SK (N)
 

Normy ČSN-ESČ

 
 

ČSN ESČ 102.1-1949, Spojovací materiál, duben 1949,1.Kabelová oka

 

ČSN ESČ 102.1.1, Kabelová oka se zavřeným lůžkem, (dutinkou), duben 1949, Typ A,B,a C

 

ČSN ESČ 102.1.10, Kabelová oka hliníková, duben 1949, Typ M

 

ČSN ESČ 102.1.11, Kabelová oka hliníková trubková, Typ A

 

ČSN ESČ 102.1.12, Kabelová oka hliníková trubková, duben 1949, přechodová

 

ČSN ESČ 102.1.13, Kabelová oka příložková, duben 1949, Typ P a Pd

 

ČSN ESČ 102.1.2, Kabelová oka s otevřeným lůžkem, (dutinkou), duben 1949, Typ Ao,Bo a Co

 

ČSN ESČ 102.1.3, Kabelová oka trubková, duben 1949, Typ D, Dd a Dz

 

ČSN ESČ 102.1.4, Kabelová oka, duben 1949, Typ E

 

ČSN ESČ 102.1.5, Kabelová oka pro slabé vodiče, duben 1949, V

 

ČSN ESČ 102.1.6, Kabelová oka pro silné vodiče, duben 1949, Typ G

 

ČSN ESČ 102.1.7, Kabelová oka lisovaná, duben 1949, Typ H

 

ČSN ESČ 102.1.8, Kabelová oka trubková, duben 1949, Typ K

 

ČSN ESČ 102.1.9, Kabelová oka korunová, duben 1949, Typ L

 

ČSN ESČ 102.3 -1951, Spojovací materiál pro stroje, přístroje a sdělovací techniku, únor 1951, 3.řadové svornice

 

ČSN ESČ 103.0-1950, Spojovací materiál pro domovní rozvod nn, prosinec 1950

 

ČSN ESČ 104 -1951, Vypínače, odpínače a odpojovače na vysoké napětí, březen 1951

 

ČSN ESČ 107-1949, Dvojpólové domovní zásuvky 10 A, 250 V, březen 1949

 

ČSN ESČ 113 -1949, Hromosvody, červen 1949

 

ČSN ESČ 113-1949, Doplňky 1951, Doplňky k normě ČSN ESČ 113-1949, Hromosvody, zvláště se zřením na stavby typisované na rok 1951, březen 1951

 

ČSN ESČ 115-1951, Úsečníky pro venkovní vedení vysokého napětí do 22 kV, únor 1951

 

ČSN ESČ 117-1948, Suché baterie pro kapesní svítilny, říjen 1948

 

ČSN ESČ 122-1950, Dvojpólové zásuvky na spotřebiče 10 A, 250 V, květen 1950

 

ČSN ESČ 123 -1949, Nerosty pro elektrotechniku (vlastnosti a zkoušení), červenec 1949

 

ČSN ESČ 124 -1951, Keramické hmoty pro elektrotechniku, leden 1951

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky