SK (N)
 

Odmeny, pôžitky, náhrady

 
 

Mzdy a platy v dopravě, FMD, 1972

 

Norm betreffend den Materialverbrauch, die Materialersparnisse und den Prämienbezug für sorgsame Pflege und gute Ausnutzung der Lokomotiven. Viedeň, 1908

 

Norm uber das Brennstoffausmass und den Prämienbezug fur Brennsteffersparnisse bei Stabilkesselbetrieben, in Kraft-und Gaswerken, gultig vom 1.2.1912

 

Odberná knižka na palivo zo zásob ČSD na meno Peter Konfala, vydala Autospráva ČSD Košice v r.1946

 

Odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy, červenec 1976

 

Pokyny ústredného riaditeľstva ČSD č. 59333/1989-03 z 12.12.1989 pre poskytovanie osobného ohodnotenia pracovníkom štátnej organizácie ČSD. Bratislava, 1990

 

Prémiový poriadok Divízie dopravnej cesty (č. 69/1998-EP). Bratislava 1998

 

Prémiový poriadok pre pracovníkov Bratislavskej oblasti. 1990

 

Prémiový poriadok pre pracovníkov Bratislavskej oblasti. Bratislava 1990

 

Regulativ für die Gebühren der Bediensteten der k.k.österreichischen Staatsbahnen. Wien 1910

 

Regulativ für die Gebühren der Bediensteten der k.k.österreichischen Staatsbahnen. Wien 1910

 

Rehabilitační středisko PANORAMA Mariánska Lázně, Jihozápadní dráha ČSD. 1986

 

Řezníček, B.: Ekonomika práce a miezd v železničnej doprave

 

Robotnícky štátus, príl. k rozkazu č.16-I-26,1926, č.17.865-1925, zo dňa 19.3.1926

 

Sloupský, B.: Úpravy hmotných poměrů čs.státních drah na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Košice, 1925

 

Služ.list, Osobní plat pro s. Ivana Gajdulu, zn.škol.88/Ky, Svitavy, 6.10.1988

 

Smernica pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR zo dňa 14.12.1993

 

Smernica pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR zo dňa 14.12.1993, č. 4641/1993-O 321

 

Šústal, V.- Cigna, L.: Úprava platových a některých služebních poměrů zaměstnanců čsl.státních drah, II.svazek sborníku služ. a platového práva státních a jiných a veřejných zaměstnanců. Praha, 1927

 

Tarifní kvalifikační katalog. Železniční doprava. Do O, srpen 1963

 

U 101-č. Seznam výpraven zboží pro zapisování účtů místní přepravy do sumářů, opravný list 3, pl.od 1.1.1948

 

Ú 51-č, Účtovný rozvrh pro finanční účetnictví, pl.od 1.1.1949

 

Ú 51-č, Účtovný rozvrh pro finanční účetnictví, pl.od 1.1.1949

 

Úprava služ.požitků zaměstnanců českosl.st.drah, zvláštní příl."Českosl.žel.listů" č.12 ze dne 20.4.1923

 

Václavovič, M.: Osobní hmotná zainteresovanost v nové soustavě řízení železniční dopravy. Praha 1967

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky