SK (N)
 

Normy ČSN

 
 

ČSN 01 0606, Spolehlivost v technice. Postup volby nomenklatury normovaných ukazatelů spolehlivosti, úč. od 1.12.1981. Praha 1981 (+ tabulka č. 6)

 

ČSN 01 1300, Zákonné měrové jednotky, úč.od 1.8.1974 (Nahr. ČSN 011300 ze 3.1.1963) 2.náklad

 

ČSN 01 1300, Zákonné měrové jednotky, úč.od 1.8.1974 (Nahr. ČSN 011300 ze 3.1.1963) 2.náklad

 

ČSN 01 5022, Zkoušení materiálu a výrobků ultrazvukem. Stanovení náhradní velikosti vady, úč. od 1.7.1974. Praha 1974 (+ 10 ks príloh)

 

ČSN 010451, Technické písmo, úč.od 1.10.1970 (spolu s ČSN 010460 nahr. ČSN 1034-1944). ÚNM Praha 1970

 

ČSN 010451, Technické písmo, úč.od 1.10.1970 (spolu s ČSN 010460 nahr. ČSN 1034-1944). ÚNM Praha 1970

 

ČSN 0114010, Metrické závity - Výběr pro šrouby a matice, úč.od 1.1.1968 (nahr.ČSN 014010 z 6.6.1960)

 

ČSN 014012, Výber jemných metrických závitů řady C a D, únor 1950

 

ČSN 021029, Neobrobené drážky T pro šrouby s hlavou T, únor 1950, nahrazuje ČSN 1304, tab.VI.

 

ČSN 021031, Konce šroubů, únor 1950

 

ČSN 021033, Výběhy vnějšího závitu, únor 1950, nahrazuje ČSN 1300, tab.VII.

 

ČSN 021034, Výběhy vnitřního závitu, únor 1950, nahrazuje ČSN 1300, tab.VIII.

 

ČSN 021036, Drážky vnějšího závitu, únor 1950, nahrazuje ČSN 1300, tab.VII.

 

ČSN 05 0000, Zváranie, Zváranie kovov. Základné pojmy, úč. od 1.11.1978. Praha 1978 (nahr. ČSN 05 0000 z 12.7.1965)

 

ČSN 05 0610, Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom, úč. od 1.9.1979. Praha 1980 (nahr. ČSN 05 0610 z 23.11.1965)

 

ČSN 05 0630, Bezpečnostní ustanovení pro svařování elektrickým obloukem, úč. od 1.2.1979. Praha 1980 (nahr. ČSN 05 0630 z 26.9.1962)

 

ČSN 05 0705, Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov, úč. od 1.1.1978. Praha 1977

 

ČSN 05 0710, Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov, úč. od 1.1.1977. Praha 1978

 

ČSN 05 0710, Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov, úč.od 1.1.1977

 

ČSN 07 0000, Názvosloví parních a horkovodních kotlů, úč. od 1.1.1982

 

ČSN 07 0000, Názvosloví parních a horkovodních kotlů, úč. od 1.1.1982 (+ zmena a.,)

 

ČSN 07 0006, Bezpečnostní technika. Parní a horkovodní kotle. Litinové odlitky, úč. od 1.1.1984. Praha 1983

 

ČSN 07 0008, Pasport kotle, úč. od 1.10.1985. Praha 1985 (nahr. ČSN 07 0008 z 4.12.1978)

 

ČSN 07 0009, Kotly parné a kvapalinové s organickými teplonosnými médiami. Pasport. Praha 1.7.1984

 

ČSN 07 0015, Bezpečnostná technika. Kotly parné a kvapalinové s organickými teplonosnými médiami. Požiadavky v závislosti od spôsobu ohrevu, úč. od 1.1.1982. Praha 1981

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky