SK (N)
 

Medzinárodné a medzidrážne záležitosti

 
 

Úmluva o vzájemném užívání osobních a zavazadlových vozů v mezinárodní dopravě. 1923, RIC, č. 1371

 

Úmluva Svazu pro užívání osobních a zavazadlových vozů v mezinárodní dopravě, pl. od 15.5.1928

 

Union Internationale des Chemins de fer 1987

 

V 50, ČSD, Směrnice o používání medzinárodně jednotného označení nákladních vozů, pl. od 1.10.1964

 

Vasiljevič, S.: Transitverkehr durch Jugoslawien und seine Häfen. Beograd 1987

 

Verzeichnis der Direkten internationalen Personenwagenläufe (W.M.P.S.), gültig vom 18 Mai 1952 an

 

Vozne pre medzinárodnú prepravu rýchleho tovaru podľa MDT, príloha V., náhrada zo str.152-162

 

Všeobecný zoznam pohraničných bodov s údajmi prípadných obmedzení (LIF). Nadas Praha

 

Všeobecný zoznam pohraničných bodov s údajmi prípadných obmedzení (LIF). Sústredenie medzinárodnej prepravy na hlavné smerovacie cesty (Zoznamy A a B). Reglementácia medzinárodných prepráv (RSM)

 

Vykonávacie nariadenie pre peážnu dopravu vlakov na spoločne používanej (peážnej) železničnej trati ŽSR - MÁV Malé Straciny /Nógrádszkál - Ipolytarnóc/Rapovce, pl.od 01.02.1994

 

XXIV. 210. sz., Szabályzat a személy-és poggyászkocsik kolcsonos használatára a kozépeurópai vasútegylet teruletén (VPU), pl.od 1.10.1938

 

Zásady medzinárodných aktivít ŽSR. 08.11.1994

 

Zásady medzinárodných aktivít ŽSR. Bratislava, 8.11.1994

 

Železnice evropských socialistických zemí. Praha, 1977

 

Změny předpisů RIC, vysvětlivky k nim a postup při provádění předpisů RIC, změny pl.od 1.1.1925

 

Zusamenenstellung der direkten internationalen Wagenläufe im Personenverkehr (W.M.P.S.), gültig vom 22. Mai 1955 an

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky