SK (N)
 

Stanice a zastávky

 
 Bratislava hl. st. - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Stánky, odpadkový kontajner. Foto: Anon., cca 1983. 115 x 80

Bratislava hl. st. - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Stánky, odpadkový kontajner. Foto: Anon., cca 1983. 115 x 80

Bratislava hl. st. - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Stánky, odpadkový kontajner

 Bratislava hl. st. - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Vpravo časť trolejbusu MAN-Siemens, osvetľ. stĺp. Foto: Anon., cca 1945. 87 x 90

Bratislava hl. st. - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Vpravo časť trolejbusu MAN-Siemens, osvetľ. stĺp. Foto: Anon., cca 1945. 87 x 90

Bratislava hl. st. - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Vpravo časť trolejbusu MAN-

 Bratislava hl. st. - zimný pohľad na výpr. budovu, vyzdob. slov. a nacistickými vlajkami z predstanič. nám. Vľavo električka, vpravo autobus Saurer SŽ. Anon., cca 1940. 112 x 84

Bratislava hl. st. - zimný pohľad na výpr. budovu, vyzdob. slov. a nacistickými vlajkami z predstanič. nám. Vľavo električka, vpravo autobus Saurer SŽ. Anon., cca 1940. 112 x 84

Bratislava hl. st. - zimný pohľad na výpr. budovu, vyzdob. slov. a nacistickými vlajkami z predstanič. nám. Vľavo ele

 Bratislava hl. st. M 153.0074 na hranici 1. a 6. perónu. Časť priečelia výpr. budovy, pri 3. peróne os. súprava s poschod. vozňami. Robotníci v bezp. vestách. Foto: Z. Piešová, 1985. 104 x 72, COLOR

Bratislava hl. st. M 153.0074 na hranici 1. a 6. perónu. Časť priečelia výpr. budovy, pri 3. peróne os. súprava s poschod. vozňami. Robotníci v bezp. vestách. Foto: Z. Piešová, 1985. 104 x 72, COLOR

Bratislava hl. st. M 153.0074 na hranici 1. a 6. perónu. Časť priečelia výpr. budovy, pri 3. peróne os. súprava s pos

 Bratislava Nivy, pohľad z nástupišťa do koľajiska, vzadu odstavené nákladné voze. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy, pohľad z nástupišťa do koľajiska, vzadu odstavené nákladné voze. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy, pohľad z nástupišťa do koľajiska, vzadu odstavené nákladné voze. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x

 Bratislava Nivy. Pohľad na koľajisko a výpravnú budovu od koľajiska. Vodný žeriav, sklady, odstavené vozne. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na koľajisko a výpravnú budovu od koľajiska. Vodný žeriav, sklady, odstavené vozne. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na koľajisko a výpravnú budovu od koľajiska. Vodný žeriav, sklady, odstavené vozne. Foto: J.

 Bratislava Nivy. Pohľad na koľajište od Karadžičovej ul. cez zbúranisko býv. staničných skladov. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na koľajište od Karadžičovej ul. cez zbúranisko býv. staničných skladov. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na koľajište od Karadžičovej ul. cez zbúranisko býv. staničných skladov. Foto: J. Horník,

 Bratislava Nivy. Pohľad na nadchod na dunajskom zhlaví a priestor pred Káblovkou z Dostojevského radu. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na nadchod na dunajskom zhlaví a priestor pred Káblovkou z Dostojevského radu. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na nadchod na dunajskom zhlaví a priestor pred Káblovkou z Dostojevského radu. Foto: J. Horník,

 Bratislava Nivy. Pohľad na nadchod na dunajskom zhlaví z Dostojevského radu. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na nadchod na dunajskom zhlaví z Dostojevského radu. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na nadchod na dunajskom zhlaví z Dostojevského radu. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

 Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od Karadžičovej ul. Betónový perforovaný plot, dláždená ulica. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od Karadžičovej ul. Betónový perforovaný plot, dláždená ulica. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od Karadžičovej ul. Betónový perforovaný plot, dláždená ulica. Foto: J

 Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od koľajiska. Búracie práce sa ešte nezačali. Foto: M. Macura, cca 1982. 180 x 130

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od koľajiska. Búracie práce sa ešte nezačali. Foto: M. Macura, cca 1982. 180 x 130

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od koľajiska. Búracie práce sa ešte nezačali. Foto: M. Macura, cca 1982.

 Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od koľajiska. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od koľajiska. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od koľajiska. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Horník, cca 1983. 142

 Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od koľajiska. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od koľajiska. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od koľajiska. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

 Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Búracie práce sa ešte nezačali. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Búracie práce sa ešte nezačali. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Búracie práce sa ešte nezačali. Foto: J.

 Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Búracie práce už začali. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Búracie práce už začali. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Búracie práce už začali. Foto: J. Horní

 Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Foto: M. Macura, cca 1983. 180 x 130

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Foto: M. Macura, cca 1983. 180 x 130

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Foto: M. Macura, cca 1983. 180 x 130

 Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Jedno krídlo má prevalenú strechu. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Jedno krídlo má prevalenú strechu. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Jedno krídlo má prevalenú strechu. Foto:

 Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Jedno krídlo má prevalenú strechu. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Jedno krídlo má prevalenú strechu. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú budovu od práve rekonštruovanej cesty. Jedno krídlo má prevalenú strechu. Foto:

 Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú od koľajiska. V popredí spodok vodného žeriavu. Búracie práce sa ešte nezačali. Foto: M. Macura, cca 1982. 180 x 130

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú od koľajiska. V popredí spodok vodného žeriavu. Búracie práce sa ešte nezačali. Foto: M. Macura, cca 1982. 180 x 130

Bratislava Nivy. Pohľad na výpravnú od koľajiska. V popredí spodok vodného žeriavu. Búracie práce sa ešte nezačal

 Bratislava Nivy. Pohľad od zaústenia prístavnej koľaje na výpravnú budovu. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad od zaústenia prístavnej koľaje na výpravnú budovu. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad od zaústenia prístavnej koľaje na výpravnú budovu. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Ho

 Bratislava Nivy. Pohľad od zaústenia prístavnej koľaje na výpravnú budovu. Odstavené vozne. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad od zaústenia prístavnej koľaje na výpravnú budovu. Odstavené vozne. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad od zaústenia prístavnej koľaje na výpravnú budovu. Odstavené vozne. Foto: J. Horník, cca 198

 Bratislava Nivy. Pohľad z lávky nad dunajským zhlavím na koľajisko. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad z lávky nad dunajským zhlavím na koľajisko. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad z lávky nad dunajským zhlavím na koľajisko. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Horník, c

 Bratislava Nivy. Pohľad z lávky nad dunajským zhlavím na koľajisko. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad z lávky nad dunajským zhlavím na koľajisko. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Horník, cca 1983. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad z lávky nad dunajským zhlavím na koľajisko. Búracie práce sa už začali. Foto: J. Horník, c

 Bratislava Nivy. Pohľad z priecestia ul. Mlynské Nivy do koľajišťa. Odstavené vozne. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad z priecestia ul. Mlynské Nivy do koľajišťa. Odstavené vozne. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad z priecestia ul. Mlynské Nivy do koľajišťa. Odstavené vozne. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x

 Bratislava Nové Mesto - pohľad z rač. konca 1. perónu na zhlavie. Os. súprava (vozeň Ba), nákl. vozne, posunujúca T 669.?, odchod. náv. Foto: Z. Piešová, cca 1985. 146 x 104

Bratislava Nové Mesto - pohľad z rač. konca 1. perónu na zhlavie. Os. súprava (vozeň Ba), nákl. vozne, posunujúca T 669.?, odchod. náv. Foto: Z. Piešová, cca 1985. 146 x 104

Bratislava Nové Mesto - pohľad z rač. konca 1. perónu na zhlavie. Os. súprava (vozeň Ba), nákl. vozne, posunujúca T

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky