SK (N)
 

Disciplinárne veci a kontrola

 
 

PMR 1/95, Smernice pre činnosť kontrolórov obchodu a mobilných prostriedkov, úč.od 1.6.1995

 

Poučný list - Uplatňovanie zákona č. 24/57 Zb.a č.71/58 Zb., č.17047/1961, Bratislava 18.X.1961

 

Smernice k prevádzaniu kontrolnej činnosti vo Východnej dráhe, úč. od 1.7.1975

 

Smernice k prevádzaniu kontrolnej činnosti vo Východnej dráhe, úč. od 1.7.1975

 

Smernice pre činnosť kontrolórov na úseku dopravnej cesty ŽSR, úč.od 1.7.1994

 

Smernice pre vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti v ŽSR, úč. od 1.3.1994

 

Súbor preventívnych opatrení k zabezpečeniu disciplíny a bezpečnosti železničnej dopravy vo Východnej dráhe. 1971

 

Veselý, J.- Lipták, T.: Příručka o trestní a disciplinární odpovědnosti za porušování předpisů o bezpečnosti železniční dopravy. Praha 1979

 

Veselý, J.- Lipták, T.: Příručka o trestní a disciplinární odpovědnosti za porušování předpisů o bezpečnosti železniční dopravy. Praha 1979

 

Veselý, J.- Lipták, T.: Příručka o trestní a disciplinární odpovědnosti za porušování předpisů o bezpečnosti železniční dopravy. Praha 1979

 

Vorschrift uber die Ausubung der Controle des Bahnaufsichts und Bahnerhaltungsdienstes durch besondere Organe der Bahnerhaltungs-Inspectorate der k.k. Staatsbahn-directionen. Viedeň, 1899

 

Vorschrift uber die Ausubung der Controle des Bahnaufsichts und Bahnerhaltungsdienstes durch besondere Organe der Bahnerhaltungs-Inspectorate der k.k.Staatsbahndirectionen. Viedeň, 1899

 

ŽSR. Opatrenie riaditeľa DDC č. 14/2000 k vnútornému kontrolnému systému. Bratislava 22.2.2000

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky