SK (N)
 

ON a ostatné normy

 
 

ON 286366, Zariadenie pre plnenie a vypúšťanie nádržkových vozňov rozchodu 1435 mm, Základné rozmery a technické požiadavky, úč.od 1.7.1986, schvál. 21.2.1985 (nahr. ON 286366 zo 6.10.1981)

 

ON 287202, Kolejová vozidla, Predpisy pro vnitřní vybavení kolejových vozidel, Elektrické osvětlení, úč.od 1.11.1988, schvál. 27.4.1987 (tato norma spolu s ON 285201 z 26.6.1978 platí místo ČSN 341565 z 24.8.1966)

 

ON 287220, Koľajové vozidlá, Osvetľovacie zariadenia osobných vozňov medzinárodnej prepravy s rozchodom 1435 mm, Technické požiadavky, úč.od 1.4.1986

 

ON 287340, Vagóny a motorové vozy, Třmenový odvodňovač parního topení, úč.od 1.4.1965, schvál. 2.11.1964, vydáním této normy se ruší TPE 36-139/62

 

ON 287350, Kolejová vozidla železniční, Požární ochrana při umístění spotřebičů pro lokální vytápění železničních kolejových vozů, úč.od 1.3.1980

 

ON 288210, Speciální nářadí, Mechanický sochor MS-110 pro ruční posun železničních vozů, úč.od 1.1.1966

 

ON 34 1540, Předpisy pro trakční vedení celostátních drah a vleček s rozchodem 1435 mm, úč.od 1.1.1980 (Dříve ČSN 341540 z 11.3.1970)

 

ON 34 1553, Predpisy pro trakční vedení důlních drah, úč.od 1.7.1981 (dříve ČSN 341553 z 12.1.1966)

 

ON 34 1560, Zařízení elektrického vytápění železničních vozidel, úč.od 1.1.1981 (Dříve ČSN 341560 z 3.6.1970)

 

ON 34 2250, Sdělovací technika, Projektování tratí sdělovacích dálkových kabelů, úč.od 1.4.1965)

 

ON 34 2605, Návěstní nátěry a bezpečnostní sdělení na železničních sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních , úč.od 1.8.1984, schvál. 14 .6.1983 (nahr. OPA 342605 z 4.2.1969)

 

ON 34 2615, Železničné zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody, úč.od 1.5.1979 (Nahr. ÚNP 342603 čl. 351 až 365, čl. 369)

 

ON 34 2620, Předpisy pro železniční staniční zabezpečovací zařízení, úč.od 1.1.1979 (Nahr. OPA 342620 ze 7.9.1967 a dříve ČSN 342602 část III (čl.8 až 14) ze 7.2.1964

 

ON 34 2620, Předpisy pro železniční staniční zabezpečovací zařízení, úč.od 1.5.1985 (nahr. ON 342620 z 30.5.1977)

 

ON 34 2640, Železniční zabezpečovací zařízení. Předpisy pro vlakové zabezpečovací zařízení, úč. od 1.8.1979. Praha 1979

 

ON 341560, Zařízení elektrického vytápění železničních vozidel, úč.od 1.1.1981, schvál. 15.11.1979 (dříve ČSN 341560 z 3.6.1970)

 

ON 342090, Železniční sdělovací zařízení, úč.od 1.7.1989, schvál. 12.4.1988 (dříve ČSN 342090 z 20.4.1971)

 

ON 342570, Předpisy pro železniční rozhlasová zařízení, nahr. ON 342570 z 26.5.1964, úč.od 1.3.1975

 

ON 342570, Předpisy pro železniční rozhlasová zařízení, úč.od 1.3.1975, (nahr.ON 342570 z 26.5.1964)

 

ON 342570, Předpisy pro železniční rozhlasová zařízení, úč.od 1.3.1975, schvál. 27.11.1973 (nahr. ON 342570 z 26.5.1964)

 

ON 342571, Rozhlasová zařízení pro řízení železniční dopravy, úč.od 1.3.1978

 

ON 342601, Názvosloví železničních zabezpečovacích zařízení, úč.od 1.2.1988, schvál. 8.9.1986 (dříve ČSN 345165 z 28.4.4976)

 

ON 342604, Železniční zabezpečovací zařízení, závěrové tabulky, úč.od 1.1.1979

 

ON 342606, Měření izolačních odporů žel.zabezp.zař., úč.od 1.11.1974, (nahr.ÚNP 342610 a ÚNP 342621, obě ze 17.3.1962)

 

ON 342609, Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení, úč.od 1.8.1984, schvál. 24.3.1983 (nahr.OPA 342609 z 25.1.1968)

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky