

Dočasné vykonávacie nariadenie pre dopravu vlakov v pohraničnom medzistaničnom úseku Užhorod - Pavlovo - Maťovce, pl. od 2.11.1984

 

Dočasný predpis pre ústredné vedenie dopravy - vlakový dozor, pl. od 1.6.1936

 

Dočasný predpis pre ústredné vedenie dopravy na trati Parkan-Vajnory-Ba hl.n, Petržalka-Ba sr.n.-Račištorf-Ba hl.n.-Břeclav. Bratislava, 1929

 

Dočasný prevádzkový poriadok kabinovej lanovej dráhy Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso + Príloha č. 1

 

Dopravné predpisy stručne v otázkach a odpovediach: upravil C.Spišský

 

Dopravné vysvetlivky č.1,ČSD, schvál. MD č.r.12718/63-11, Praha 1963

 

Dopravní předpisy č.XX. pro službu dozorců posunování, nádražních mistrů, průvodčích vlaků a strojvůdců. Praha, 1919

 

Dopravní předpisy pro službu brzdičů. Praha, 1921, č. XX a.

 

Dopravní vysvětlivky. č.1,1963

 

Dopravný obsluhovací poriadok pre odbočku Bratislava-Rača, č. BOD-2143-1954

 

Doubek, M.: Návrh zákl.uspor.vozby na trati Bratislava-Púchov po jej elektrifikácii a jej vplyv na prev.a údržb.charakter rušň.dep Bratislava, Leopoldov a ich podslužobní. SVD Bratislava 1982

 

Egyedová, H.: Racionalizace přepravních systémů v železniční dopravě. Praha 1973

 

Ergänzungsheft Teil I. zur Instruktion Nr.L.fur den Stuckgutverkehr, Gultig ab 1.5.1914

 

Erläuterungen zu dem vom 1.1.1910 gültigen, Betriebsreglement fur die Eisenbahnen der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, Viedeň, 1909

 

Flodr, F.- Mojžiš, V.- Pokorný, J.: Dopravní provoz železnic, část Technologie práce železnic IV, Ročníkový projekt z technologie práce seřaďovací stanice. Bratislava 1983 (+ 45 ks príloh)

 

Flodr, F.: Řešené příklady z technického provozu železnic, část organizace vozových proudů a plán vlakotvorby. Žilina 1967

 

Flodr, F.: Technologie vlakotvorných stanic. Praha, 1984

 

Flodr, Fr.- Mojžiš, V.: Technologické postupy práce seřaďovacího nádraží. Bratislava 1975

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky