SK (N)
 

Organizácia dopravy a prepravy

 
 

Flodr, Fr.- Mojžíš, Vl.: Technologické postupy práce seřaďovacího nádraží. Bratislava 1975, 1.vyd. (+ 2 prílohy)

 

Flodr, Fr.: Technologie vlakotvorných stanic. Nadas Praha 1984

 

Flodr, Fr.: Výpočet plánu vlakotvorby a možnost jeho operativní opravy. Praha 1965

 

Fohl, B.- Svoboda, V.: Technologie a organizace práce železničních stanic. Praha 1965

 

Foolprecht, J.: Doprava I. Praha 1984 (+ obr. 29)

 

Foolprecht, J.: Doprava II. (zaměření pro dopravu a přepravu). Praha 1985

 

Gregor, F.: Sdružená přeprava kusových zásilek. Praha 1965

 

Grundzuge fur die Abfertigung und Verrechnung von mit Frankierungsmarken zur Beforderung gelangenden Eilgutkolli (Markenkolli), Gultig vom 1.1.1910

 

GVD 1958/59, Vozebný poriadok pre dopravu Pn vlakov na trati Štúrovo-Bratislava Dvor. v smere Štúrovo-Bratislava dvor

 

GVD 1958/59, Vozebný poriadok pre dopravu Pn vlakov na trati Žilina predn.-Bratislava vých. v smere Žilina predn.-Bratislava vých.

 

Horčička, Z.: Komplexní technologie práce seřaďovací stanice se zřetelem k současně vyvíjené a vyráběné technice. Praha 1964

 

Hrabal, A.-Šebesta, M.: Ze zkušenosti dispečerů na sovětských železnicích. Praha 1954

 

Hubálek, V.: Základy železničnej prevádzky. Praha 1985 (+ 11 obr. príl.)

 

Hurdes, V.- Skala, J.: Železniční provoz pro IV.roč. středních průmyslových škol železničních. Praha 1965

 

Hurdes, V.-Skala, J.: Železniční provoz. Nadas Praha 1964

 

Hurdes, V.-Skala, J.: Železniční provoz. Nadas Praha 1965

 

I.- Prepravný poriadok autobus. dopr. SŽ, II.-Tarifa pre prepravcu cestujúcich, psov, batožín a tovaru autobusmi SŽ, pl.od 15.6.1940

 

Instructia de Miscare. 1938

 

Instruction fur die Strecken-Vorstände, III. Nr. 5, giltig vom 1.10.1897

 

Instruction Nr. II. fur die Manipulation beim Gepäck-und Guter-Transporte, Theil V. Wien 1896

 

Instruction Nr. XIII. uber die Behandlung von Fundgegenständen. Wien 1898

 

Instruction Nr. XXXIII. uber den Verkehr von Bahnwagen und Draisinen, Ausgabe vom Jahre 1899

 

Instruction Nr. XXXIX. fur die Manipulation beim Personen-, Gepack-, und Gutertransporte, Geld und Corresponz-Beforderung durch Conducteure. Viedeň, 1894

 

Instruktion Nr. II. fur die Manipulation bei der Gepäck und Guterbeforderung, Teil III., Beforderung von lebenden Tieren und tierischen Rohstoffen, Gultig vom 1.11.1912

 

Instruktion Nr. II. fur die Manipulation bei der Gepäck-und Güterbeförderung,Teil IV., gultig vom 1.1.1912

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky