SK (N)
 

Stanice a zastávky

 
 Považská Teplá - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Vzadu nová výpravná budova. Foto: J. Kubáček, 13.8.1994. 182 x 121

Považská Teplá - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Vzadu nová výpravná budova. Foto: J. Kubáček, 13.8.1994. 182 x 121

Považská Teplá - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Vzadu nová výpravná budov

 Pribeta - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Štúrova. Foto: R. Chalupa, 8.5.2000. 126 x 88, COLOR

Pribeta - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Štúrova. Foto: R. Chalupa, 8.5.2000. 126 x 88, COLOR

Pribeta - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Štúrova. Foto: R. Chalupa, 8.5.2000. 126 x 88, COLOR

 Púchov - obytná budova pri bratislavskom zhlaví. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Ľavá časť bratislavského zhlavia. Foto: J. Kubáček, 13.8.1994. 180 x 121

Púchov - obytná budova pri bratislavskom zhlaví. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Ľavá časť bratislavského zhlavia. Foto: J. Kubáček, 13.8.1994. 180 x 121

Púchov - obytná budova pri bratislavskom zhlaví. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Ľavá časť bratisla

 Púchov - staničné objekty. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 8.1996. 126 x 89, COLOR

Púchov - staničné objekty. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 8.1996. 126 x 89, COLOR

Púchov - staničné objekty. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 8.1996. 126 x 89, COLOR

 Púchov - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 6.1995. 126 x 89, COLOR

Púchov - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 6.1995. 126 x 89, COLOR

Púchov - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 6.1995. 126 x 89, COL

 Púchov - výpravná budova. Šikmý pohľad na bratislavskú časť predstaničného priečelia. Vzadu nová administratívna budova. Foto: M. Entner, 8.1996. 126 x 89, COLOR

Púchov - výpravná budova. Šikmý pohľad na bratislavskú časť predstaničného priečelia. Vzadu nová administratívna budova. Foto: M. Entner, 8.1996. 126 x 89, COLOR

Púchov - výpravná budova. Šikmý pohľad na bratislavskú časť predstaničného priečelia. Vzadu nová administratív

 Púchov - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 8.1996. 126 x 89, COLOR

Púchov - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 8.1996. 126 x 89, COLOR

Púchov - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 8.1996. 126 x 89, COLOR

 Radošina - výpravná budova. Zimný čelný pohľad na priečelie zo strany koľají. Foto: M. Entner, 2.1996. 89 x 126, COLOR

Radošina - výpravná budova. Zimný čelný pohľad na priečelie zo strany koľají. Foto: M. Entner, 2.1996. 89 x 126, COLOR

Radošina - výpravná budova. Zimný čelný pohľad na priečelie zo strany koľají. Foto: M. Entner, 2.1996. 89 x 126, C

 Radošina - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad zo strany koľají od konca trate. Foto: M. Entner, 2.1996. 178 x 126, COLOR

Radošina - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad zo strany koľají od konca trate. Foto: M. Entner, 2.1996. 178 x 126, COLOR

Radošina - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad zo strany koľají od konca trate. Foto: M. Entner, 2.1996. 178 x 126,

 Radošina - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad zo strany koľají od Zbehov. Foto: J. Kubáček, 5.1.1996. 100 x 100

Radošina - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad zo strany koľají od Zbehov. Foto: J. Kubáček, 5.1.1996. 100 x 100

Radošina - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad zo strany koľají od Zbehov. Foto: J. Kubáček, 5.1.1996. 100 x 100

 Raková-Zemanov - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Makova. Foto: J. Kubáček, 14.8.1994. 179 x 120

Raková-Zemanov - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Makova. Foto: J. Kubáček, 14.8.1994. 179 x 120

Raková-Zemanov - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Makova. Foto: J. Kubáček, 14.8.1994. 179 x 120

 Roštár - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Slavošoviec. Foto: J. Kubáček, 31.7.1992. 179 x 125

Roštár - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Slavošoviec. Foto: J. Kubáček, 31.7.1992. 179 x 125

Roštár - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Slavošoviec. Foto: J. Kubáček, 31.7.1992. 179 x 125

 Rožňava - koľajisko s krytými nákl. vozňami, vpravo výprav. budova a obytný domček. Vľavo vzadu vodáreň a remíza. Civili a železničiari, hory. Foto: Kóczány, 1896, 225 x 175

Rožňava - koľajisko s krytými nákl. vozňami, vpravo výprav. budova a obytný domček. Vľavo vzadu vodáreň a remíza. Civili a železničiari, hory. Foto: Kóczány, 1896, 225 x 175

Rožňava - koľajisko s krytými nákl. vozňami, vpravo výprav. budova a obytný domček. Vľavo vzadu vodáreň a remíz

 Rožňava - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: Anon., cca 1995. 126 x 89, COLOR

Rožňava - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: Anon., cca 1995. 126 x 89, COLOR

Rožňava - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: Anon., cca 1995. 126 x 89, COLOR

 Rudno nad Hronom - výpravná budova stará. Čelný pohľad na vstupné dvere od koľají. Konzola na petrolejovú lampu. Foto: Anon., 1996. 89 x 126, COLOR

Rudno nad Hronom - výpravná budova stará. Čelný pohľad na vstupné dvere od koľají. Konzola na petrolejovú lampu. Foto: Anon., 1996. 89 x 126, COLOR

Rudno nad Hronom - výpravná budova stará. Čelný pohľad na vstupné dvere od koľají. Konzola na petrolejovú lampu. F

 Rudno nad Hronom - výpravná budova stará. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Zvolena. Foto: Anon., 1996 126 x 89, COLOR

Rudno nad Hronom - výpravná budova stará. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Zvolena. Foto: Anon., 1996 126 x 89, COLOR

Rudno nad Hronom - výpravná budova stará. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Zvolena. Foto: Anon., 1996 126

 Ruskovce - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Topolčian. Ľudia. Foto: M. Entner, 25.8.1996. 126 x 89, COLOR

Ruskovce - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Topolčian. Ľudia. Foto: M. Entner, 25.8.1996. 126 x 89, COLOR

Ruskovce - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Topolčian. Ľudia. Foto: M. Entner, 25.8.1996. 126 x 89

 Ruskovce - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Trenčína. Foto: M. Entner, 25.8.1996. 126 x 89, COLOR

Ruskovce - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Trenčína. Foto: M. Entner, 25.8.1996. 126 x 89, COLOR

Ruskovce - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Trenčína. Foto: M. Entner, 25.8.1996. 126 x 89, COLOR

 Rusovce - pohľad na manipulačné koľajisko v osi koľají smerom na Rajku. Nákl. vozne, osvetľ. stožiare, v diaľke žeriav Kirow, vľavo strecha výpr. budovy. Foto: M. Entner, leto 1990, 126 x 126, COLOR

Rusovce - pohľad na manipulačné koľajisko v osi koľají smerom na Rajku. Nákl. vozne, osvetľ. stožiare, v diaľke žeriav Kirow, vľavo strecha výpr. budovy. Foto: M. Entner, leto 1990, 126 x 126, COLOR

Rusovce - pohľad na manipulačné koľajisko v osi koľají smerom na Rajku. Nákl. vozne, osvetľ. stožiare, v diaľke ž

 Rusovce - pohľad od prvej výhybky na petržalské zhlavie. T 669.0 s nákl. vlakom, odst. nákl. a os. vozne. Osvetľovacie stožiare, telegraf. tyče. Vpravo portál. žeriav. Foto: M. Entner, leto 1990, 82 x 120

Rusovce - pohľad od prvej výhybky na petržalské zhlavie. T 669.0 s nákl. vlakom, odst. nákl. a os. vozne. Osvetľovacie stožiare, telegraf. tyče. Vpravo portál. žeriav. Foto: M. Entner, leto 1990, 82 x 120

Rusovce - pohľad od prvej výhybky na petržalské zhlavie. T 669.0 s nákl. vlakom, odst. nákl. a os. vozne. Osvetľovaci

 Ružín - budova zastávky, perón dvojkoľajná elektrifik. trať. Foto: Z. Piešová, cca 1985. 147 x 105

Ružín - budova zastávky, perón dvojkoľajná elektrifik. trať. Foto: Z. Piešová, cca 1985. 147 x 105

Ružín - budova zastávky, perón dvojkoľajná elektrifik. trať. Foto: Z. Piešová, cca 1985. 147 x 105

 Rybany - výpravná budova, drevená ohrada, otvorené a kryté nákl. vozne, železničiar a ľudia v krojoch pri práci. Anon., 1901. 130 x 88. Repro: T. Grófová (Trenč. múzeum).

Rybany - výpravná budova, drevená ohrada, otvorené a kryté nákl. vozne, železničiar a ľudia v krojoch pri práci. Anon., 1901. 130 x 88. Repro: T. Grófová (Trenč. múzeum).

Rybany - výpravná budova, drevená ohrada, otvorené a kryté nákl. vozne, železničiar a ľudia v krojoch pri práci. A

 Šahy - stanovište signalistu na zhlaví ku konci trate (St II). Čelný pohľad na bočnú fasádu od Čaty. Foto: J. Gulík, 1998. 126 x 89, COLOR

Šahy - stanovište signalistu na zhlaví ku konci trate (St II). Čelný pohľad na bočnú fasádu od Čaty. Foto: J. Gulík, 1998. 126 x 89, COLOR

Šahy - stanovište signalistu na zhlaví ku konci trate (St II). Čelný pohľad na bočnú fasádu od Čaty. Foto: J. Gul

 Šahy - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Čaty. Foto: Anon., cca 1980. 172 x 123

Šahy - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Čaty. Foto: Anon., cca 1980. 172 x 123

Šahy - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Čaty. Foto: Anon., cca 1980. 172 x 123

 Šaľa - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Bratislavy. Foto: J. Gulík, 10.6.1995. 125 x 88, COLOR

Šaľa - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Bratislavy. Foto: J. Gulík, 10.6.1995. 125 x 88, COLOR

Šaľa - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Bratislavy. Foto: J. Gulík, 10.6.1995. 125 x 88

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky