SK (N)
 

Priestory, budovy a zariadenia

 

Bratislava východ - staré depo. Pohľad na vežu nízkej vodárne, vpredu rozprac. Spodok 422.0108, ďalej 434.1 a CDlm. F

 Bratislava východ - malá vodáreň v starom depe.Šikmý pohľad zo strany depa od Vajnor. Foto: M. Entner, 1998. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - malá vodáreň v starom depe.Šikmý pohľad zo strany depa od Vajnor. Foto: M. Entner, 1998. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - malá vodáreň v starom depe.Šikmý pohľad zo strany depa od Vajnor. Foto: M. Entner, 1998. 178 x 12

 Bratislava východ - obytná budova v starom depe (personálna kuchyňa). Šikmý pohľad zo strany depa od Vajnor. Foto: M. Entner, 7.1998. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - obytná budova v starom depe (personálna kuchyňa). Šikmý pohľad zo strany depa od Vajnor. Foto: M. Entner, 7.1998. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - obytná budova v starom depe (personálna kuchyňa). Šikmý pohľad zo strany depa od Vajnor. Foto: M.

 Bratislava východ - obytná budova v starom depe (personálna kuchyňa). Šikmý pohľad zo strany depa od Vajnor. Foto: M. Entner, 7.1998. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - obytná budova v starom depe (personálna kuchyňa). Šikmý pohľad zo strany depa od Vajnor. Foto: M. Entner, 7.1998. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - obytná budova v starom depe (personálna kuchyňa). Šikmý pohľad zo strany depa od Vajnor. Foto: M.

 Bratislava východ - staré depo. Budova býv. personálnej kuchyne počas prestavby. Práce vo vybúranom interiére. Anon., cca 1992. 110 x 110

Bratislava východ - staré depo. Budova býv. personálnej kuchyne počas prestavby. Práce vo vybúranom interiére. Anon., cca 1992. 110 x 110

Bratislava východ - staré depo. Budova býv. personálnej kuchyne počas prestavby. Práce vo vybúranom interiére. Anon.

 Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne smerom k vodárňam (ktoré nevidno). Burina, zaplachtovaná 331.0, vpravo skriňa Zlb. Foto: D. Pykal, cca 1990. 125 x 88

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne smerom k vodárňam (ktoré nevidno). Burina, zaplachtovaná 331.0, vpravo skriňa Zlb. Foto: D. Pykal, cca 1990. 125 x 88

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne smerom k vodárňam (ktoré nevidno). Burina, zaplachtovaná 331.0, vpra

 Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne v osi spojovacej koľaje k vodárni. Na nej tender 930.0, vedľa prikrytá 331.0. Vpravo skriňa Zlb, vzadu veža vodárne. Foto: D. Pykal, cca 1990. 125 x 88

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne v osi spojovacej koľaje k vodárni. Na nej tender 930.0, vedľa prikrytá 331.0. Vpravo skriňa Zlb, vzadu veža vodárne. Foto: D. Pykal, cca 1990. 125 x 88

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne v osi spojovacej koľaje k vodárni. Na nej tender 930.0, vedľa prikryt

 Bratislava východ - staré depo. Výstavba prístavby plechovej haly MDC. Vzadu vľavo demont. kabína 331.0 a skriňa Zlb. Anon., cca 1990. 111 x 111

Bratislava východ - staré depo. Výstavba prístavby plechovej haly MDC. Vzadu vľavo demont. kabína 331.0 a skriňa Zlb. Anon., cca 1990. 111 x 111

Bratislava východ - staré depo. Výstavba prístavby plechovej haly MDC. Vzadu vľavo demont. kabína 331.0 a skriňa Zlb.

 Bratislava východ - veľká a malá vodáreň v starom depe. Šikmý pohľad zo strany depa od Rače. Foto: M. Entner, 1998. 126 x 178, COLOR

Bratislava východ - veľká a malá vodáreň v starom depe. Šikmý pohľad zo strany depa od Rače. Foto: M. Entner, 1998. 126 x 178, COLOR

Bratislava východ - veľká a malá vodáreň v starom depe. Šikmý pohľad zo strany depa od Rače. Foto: M. Entner, 1998

 Bratislava východ - veľká vodáreň v starom depe. Čelný pohľad na dvere zo strany stanice do veže. Foto: M. Entner, 7.1998. 126 x 178, COLOR

Bratislava východ - veľká vodáreň v starom depe. Čelný pohľad na dvere zo strany stanice do veže. Foto: M. Entner, 7.1998. 126 x 178, COLOR

Bratislava východ - veľká vodáreň v starom depe. Čelný pohľad na dvere zo strany stanice do veže. Foto: M. Entner,

 Bratislava východ - veľká vodáreň v starom depe. Čelný pohľad na okno zo strany stanice. Foto: M. Entner, 7.1998. 126 x 178, COLOR

Bratislava východ - veľká vodáreň v starom depe. Čelný pohľad na okno zo strany stanice. Foto: M. Entner, 7.1998. 126 x 178, COLOR

Bratislava východ - veľká vodáreň v starom depe. Čelný pohľad na okno zo strany stanice. Foto: M. Entner, 7.1998. 12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky