SK (N)
 

Zbierkové predmety

 

Motorový rušeň T 679.019 v starom depe Bratislava východ na račianskej strane remízy. Pohľad zpredu. Vľavo kus 742.

Motorový rušeň T 679.019+475.196+tepluška+Zdv+R (dvojkotl.)+F (rybák)+2xBa vo Vrútkach. Pohľad predobočný. Vzadu pr

Mot. rušeň T 679.019 v depozitári MDC Bratislava vých. Pohľ. predoboč. V okne T. Bobák, na schodíkoch J. Kubáček.

Motorový rušeň T 679.019+475.196+tepluška+Zdv+R (dvojkotl.)+F (rybák)+2xBa na viadukte pri Čremošnom. Pohľad zpredu.

Motorový rušeň T 679.1168 v obvode Výhrevne Vrútky. Predobočný neúplný pohľad. Vľavo vzadu časť 534.0471. Foto:

Motorový rušeň T 679.1168 v obvode Výhrevne Vrútky. Pohľad zpredu. Foto: M. Entner, cca 1995. 178 x 125, COLOR.

Motorový rušeň T 679.1168 v starom depe Bratislava východ. Vľavo časť 182, vpravo časť 810. Pohľad predobočný. V

Motorové rušne T 679.019 a T 679.1168 v depe Trenčianska Teplá. Pohľad zpredu. Vpravo motorový vozeň 850. Vzadu olej

Elektrický rušeň E 499.0047. Pohľad na riadiaci pult, pred prevzatím rušňa pre MDC v RD Žilina. Foto: Matúšek, 20.

Elektrický rušeň E 499.0047 niekde na trati medzi Margecanmi a Vrútkami. Pohľad zboku. Vzadu skaly porastené kríkmi.

Elektrický rušeň E 499.0047 v žst. Margecany. Pohľad predobočný. Spevnené nástupištia, trolejové brány, vzadu v

Motorový vozeň M 274.004 v starom depe Bratislava Východ. Pohľad bočný. Vpravo časť mot. vozňa 830. Foto: M. Entner

Motorový vozeň M 274.004 + Calm pred vchod. návest. do žst. Bratisl. Nové Mesto od ÚNS. Pohľad predobočný. Vpravo v

Motorový vozeň M 274.004 v starom depe Bratislava východ. Pohľad predobočný. Vpravo časť prívesu Calm., vľavo čas

Motorový rušeň T 211.0823 v depe Kúty. Pohľad predobočný. Vzadu časť podvozkovej cisterny. Foto: Z. Piešová, cca

Motorový rušeň T 444.0055 v depe Prešov. Pohľad predobočný. Vzadu zložené časti kabín rušňov 753, budovy a stro

 Elektrický rušeň E 499.0047 + parný rušeň 477.013 na trati Poprad - Štrba. Vzadu lúky a zasnežené Tatry. Foto: P. Kukučík, 29.4.2000. 174 x 126, COLOR.

Elektrický rušeň E 499.0047 + parný rušeň 477.013 na trati Poprad - Štrba. Vzadu lúky a zasnežené Tatry. Foto: P. Kukučík, 29.4.2000. 174 x 126, COLOR.

Elektrický rušeň E 499.0047 + parný rušeň 477.013 na trati Poprad - Štrba. Vzadu lúky a zasnežené Tatry. Foto: P.

 Hist. Elektr. motor. vozeň EMU 26.001 (TEVD 22) so zimným prívesným vozňom v stanici Starý Smokovec. Pohľad predobočný. Vľavo časť výpravnej budovy. Foto: D. Selecký, cca 1995. 130 x 89

Hist. Elektr. motor. vozeň EMU 26.001 (TEVD 22) so zimným prívesným vozňom v stanici Starý Smokovec. Pohľad predobočný. Vľavo časť výpravnej budovy. Foto: D. Selecký, cca 1995. 130 x 89

Hist. Elektr. motor. vozeň EMU 26.001 (TEVD 22) so zimným prívesným vozňom v stanici Starý Smokovec. Pohľad predoboč

 Historický elektrický motorový vozeň EMU 26.001 (TEVD 22) so zimným prívesným vozňom. Pohľad predobočný. Trakčná podpera. Foto: M. Entner, cca 2000. 178 x 126

Historický elektrický motorový vozeň EMU 26.001 (TEVD 22) so zimným prívesným vozňom. Pohľad predobočný. Trakčná podpera. Foto: M. Entner, cca 2000. 178 x 126

Historický elektrický motorový vozeň EMU 26.001 (TEVD 22) so zimným prívesným vozňom. Pohľad predobočný. Trakčn

 Historický elektrický motorový vozeň EMU 26.001 (TEVD 22), časť zimného prívesného vozňa. Pohľad predobočný. Foto: D. Selecký, cca 1995. 180 x 117

Historický elektrický motorový vozeň EMU 26.001 (TEVD 22), časť zimného prívesného vozňa. Pohľad predobočný. Foto: D. Selecký, cca 1995. 180 x 117

Historický elektrický motorový vozeň EMU 26.001 (TEVD 22), časť zimného prívesného vozňa. Pohľad predobočný. Fo

 Historický elektrický motorový vozeň EMU 26.001 (TEVD 22), časť zimného prívesného vozňa. Pohľad predobočný. Foto: D. Selecký, cca 1995. Les. 129 x 180

Historický elektrický motorový vozeň EMU 26.001 (TEVD 22), časť zimného prívesného vozňa. Pohľad predobočný. Foto: D. Selecký, cca 1995. Les. 129 x 180

Historický elektrický motorový vozeň EMU 26.001 (TEVD 22), časť zimného prívesného vozňa. Pohľad predobočný. Fo

 Motorový vozeň M 131.1125 pred halou v depe Haniska pri Košiciach. Pohľad zboku. Foto: J. Kubáček, cca 1997. 177 x 127

Motorový vozeň M 131.1125 pred halou v depe Haniska pri Košiciach. Pohľad zboku. Foto: J. Kubáček, cca 1997. 177 x 127

Motorový vozeň M 131.1125 pred halou v depe Haniska pri Košiciach. Pohľad zboku. Foto: J. Kubáček, cca 1997. 177 x 127

 Motorový vozeň M 140.101 MDC v starom depe Bratislava východ. Pohľad zboku. Vľavo vzadu časť mot. vozňa 810 ŽSR a budova Vojenských stavieb. Foto: M. Entner, 9.1997. 178 x 126, COLOR

Motorový vozeň M 140.101 MDC v starom depe Bratislava východ. Pohľad zboku. Vľavo vzadu časť mot. vozňa 810 ŽSR a budova Vojenských stavieb. Foto: M. Entner, 9.1997. 178 x 126, COLOR

Motorový vozeň M 140.101 MDC v starom depe Bratislava východ. Pohľad zboku. Vľavo vzadu časť mot. vozňa 810 ŽSR a b

 Motorový vozeň M 274.004, pohľad na riadiaci pult. Foto: Anon., cca 1998. 126 x 178, COLOR

Motorový vozeň M 274.004, pohľad na riadiaci pult. Foto: Anon., cca 1998. 126 x 178, COLOR

Motorový vozeň M 274.004, pohľad na riadiaci pult. Foto: Anon., cca 1998. 126 x 178, COLOR

 Nákl. dvojnápr. kotlový vozeň R 569 152 MDC v starom depe Bratislava východ. Pohľad zboku na časť vozňa s nápisovou tabulou. Vzadu časť iného kotl. vozňa. Foto: M. Entner, 11.5.1998. 126 x 178, COLOR

Nákl. dvojnápr. kotlový vozeň R 569 152 MDC v starom depe Bratislava východ. Pohľad zboku na časť vozňa s nápisovou tabulou. Vzadu časť iného kotl. vozňa. Foto: M. Entner, 11.5.1998. 126 x 178, COLOR

Nákl. dvojnápr. kotlový vozeň R 569 152 MDC v starom depe Bratislava východ. Pohľad zboku na časť vozňa s nápisovo

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky