SK (N)
 

Stanice a zastávky

 
 Bratislava filiálka - zimný pohľad na výpravnú budovu od Domu odborov. Odst. nákl. vozne, prac. vozne a mechaniz. Vzadu lávka a BEZ. Foto: M. Entner, zima 1988. 147 x 110, COLOR

Bratislava filiálka - zimný pohľad na výpravnú budovu od Domu odborov. Odst. nákl. vozne, prac. vozne a mechaniz. Vzadu lávka a BEZ. Foto: M. Entner, zima 1988. 147 x 110, COLOR

Bratislava filiálka - zimný pohľad na výpravnú budovu od Domu odborov. Odst. nákl. vozne, prac. vozne a mechaniz. Vzad

 Bratislava filiálka - zimný pohľad z nákladiska, priľahlého k Račianskej ulici na rač. zhlavie. Stan. výhybkára, sídlisko, Figaro. Foto: M. Entner, 1.1995. 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - zimný pohľad z nákladiska, priľahlého k Račianskej ulici na rač. zhlavie. Stan. výhybkára, sídlisko, Figaro. Foto: M. Entner, 1.1995. 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - zimný pohľad z nákladiska, priľahlého k Račianskej ulici na rač. zhlavie. Stan. výhybkára, s

 Bratislava filiálka. Pohľad z budovy železničnej polikliniky na koľajisko stanice. Vzadu výšková budova ASR. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z budovy železničnej polikliniky na koľajisko stanice. Vzadu výšková budova ASR. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z budovy železničnej polikliniky na koľajisko stanice. Vzadu výšková budova ASR. Foto: R

 Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na koľajisko stanice. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 126 x 178, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na koľajisko stanice. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 126 x 178, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na koľajisko stanice. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 126 x 178, COLO

 Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na križovatku Račianska - Kukučínova - Jarošova so železničným priecestím. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na križovatku Račianska - Kukučínova - Jarošova so železničným priecestím. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na križovatku Račianska - Kukučínova - Jarošova so železničným

 Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na križovatku Račianska - Kukučínova - Jarošova so železničným priecestím. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na križovatku Račianska - Kukučínova - Jarošova so železničným priecestím. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na križovatku Račianska - Kukučínova - Jarošova so železničným

 Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na zhlavie stanice na Bratislava Predmestie. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na zhlavie stanice na Bratislava Predmestie. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na zhlavie stanice na Bratislava Predmestie. Foto: Roland Vančo, leto

 Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na zhlavie stanice na Bratislava Predmestie. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na zhlavie stanice na Bratislava Predmestie. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR na zhlavie stanice na Bratislava Predmestie. Foto: Roland Vančo, leto

 Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR smerom na Karpaty, zváračský ústav a odstav. koľajisko v skale. Vľavo časť vlečky Figara. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR smerom na Karpaty, zváračský ústav a odstav. koľajisko v skale. Vľavo časť vlečky Figara. Foto: Roland Vančo, leto 2000. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka. Pohľad z výškovej budovy ASR smerom na Karpaty, zváračský ústav a odstav. koľajisko v skale. V

 Bratislava filiállka - stavadlo na račianskom zhlaví. Šikmý pohľad zo strany koľají od filiálky. Signalista p. Križan. Foto: M. Entner, leto 1988. 126 x 126

Bratislava filiállka - stavadlo na račianskom zhlaví. Šikmý pohľad zo strany koľají od filiálky. Signalista p. Križan. Foto: M. Entner, leto 1988. 126 x 126

Bratislava filiállka - stavadlo na račianskom zhlaví. Šikmý pohľad zo strany koľají od filiálky. Signalista p. Kri

 Bratislava hl. st. (Pozsony) - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1910. 174 x 121

Bratislava hl. st. (Pozsony) - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1910. 174 x 121

Bratislava hl. st. (Pozsony) - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1910. 174 x

 Bratislava hl. st. (Pozsony) - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Ľudia, fiakre. Foto: Anon., cca 1900. 172 x 122

Bratislava hl. st. (Pozsony) - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Ľudia, fiakre. Foto: Anon., cca 1900. 172 x 122

Bratislava hl. st. (Pozsony) - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Ľudia, fiakre. Fot

 Bratislava hl. st. - objekty na račianskom zhlaví. Panoramatický pohľad zo strany vinárskej školy. Foto: Anon., cca 1910, farebná xerokópia. 220 x 125

Bratislava hl. st. - objekty na račianskom zhlaví. Panoramatický pohľad zo strany vinárskej školy. Foto: Anon., cca 1910, farebná xerokópia. 220 x 125

Bratislava hl. st. - objekty na račianskom zhlaví. Panoramatický pohľad zo strany vinárskej školy. Foto: Anon., cca 19

 Bratislava hl. st. - objekty stanice. Panoramatický pohľad od Pražskej ulice. Foto: Anon., 1919, farebná xerokópia. 270 x 175

Bratislava hl. st. - objekty stanice. Panoramatický pohľad od Pražskej ulice. Foto: Anon., 1919, farebná xerokópia. 270 x 175

Bratislava hl. st. - objekty stanice. Panoramatický pohľad od Pražskej ulice. Foto: Anon., 1919, farebná xerokópia. 270

 Bratislava hl. st. - pohľ. zo 6. perónu do koľajiska. Pri 1. peróne 2 x T 478.4 s rýchl., ďalej posunujúca S 458.0, S 499.0 s os. vlakom, súpr. Vľavo prieč. výpr. budovy. Foto: Z. Piešová, 1985. 105 x 72, COLOR

Bratislava hl. st. - pohľ. zo 6. perónu do koľajiska. Pri 1. peróne 2 x T 478.4 s rýchl., ďalej posunujúca S 458.0, S 499.0 s os. vlakom, súpr. Vľavo prieč. výpr. budovy. Foto: Z. Piešová, 1985. 105 x 72, COLOR

Bratislava hl. st. - pohľ. zo 6. perónu do koľajiska. Pri 1. peróne 2 x T 478.4 s rýchl., ďalej posunujúca S 458.0, S

 Bratislava hl. st. - pohľad na Feiglerovu výpravnú budovu a vinársku školu od Pražskej ul. cez koľajisko Dvor s nákl. vozň. Vzadu depo s 2 rotundami. Anon., cca 1900. 173 x 95

Bratislava hl. st. - pohľad na Feiglerovu výpravnú budovu a vinársku školu od Pražskej ul. cez koľajisko Dvor s nákl. vozň. Vzadu depo s 2 rotundami. Anon., cca 1900. 173 x 95

Bratislava hl. st. - pohľad na Feiglerovu výpravnú budovu a vinársku školu od Pražskej ul. cez koľajisko Dvor s nákl

 Bratislava hl. st. - pohľad spomedzi 1. a 2. koľaje smerom na račianske zhlavie. Vidno 2. perón s akum vozíkom, S 499.0 na 1. koľaji, staré stavadlo, návestidlá. Foto: J. Vrábel, cca 1970. 240 x 180

Bratislava hl. st. - pohľad spomedzi 1. a 2. koľaje smerom na račianske zhlavie. Vidno 2. perón s akum vozíkom, S 499.0 na 1. koľaji, staré stavadlo, návestidlá. Foto: J. Vrábel, cca 1970. 240 x 180

Bratislava hl. st. - pohľad spomedzi 1. a 2. koľaje smerom na račianske zhlavie. Vidno 2. perón s akum vozíkom, S 499.0

 Bratislava hl. st. - pohľad z rozhr. 1.a 6. perónu do koľajiska. Pri 2. peróne S 499.0110 ? s os. vlakom, pri 3. per. súpr. os. vlaku s poschod. vozňami. Vľ. priečelie výpr.bud. Foto: Z. Piešová, 1985. 104 x 72, COLOR

Bratislava hl. st. - pohľad z rozhr. 1.a 6. perónu do koľajiska. Pri 2. peróne S 499.0110 ? s os. vlakom, pri 3. per. súpr. os. vlaku s poschod. vozňami. Vľ. priečelie výpr.bud. Foto: Z. Piešová, 1985. 104 x 72, COLOR

Bratislava hl. st. - pohľad z rozhr. 1.a 6. perónu do koľajiska. Pri 2. peróne S 499.0110 ? s os. vlakom, pri 3. per. s

 Bratislava hl. st. - pohľad zo 6. perónu na býv. račianske stavadlo. Foto: M. Entner, 4.1994. 125 x 177, COLOR

Bratislava hl. st. - pohľad zo 6. perónu na býv. račianske stavadlo. Foto: M. Entner, 4.1994. 125 x 177, COLOR

Bratislava hl. st. - pohľad zo 6. perónu na býv. račianske stavadlo. Foto: M. Entner, 4.1994. 125 x 177, COLOR

 Bratislava hl. st. - pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na koľajisko stanice. Pri 1. peróne rýchlik s 754. Výpr. budova, nástupištia. Foto: M. Entner, 8.1989. 158 x 100, COLOR

Bratislava hl. st. - pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na koľajisko stanice. Pri 1. peróne rýchlik s 754. Výpr. budova, nástupištia. Foto: M. Entner, 8.1989. 158 x 100, COLOR

Bratislava hl. st. - pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na koľajisko stanice. Pri 1. peróne rýchlik s 754. Výpr. bu

 Bratislava hl. st. - račianske zhlavie. Na ňom 363 092-8, za ním odstavené pracovné vozne. Foto: Z. Piešová, 1989. 130 x 90

Bratislava hl. st. - račianske zhlavie. Na ňom 363 092-8, za ním odstavené pracovné vozne. Foto: Z. Piešová, 1989. 130 x 90

Bratislava hl. st. - račianske zhlavie. Na ňom 363 092-8, za ním odstavené pracovné vozne. Foto: Z. Piešová, 1989. 13

 Bratislava hl. st. - široký pohľad zo 6. perónu na račianske zhlavie. Text: 6. nástupište v deň otvorenia po rekonštrukcii. Foto: M. Entner, 1.10.1995. 177 x 125, COLOR

Bratislava hl. st. - široký pohľad zo 6. perónu na račianske zhlavie. Text: 6. nástupište v deň otvorenia po rekonštrukcii. Foto: M. Entner, 1.10.1995. 177 x 125, COLOR

Bratislava hl. st. - široký pohľad zo 6. perónu na račianske zhlavie. Text: 6. nástupište v deň otvorenia po rekonš

 Bratislava hl. st. - staničný portál tunela, zárubný múr pod Jask. radom. Vľavo čelo ES 499.001?. Foto: Z. Piešová, 1985. 104 x 72, COLOR

Bratislava hl. st. - staničný portál tunela, zárubný múr pod Jask. radom. Vľavo čelo ES 499.001?. Foto: Z. Piešová, 1985. 104 x 72, COLOR

Bratislava hl. st. - staničný portál tunela, zárubný múr pod Jask. radom. Vľavo čelo ES 499.001?. Foto: Z. Piešová

 Bratislava hl. st. - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru na vstupný trakt budovy. Transparent V. celoštátny sjazd JRD 23 - 26.III. Foto: Anon., cca 1960. 242 x 179

Bratislava hl. st. - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru na vstupný trakt budovy. Transparent V. celoštátny sjazd JRD 23 - 26.III. Foto: Anon., cca 1960. 242 x 179

Bratislava hl. st. - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru na vstupný trakt budovy. Transparent V

 Bratislava hl. st. - výpravná budova. Šikmý pohľad z 2. perónu na vyzdobený 1. perón od Rače. Cestujúci. Foto: Anon., cca 1950. 240 x 180

Bratislava hl. st. - výpravná budova. Šikmý pohľad z 2. perónu na vyzdobený 1. perón od Rače. Cestujúci. Foto: Anon., cca 1950. 240 x 180

Bratislava hl. st. - výpravná budova. Šikmý pohľad z 2. perónu na vyzdobený 1. perón od Rače. Cestujúci. Foto: Ano

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky