SK (N)
 

Ochrana a bezpečnosť pri práci

 
 

Analýza smrteľných a ťažkých pracovných úrazov za obdobie rokov 1989-1998

 

Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach. Praha, 1974

 

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti, (ČSN 343100 a ČSN 343109). Praha, 1968

 

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti, (ČSN 343100 a ČSN 343109). Praha, 1968

 

Bz 1. Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, úč.od 1.1.2004

 

D/8,ČSD, Pokyny o ochraně bezpečnosti při práci v odvětví služby dopravní, 1954, II.vyd.

 

Jírů, E. a kol.: Osobná ochrana pracujúcich. Bratislava 1965

 

Kácl, K.: Člověk - stroj - alkohol. Praha 1974 (+ Co má vědět železničář o alkoholu. Nadas Praha 1974

 

Koutný, J.: Bezpečná práce v železniční dopravě. Praha, 1962

 

Koutný, J.: Bezpečná práce v železniční dopravě. Praha, 1962

 

LXI. szám.Szabályrendelet a személybiztosság megóvásáról a vasuti végrehajtó szolgálatban, I.kiadás, Budapešť, 1906

 

P 81-s, Predpis o úrazovej zábrane, sošit 1. Všeobecné ustanovenia a základné pravidlá úrazovej zábrany, pl.od 1.1.1951

 

Pokyny o ochrane bezpečnosti pri práci v službe rušňového a vozňového hospodárstva. 1953

 

Pokyny o ochraně bezpečnosti při práci ve službě lokomotivního a vozového hospodářství. Praha 1953

 

Pokyny pre aplikáciu Zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v podmienkach ŽSR. Bratislava, 26.2.1997

 

Pokyny pre aplikáciu Zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, úč.:dňom vydania. Bratislava 26.2.1997

 

Pokyny pre aplikáciu Zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, úč.:dňom vydania. Bratislava 29.1.2002

 

Pokyny pre aplikáciu Zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, úč.:dňom vydania. Bratislava 29.1.2002

 

Požiarny štatút - Organizačná smernica riaditeľ štátneho podniku č. 6/92, pl.od 1.7.1992

 

Požiarny štatút ŽSR. Pokyny na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, úč.od 1.2.2004

 

Pracovat produktivně bez nehod a havarijí, formy a metody práce Brigády A. D. Basova. 1978

 

Průzkum vlivů, působících na řízení a kázeň v železniční dopravě, II. Výsledky průzkumu. MD Praha 1967

 

Průzkum vlivů, působících na řízení a kázeň v železniční dopravě, V. Návrhy zásad řešení. MD Praha 1967

 

Slamka, F.: Fenomén alkoholu v pracovnom procese, osvetová publikácia. Bratislava 2000

 

Smernica pre evidenciu a vyšetrovanie pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí a chorôb z povolania, úč.od 1.1.2007

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky