SK (N)
 

Mimoriadnosti, železnica a armáda

 
 

Bezpečnost na kolejích. Poučný list, č. 7/1962. Rozbory nehod. Za bezpečnou práci na železnicích. Nadas Praha 1962

 

Bizalmas, Jóváhagyatott a M. kir. Vasuti és Hajózási Fofelugyelóség 1912. évi, 123/kb. szám alatt kelt rendeletével, K. Utasitás a vasuti szolgálat ellátásáról a hadsereg részleges mozgósitása esetén. 1912

 

Bureš, Z.- Lejhancová, G.- Martinec, A.- Němec, M.- Vaca, V. : Majster a bezpečnosť pri práci. Bratislava 1975

 

Č XXIV. Služební předpis o první pomoci při úrazech a náhlych onemocněních a o záchranných zařízeních železničních. Praha 1928

 

Č. XXIV.- Služobný predpis o prvej pomoci pri úrazoch a náhlych onemocneniach a o záchr. zariadeniach železničných. Bratislava, 1928

 

Č. XXIV.- Služobný predpis o prvej pomoci pri úrazoch a náhlych onemocneniach a o záchr. zariadeniach železničných. Bratislava, 1928

 

Dopr-1-1, Přeprava vojsk po železnici, 27.10.1965

 

Ergänzungsbestimmungen zur Instruktion Nr. II. Viedeň, 1917 (Regel. des Gueter-, Gepäck- und Expressgueterverkehres mit Ruecksicht auf die durch d. Krieg hervorgerufenen Verhältnisse

 

Ergänzungsbestimmungen zur Instruktion Nr. II. Viedeň, 1917 (Regel. des Gueter-, Gepäck- und Expressgueterverkehres mit Ruecksicht auf die durch d. Krieg hervorgerufenen Verhältnisse

 

Ergänzungsbestimmungen zur Instruktion Nr. II., fur die Manipulation bei der Guter-und Gepackbeforderung während der Dauer der aussergewohnlichen Verhältnisse. Viedeň, 1916

 

Gemeinsame Bestimmungen der oesterreichischen, ungarischen und bosnisch-herzegowinischen Eisenbahnverwaltungen fur die Abfertigung und Verrechnung der Militärtransporte im Frieden, Gültig vom 1.1.1914. Wien 1913

 

Gulík, J.: Železničné nehody na Slovensku. Corona Praha 2006, 1.vyd.

 

Haftpflicht-Versicherungsverband der osterreichischen Eisenbahnen, Statut vom Jänner 1890 samt nachträglichen Zusätzen und Abänderungen. Viedeň, 1907

 

I. Doplněk předpisu ŽPO-3, Hlásná služba v době mírové a její přechod do doby válečné. 1938

 

I. Pótlék a Katonai szállitási (45. sz.) utasitáshoz. Budapešť 1903

 

Instruction Nr. XXIV. uber die erste Hilfeleistung bei Unfälen und plotzlichen Erkrankungen vor Ankunft eines Arztes, giltig ab 1.8.1889. Wien 1889

 

Instruction Nr. XXIV. uber die erste Hilfeleistung bei Unfällen und ploklichen Erkrankungen vor Ankuft eines Arztes, giltig ab 1.8.1889

 

Instruktion Nr. XLII. Feuerloschordnung. Wien 1909

 

Instruktion Nr. XLII. Feuerloschordnung. Wien 1909

 

J -19a., Hadiforgalmi utasitás, (kivonat állomások számára), Bizalmas, Budapešť, 1907

 

Koumar, F.: Provoz na drahách za zimních podmínek. 1960

 

Lášek, P.- Vaněk, J.: Obrněná drezína Tatra T 18. Praha 2003

 

Malcolm, G.- Hamilton, J.A.B.: Rails to Disaster. More British Steam Train Accidents 1906 - 1957. London 1984

 

Mayerová, M.- Mikšík, O.- Břicháček, V.: Psychické zatížení a spolehlivost člověka v dopravě. Nadas Praha 1990

 

Mimořádný poučný list 1/1965 (Nehody)

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky