SK (N)
 

Organizácia dopravy a prepravy

 
 

Predpisy č. XXXII. pre službu strážnikov trati, (hlásnic, hradiel, závorárov a obchôdzkárov). Bratislava, 1929

 

Předpisy č. XXXII. pre službu strážnikov tratí, hradiel, hlásnic, závor a obchôdzkárov. 1924

 

Předpisy č. XXXII. pro službu strážníků dráhy, bloků a oznamovatelen vlaků, pl.od 1.10.1906

 

Predpisy pre službu posunovačov. Bratislava, 1927

 

Predpisy pre službu posunovačov. Bratislava, 1929

 

Předpisy pro přepravu vozových zásilek v přepravě s Terstem a Rijekou, pl.od 1.1.1930. Praha, 1929

 

Předpisy pro službu dopravní. Praha, 1921, II.vyd., č. XIX.

 

Předpisy pro službu strážniků tratí, hradel, hlásek, závor a obchůdzkářů. Praha, 1922, č.XXXII.

 

Předpisy pro službu výměnářů a dozorců výměn. Praha, 1922, č. XVIII.

 

Prehľad miestnych traťových obslúh Mn a Pv vlakmi v obvode OPS NP Bratislava pre GVD 2002/2003 ( pl.od 15.12.2002)

 

Prehľad technických noriem hmotnosti v obvode Východnej dráhy, pl. pre g.v.d. 1978/79 a pre práce na jeho zostave

 

Preprava mimoriadnych zásielok, informačný list pre prepravcov. 2000

 

Preprava spešninových zásielok o vyššej hmotnosti

 

Prepravné podmienky kontejnerového dopravného systému. Príloha k vyhláške 50/12/1979 a C 14/12/1979

 

Prepravné upozornenie č. 2/95. Zvolen 7.4.1995

 

Přepravní plán pro zásilky ve sběrných vozech a vozové zásilky ze železničních stanic čsl.do přístavu Gdynia a Gdansk, pl.od 15.5.1938

 

Prepravný plán pre zásielky firmy Baťa-Baťovany národný podnik, Šimonovany - Baťovany v cestovnom poriadku 1948-1949, pl.od 9.5.1948

 

Prevádzací predpis k "Predpisu pre zjednodušenú výpravu vlakov" na trati Plešivec-Muráň, dňa 4.3.1936

 

Prevádzkový poriadok strojovej stanice Bratislava-Nivy. Bratislava 13.2.1969

 

Příloha C k § 54 EVO, Předpisy o předmětech jejichž přeprava je dovolena jen podmínečně

 

Příloha ke služebnímu předpisu L. k článku 3.- Skupinové vozy, pl.od 14.5.1926

 

Prílohy "A", "B", "C", "D" pre GVD 1998/1999 k Opatreniu č. 12/97 RDDC

 

Prílohy "A", "B", "C", "D" pre GVD 1998/1999 k Opatreniu č. 12/97 RDDC

 

Přílohy I.a II. (p.u.II.k § 62 EVO), Předpisy I. o nakládání do vozů, II.o balení a nakládání určitého zboží

 

Prípojový prevádzkový poriadok pre vlečku Poľnohospodársko-potravinársky kombinát "RIMAVA" š.p. Rimavská Sobota, Cukrovar k.p. Rimavská Sobota, úč.od 1.1.1989

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky