SK (N)
 

Disciplinárne veci a kontrola

 
 

8/73 - VDP, Disciplinární řád pro pracovníky organizací železniční dopravy, úč. od 1.4.1973

 

Dienstinstruktion fur die Inspektionen der k.k.oesterreichischen Staatsbahnen. Viedeň, 1913

 

Dienstvorschrift K 21 fur Transportkontrolore, Gültig vom 1.6.1918

 

Disciplinární řád pro pracovníky organizací železniční dopravy, úč. od 1.6.1973

 

Disciplinární řád pro pracovníky organizací železniční dopravy, úč.od 1.6.1973

 

Disciplinárny poriadok pre pracovníkov organizácií žel.dopravy, úč.od 1.6.1973

 

Disciplinárny poriadok pre pracovníkov organizácií žel.dopravy, úč.od 1.6.1973

 

Disciplinárny poriadok pre pracovníkov organizácií žel.dopravy, úč.od 1.6.1973

 

Disciplinárny poriadok pre pracovníkov organizácií žel.dopravy, úč.od 1.6.1973

 

Disciplinárny poriadok pre pracovníkov organizácií železničnej dopravy, úč.od 1.6.1973

 

Disciplinárny poriadok pre pracovníkov organizácií železničnej dopravy, úč.od 1.6.1973

 

Disciplinárny poriadok pre pracovníkov organizácií železničnej dopravy, úč.od 1.6.1973

 

Disciplinárny poriadok pre pracovníkov organizácií železničnej dopravy, úč.od 1.6.1973

 

Disciplinárny poriadok pre zamestnancov železníc, pl.od 29.7.1952

 

Etický kódex zamestnanca ŽSR - príloha Ž Semaforu, september 2005

 

Etický kódex zamestnanca ŽSR - príloha Ž Semaforu, september 2005

 

Geschäftsordnung fur die Disciplinarkammern sammt Durchfuhrungs-Bestimmungen fur das Disciplinarverfahren. Viedeň, 1898

 

Instruction fur den Dienst der tarif-Controlore. Wien 1901

 

Instruction fur die Verkehrs-Controlore. Wien 1898

 

JN - 7 (D), ČSD, Jednotné normy a normatívy časov služba staničná a vlaková jazdná, Kontrolnovýchovná činnosť, úč. od 1.7.1977

 

JN - 7 (D), Jednotné normy a normativy časov. Služba staničná a vlaková jazdná. Kontrolnovýchovná činnosť, úč.od 1.7.1977

 

JN - 7 (D), Jednotné normy a normativy časov. Služba staničná a vlaková jazdná. Kontrolnovýchovná činnosť, úč.od 1.7.1977

 

Košťál, F.: Praktická pomůcka pro revisi komerční služby. Sešit 1- Revisní hesla se služ. předpisy a rozkazy, Brno, 1929

 

Košťál, F.: Praktická pomůcka pro revisi komerční služby. Sešit 2- Krátké výňatky ze služ. předpisu a nařízení, 1930

 

Metodické pokyny na vykonávanie komplexných komisionálnych previerok v železničných staniciach podľa čl.33 č.194 PTPŽ za odvetvie železničnej dopravy a prepravy. Bratislava, 15.4.1976

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky