SK (N)
 

ON a ostatné normy

 
 

ON 281450, Vagóny a motorové vozy, Ds, dvounápravový služební vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.1.1965, schvál. 20.5.1964 (nahr. ÚN 281405, list 26, vyd. červen 1957)

 

ON 281455, Vagóny a motorové vozy, Da, čtyřnápravový služební vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.1.1965, schvál.20.5.1964 (nahr.ÚN 281405, list 30, 31, vyd. červen 1957)

 

ON 281465, Vagóny a motorové vozy, Bac, čtyřnápravový osobní vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.1.1965, schvál. 20.5.1964 (nahr. ÚN 281405, list 8, 9, vyd. červen 1957)

 

ON 281470, Vagóny a motorové vozy, BRa, čtyřnápravový bufetový vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.1.1965, schvál. 20.5.1964 (nahr. ÚN 281405, list 10, 11, 12, vyd. červen 1957)

 

ON 281501, Vagóny a motorové vozy, 1 Vtr, dvounápravový otevřený vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.7.1964, schvál. 21.11.1963 (nahr. ÚN 281505, list 3, vyd. srpen 1956)

 

ON 281502, Vagóny a motorové vozy, 2 Vtdr, dvounápravový otevřený vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.7.1964, schvál. 21.11.1963 (nahr. ÚN 281505, list 11, vyd. srpen 1956)

 

ON 281505, Vagóny a motorové vozy, Nsk, dvounápravový nízkostěnný nákladní speciální vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.7.1964

 

ON 281511, Vagóny a motorové vozy, Vsa, čtyřnápravový universální vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.7.1964, schvál. 21.11.1963 (nahr. ÚN 281607, list 2, vyd. březen 1957)

 

ON 281513, Vagóny a motorové vozy, Vase, čtyřnápravový univerzální vůz, rozchod 1435 mm, úč.od 1.9.1971

 

ON 281514, Koľajové vozidlá, vysokostenné 4-nápravové vozne rozchodu 1435, Typy, základné údaje a technické požiadavky, úč.od 1.1.1988

 

ON 281515, Vagóny a motorové vozy, Nas, čtyřnápravový nízkostenný vůz, rozchod 1435 mm, úč.od 1.11.1970

 

ON 281516, Vagóny a motorové vozy Paov, čtyřnápravový otevřený vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.7.1964

 

ON 281521, Koľajové vozidlá, Nádržkové vozne 4-nápravové na prepravu chemických produktov rozchodu 1435 mm, Základné parametre a technické požiadavky, úč.od 1.1.1991

 

ON 281525, Koľajové vozidlá, Nádržkové vozne 4-nápravové rozchodu 1435 mm na prepravu plynov skvapalnených a rozpustených pod tlakom, Základné parametre a technické požiadavky, úč.od 1.1.1991

 

ON 281530, Koľajové vozidlá, Kryté nákladné 4-nápravové vozne rozchodu 1435 mm, Typy, Základné údaje a technické požiadavky, úč.od 1.1.1988

 

ON 281531, Koľajové vozidlá, Kryté nákladné 4-nápravové vozne s posuvnými stenami rozchodu 1435 mm, Základné údaje a technické požiadavky, úč.od 1.1.1988

 

ON 281532, Vagóny a motorové vozy, 1 Ztr, dvounápravový zavřený vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.7.1964, schvál. 21.11.1963, nahr. ÚN 281505, list 32, vydání srpen 1956

 

ON 281535, Vagóny a motorové vozy, M, dvounápravový zavřený vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.7.1964, schvál. 21.11.1963 (nahr. ÚN 281607, list 22, vydání březen 1957)

 

ON 281540, Vagóny a motorové vozy, Zsa, čtyřnápravový krytý universální vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.7.1964, schvál. 21.11.1963 (nahr. ÚN 281607, list 6,7, vydání březen 1957)

 

ON 281542, Vagóny a motorové vozy, Zaz, čtyřnápravový krytý vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.11.1970

 

ON 281552, Vagóny a motorové vozy, 2 Otdr, dvounápravový oplenový vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.7.1964, schvál. 21.11.1963 (nahr. ÚN 281505, list 16, vydání srpen 1956)

 

ON 281553, Vagóny a motorové vozy, Otdo, dvounápravový oplenový vůz, rozchod 1435 mm, úč.od 1.6.1969

 

ON 281562, Vagóny a motorové vozy, Px, šestinápravový plošinový vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.7.1964, schvál. 21.11.1963 (nahr. ÚN 281505, list 20, vydání srpen 1956)

 

ON 281564, Koľajové vozidlá, Univerzálne plošinové 4-nápravové vozne rozchodu 1435 mm, Typy, Základné údaje a technické požiadavky, úč.od 1.1.1988

 

ON 281566, Vagóny a motorové vozy, Pao, čtyřnápravový plošinový vůz, rozchod 1435 mm, pl.od 1.7.1964, schvál. 21.11.1963 (nahr. ÚN 281505, list 23, vydání srpen 1956)

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky