SK (N)
 

Odmeny, pôžitky, náhrady

 
 

49.sz., Utasitás az allomási jutalék-rendszerrol, Budapešť, 1893

 

7.sz.Utasitás a m.kir.államvasutaknál alkalmazott hivatalnokok, altisztek és szolgák illetményei,a nyugdijasok nyugdijai és a munkások béreinek kifizetése tárgyában, II.kiadás. Budapešť, 1898

 

Blažek, F.: Daň důchodová vybíraná srážkou u zaměstnanců státní správy železniční. Praha, 1927

 

Blažek, F.: Daň důchodová vybíraná srážkou u zaměstnanců státní správy železniční. Praha, 1927

 

Čestné uznanie I. stupňa kolektívu pracujúcich Správy Východnej dráhy Bratislava za pracovné výsledky na počesť 25.výr.oslobodenia Československa sov.armádou, v roku 1970

 

Dušek, V.: Cestovné náhrady v doprave. Praha, 1986

 

Hilfsbuch zur Ermittlung der Uberstunden-Entlohnungen im Bau-, Bahnerhaltungs-und Zugforderungs-Dienste, Troppau. 1917

 

Hlaváček, J.- Kukura, K.: Unifikácia predpisov o platových pomeroch štátnych a iných verejných zamestnancov. Praha, 1947

 

Jednotný prémiový poriadok pre pracovníkov Východnej dráhy. november 1986

 

Kartičky "Rudý karafiát"

 

Mzdový vývoj CBD, I - II/2000

 

Mzdový vývoj CBD, I - III/1999

 

Mzdový vývoj CBD, I - III/2000

 

Mzdový vývoj CBD, I - IV/1999

 

Mzdový vývoj CBD, I - V/1999

 

Mzdový vývoj CBD, I - VI/1998

 

Mzdový vývoj CBD, I - VI/1999

 

Mzdový vývoj CBD, I - VII/1998

 

Mzdový vývoj CBD, I - VII/1999

 

Mzdový vývoj CBD, I - VIII/1999

 

Mzdový vývoj CBD, I/1999

 

Mzdový vývoj CBD, I/2000

 

Mzdový vývoj DDC, IX/1997

 

Mzdový vývoj DDC, VII/1997

 

Mzdový vývoj ŽSR - DDC za I.- VII.2000. Bratislava, august 2000

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky