SK (N)
 

Organizácia dopravy a prepravy

 
 

Vorschrift fur die Verladung und Beforderung der Eilguter, giltig vom 1.5.1902. Viedeň, 1902

 

Vorschrift uber die Lastansage und Lastabsendung. Wien 1916

 

Vorschriften fur den Verkehrs-und Zugforderungsdienst auf der Lokalbahn Tannwald-Schumburg-Grunthal, Gültig vom 1.1.1911. Wien 1910

 

Vorschriften fur den Verkehrsdienst, gultig vom 1.10.1913

 

Vorschriften fur den Verschubdienst. Wien 1913

 

Vorschriften fur den Vorschubdienst. Wien 1913

 

Vorschriften fur den Zugbegleiterdienst, Nr. XX.. Viedeň, 1913

 

Vorschriften fur die bei den Schnellzugen in Verwendung kommenden Dienstfrauen. Wien 1906

 

Vorschriften Nr. XVIII. fur den Weichensteller und Weichenkontrollordienst, Viedeň, 1913

 

Vorschriften Nr. XXXVIII./Z fur den Zugforderungsdienst, Giltig vom vom 1.1.1910. Viedeň, 1909

 

Vorschriften Nr. XXXVIII/Z fur den Zugforderungsdienst, Gueltig vom 1.1.1910. Viedeň, 1909

 

Vorschriften uber das Festellungs, Melde und Nachforschungs Verfahren, I.-Provisor. Vorschriften uber das Ermittelungsverfahren bei fehlenden und uberzähligen Gepäckstucken und Gutern, II.-Vorschriften uber das..., giltig vom 1.4.1906

 

Všeobecná ustanovení v přepravě kusového zboží, pl.od 15.5.1935

 

Výkaz vlakov poštových kurzov a Výkaz kontajnerových relácií, pl.od 31.5.1992 do 22.5.1993

 

Výkaz vlakov poštových kurzov a Výkaz kontajnerových relácií, pl.od 31.5.1992 do 22.5.1993

 

Výkaz vlakov poštových kurzov, platný pre obdobie od 29.V.1994 do 27.V.1995

 

Vykonávacie nariadenia pre operatívne riadenie prevádzkovej práce, pl.od 1.2.1961

 

Vykonávacie nariadenie k "Predpisu pre zjednodušenú výpravu vlakov",(D 3), Bratislava , 20.2.1943, na trati Štítnik-Slavošovce, č.Z 648-V/2-1943

 

Vykonávacie nariadenie k predpisom D-9-s pre zjednodušenú dopravnú službu, pl.od 15.5.1949 (technológie pre jednotlivé miestne železnice D 3 v obvode RŠŽ Bratislava)

 

Vykonávacie nariadenie k predpisu D 202 pre trať Trnava - Kúty, úč. od 1.6.2004

 

Vykonávacie nariadenie k predpisu D 202 pre trať Trnava - Kúty, úč. od 1.6.2004

 

Vykonávacie nariadenie k predpisu pre zjednodušenú dopravu pre trať: Plavecký Mikuláš - Rohožník, úč.od 01.04.1996

 

Vykonávacie nariadenie k predpisu pre zjednodušenú dopravu, pl.od 1.1.1970 pre trať Hronec odb Chvatimech, č.24/69-III-Os, 1.8.1969

 

Vykonávacie nariadenie pre operatívne riadenie prevádzkovej práce, pl.od 31.5.1981

 

Výťah z predpisov dopravných a pravidiel technických SSSR pre železnice československé. 1945

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky