SK (N)
 

Mimoriadnosti, železnica a armáda

 
 

10. sz. Utasitás a ragályos betegségek behurczolása és elterjedése ellen elrendelt óvintézkedések alkalmazása és keresztulvitele tárgyában. Budapešť, 1914

 

10.sz., Utasitás a ragályos betegségek behurczolása és elterjedése, ellen elrendelt óvintézkedések alkalmazása és keresztulvitele tárgyában. Budapešť, 1899

 

21.sz.Utasitás, IV.kotet,Katona-szállitási illetékek elszámolása. Budapešť, 1908

 

242.sz. Szabályrendelet a hófuvások alkalmával kvetendo eljárása. Budapešť, 1914

 

4.szám, Utasitás a magyar vasutakon való mento szolgálat tárgyában (bez dátumu)

 

4.szám, Utasitás a magyar vasutakon való mento szolgálat tárgyában. Budapešť, 1891

 

4.szám, Utasitás a magyar vasutakon való mento szolgálat tárgyában. Budapešť, 1894

 

44. sz. Utasitás a tuzbistonság megóvására és a tuzoltás koruli eljárás ,2 drb rajzmelléklettel. Budapešť, 1914

 

5.sz., Utasitás a mentoszolgálatra nézve. Budapešť, 1893

 

Bakanov, A.I.: Bezpečnostní technika při traťových pracích. Dopr.nakl. Praha 1955

 

Bek, J.: Zimní provoz, motorová trakce. Praha 1971

 

Bergungvorschrift, Detailausfuhrungen zu den Bestimmungen des Dienstbuches J -19, Ev. Nr. 12, Vertraulich, Militärangelegenheit. Wien 1915

 

Bezpečnost na kolejích 24/1973. Poučný list. Šimůnek, J.: Současná charakteristika traťového hospodářství. FMD Praha

 

Bezpečnost na kolejích 26/1975. Poučný list. Procházka, M.: Problematika bezpečnosti provozu. FMD Praha

 

Bezpečnost na kolejích 29/1977. Poučný list. Špeta, J.: Šetření železniční nehody a zjišťování objektivní pravdy. FMD Praha

 

Bezpečnost na kolejích. 1970, č.19

 

Bezpečnost na kolejích. 1971, bulletin č.21

 

Bezpečnost na kolejích. Poučný list, č. 1/1960. Hodnocení stavu a vývoje bezpečnosti v roce 1959. Rozbor nehod. Nadas Praha 1960

 

Bezpečnost na kolejích. Poučný list, č. 1/1960. Hodnocení stavu a vývoje bezpečnosti v roce 1959. Rozbor nehod. Nadas Praha 1960

 

Bezpečnost na kolejích. Poučný list, č. 2/1960. Rozbory nehod. Prostředí a člověk a jejich vliv na vznik příčin úrazů. Nadas Praha 1960

 

Bezpečnost na kolejích. Poučný list, č. 3/1960. Rozbor nehod. Příčiny železničních nehod z hlediska psychológie. Nadas Praha 1960

 

Bezpečnost na kolejích. Poučný list, č. 4/1961. Rozbory nehod. Železničáři a alkohol. Nadas Praha 1961

 

Bezpečnost na kolejích. Poučný list, č. 5/1961. Bezpečnost vlakové dopravy a železničáři. Nadas Praha 1961

 

Bezpečnost na kolejích. Poučný list, č. 5/1961. Bezpečnost vlakové dopravy a železničáři. Nadas Praha 1961

 

Bezpečnost na kolejích. Poučný list, č. 6/1961. Rozbory nehod. Boj proti úrazům. Nadas Praha 1961

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky