SK (N)
 

História, pamiatky a ich ochrana

 
 

Adresár štátnych archívov v Slovenskej republike. Bratislava január 2003

 

Archeologia historica, Sborník příspěvků 31.konf. ČR a SR s hlavním zaměřením na středověké město a jeho zázemí. Banská Bystrica, 1999

 

Argalács, M.: Tatranské cesty k samostatnosti. Mesto Vysoké Tatry 2007

 

Bohuš, I.: Osudy Štrbského Plesa v zrkadle dejín 1872 - 2002. Bratislava 2002

 

Československo ve středoevropském dopravním vývoji. Praha 1970

 

Connaissance des Arts. Cité de L´Automobile. Musée national - Collection Schlumpf. Paris 2007

 

Connaissance des Arts. La Cité du Train. Paris 2005

 

FOUNDRY MUSEUM of Hungarian Museum for Science and Technology. Budapest 2004

 

Gacík, - Maráky, - Urbanová, - Galvánek, - Kiripolský, - Kiripolská, - Žilinčík, : Správy a informácie. Čadca, 1987, vydané k 15.výročiu Kysuckého múzea

 

Geršic, M., Školl, J., Průša, Z.: Kapitoly z historie Břeclavského železničného uzlu. 1839-1989. Brno 1989

 

Horn-van Nispen, M.L.: 400.000 Jahre Technik Geschichte von der Steinzeit bis zum Informationszeitalter. Aus dem Niederländischen Übersetzt von Verena Kiefer. Hamburg 2005

 

Horváth, G.- Gyulai, G.: 100 éves a Millenniumi Földalatti Vasút. Budapest 1996

 

Hrádek, P.: 130 rokov bratislavskej plynárne 1856 - 1986. Bratislava 1986

 

Informačný bulletin Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti. 1990, č.2

 

Jančura, M.: Hnilčík. Sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi.

 

Jílek, Fr. a kol.: Dějiny výrobních sil v české historické práci, I.- Činnost pracovišť. Praha 1971

 

Jílková, J.: Historický soupis časopisů z oboru dopravy v českých zemích. Praha 1972

 

Kazimour, J.: Hospodářský vývoj Československa. Praha 1980

 

Kudlička E.- Valo, P.: Slovnaft 100, 1895 - 1995

 

Lobodová, D.- Javnický, Š.: Priemyselné dedičstvo ako súčasť kultúrneho dedičstva. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Košice 2004

 

Loibl, R.: Das Bayerische. Textil - und IndustrieMuseum in Augsburg. Heft 1

 

Magyarország és Fiume. Közlekedési Múzeum. Budapest 2001

 

Mojžišová, H.: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1986-1990

 

Mojžišová, H.: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1996 - 2000. Bratislava 2004

 

Múzeum školstva a pedagogiky, 2000 - 2005. Bratislava 2005

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky