SK (N)
 

Zbierky rozkazov

 
 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.Österreichischen Staatsbahnen gültigen, bis Ende 1911 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalerlässe, Band III/Z, Zugforderungsdienst. Wien 1912

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.Österreichischen Staatsbahnen gültigen, bis Ende 1911 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalerlässe, Band III/Z, Zugforderungsdienst. Wien 1912

 

Sammlung der für den Amtsbereich der k.k.Österreichischen Staatsbahnen, gültigen bis Ende Dezember 1912 hinausgegebenen Zirkularverordnungen und Normalerlässe, Transport- und Reklamationdienst. V. Band . Wien 1913

 

Sammlung der für den Amtsberreich der k.k.oesterr. Staatsbahnen giltigen bis Ende 1898 hinausgegeben Circular-Verordnungen und normal -Erlässe. 1898, IV. Band-Telegraphen und Wagendienst. Viedeň, 1899

 

Sbierka dôležitých výnosov a rozkazov, ktoré vydalo MŽ alebo riad.št.žel. v Bratislave ako doplňky a vysvetlivky k predpisom dopr. a návestným. 1935, (neúplné)

 

Sbierka dôležitých výnosov a rozkazov, ktoré vydalo MŽ alebo riad.št.žel. v Bratislave ako doplňky a vysvetlivky k predpisom dopr. a návestným. 1935, (neúplné)

 

Sbírka výnosů a nařízení min. žel. k dopravním a návěstním předpisům, 1919-1928. Praha, 1929

 

Sbírka výnosů a nařízení min. železnic k dopravním a návěstním předpisům. Praha, 1929

 

Sbírka výnosů a nařízení min.žel. k přepravním a návěstním předpisům. Praha, 1929

 

Seznam platných rozkazů a oběžníků. 1919 -1924

 

Služobné rozkazy. 1929

 

Soznam vydaných rozkazov. 1925-1930

 

Soznam vydaných rozkazov. 1931, viď.rozk.č. 17-V-31, bod 2

 

Soznam vydaných rozkazov. 1932, viď.rozk.č. 17-V-31, bod 2

 

Soznam vydaných rozkazov. 1933, viď.rozk.č.17-V-31, bod 2

 

Soznam vydaných rozkazov. 1934, viď.rozk.č.17-V-31, bod 2

 

Soznam vydaných rozkazov. 1935

 

Soznam vydaných rozkazov. 1936, viď.rozk.č. 17-V-31, bod 2

 

Trnka, J.: Magyar királyi államvasuti Rendeletek tára, pl.od 1.1.1909, IV.zv.

 

Vyšohlíd, J.: Sbírka výnosů a rozkazů-doplňky a vysvětlivky k předpisům dopravním a návěstním. 1925

 

Zbierka rozkazov, obežníkov a pokynov košickej dráhy. Košice, 1.4.1957, č. 7

 

Zbierka rozkazov, obežníkov a pokynov košickej dráhy. Košice, 15.4.1958, č. 8

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky