SK (N)
 

Organizácia dopravy a prepravy

 
 

Služební rozkaz, 1909 -1920 (colné záležitosti)

 

Služobný predpis o združenej automobilovej a železničnej preprave kusových zásielok

 

Smernica pre stanovenie počtu pracovníkov základných pracovísk mobilných prostriedkov, časť "C", úč.od 1.1.1995

 

Smernice o hospodárení elektrickými koncovými návestnými lampášmi E 2 a doskami viaflex, č. 8268/77-11,5.8.1977, úč.od 1.9.1977

 

Smernice pre prevádzku a zabezpečenie kvality poskytovaných služieb vo vlakoch kategórie EUROCITY (EC), v Bratislave 1.11.1993

 

Smernice pre prevádzku vlakov kategórie EuroCity (EC) a InterCity (IC). Košice 18.5.1998

 

Smernice pre správne prevádzkové brzdenie dlhých vlakov.

 

Směrnice pro přepravu kontejnerů ISO řady 1 po železnici, úč.od 1.1.1985

 

Směrnice pro stanovení počtu pracovníků železničních stanic, úč.od 1.7.1991

 

Smetanin, A.I.- Šarikov, E.N.: Organisace práce s místní zátěží v oddělení dráhy. Praha 1954

 

Sotnikov, I.V.: Vzaimodeistvie stancii i učastkov železnych dorog. Moskva 1976

 

Souhrné traťové technol. postupy práce pro vedení vlaků četou 0/0,0/1, obsaz. hnacího vozidla jen strojved. u Mn a Pn vlaků bez vlak. čety při jednočl. obsazení hnacího vozidla (0/0-s) na trati Lanžhot-Brno, pl.od 1.4.1985

 

Souhrnné technologické postupy úkonů pro vedení nákladních vlaků se zmenšeným počtem vlakového personálu v obvodu provozního oddílu Česká Třebová, pl. od 29.12.1987

 

Souhrnné technologické postupy úkonů pro vedení nákladních vlaků se zmenšeným počtem vlakového personálu v obvodu provozního oddílu Česká Třebová, pl.od 29.12.1987

 

Soznam staníc s číslami príslušnosti k správam dráh a oddeleniam dráh, ako aj príslušnosť podľa krajov. 1953

 

Spiro, E.: železniční přeprava, školní pomůcka pro železniční učně. Praha 1957

 

Spoločný prípojový prevádzkový poriadok, pl.od 1.3.1987

 

Starý, J.: Základy přepravního provozu železnic, I.díl. Bratislava 1975

 

Statut železniční stanice. 1952

 

Statut železniční stanice. 1952

 

Sudnikov, P.D.: Zkušenosti při plánování a regulování vlakové práce na oddělení dráhy. Praha 1953

 

Súhr. technol. postupy práce staníc pre ved. vlakov bez vlak. čaty pri jednočl. obsad. hn. vozidla na trať. úsekoch: Ba Rača - Ba východ

 

Súhr. technol. postupy práce staníc pre ved. vlakov bez vlak. čaty pri jednočl. obsad. hn. vozidla na trať. úsekoch: Ba Rača - Ba východ

 

Súhrnné technol. postupy práce staníc pre ved. vlakov bez vlak. čaty pri jednočl. obsadení hn. vozidla na trať. úseku Lanžhot (mimo)-Kúty-Bratislava východ, (Bratislava Vajnory-Bratislava Rača-Bratislava ÚNS). 1982

 

Súhrnné technol. postupy práce staníc pre vedenie vlakov bez vlak. čaty pri jednočl. obsadení hn. vozidla na trať. úseku Leopoldov - Sereď - Galanta, Leopoldov - Hlohovec, Trnava - Sereď, Trnava - výh Nemčanka, Trnava - Leopoldov, úč. od 27.5.1979

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky