SK (N)
 

Stanice a zastávky

 
 Pohľad z veže žst. Bratislava-Blumentál. Rušne, vozne, kryté nástupište, diel. budovy, sklady, Karpaty. Text: Pressburger Bahnhof im Umbau. Anon., cca 1873. 140 x 90

Pohľad z veže žst. Bratislava-Blumentál. Rušne, vozne, kryté nástupište, diel. budovy, sklady, Karpaty. Text: Pressburger Bahnhof im Umbau. Anon., cca 1873. 140 x 90

Pohľad z veže žst. Bratislava-Blumentál. Rušne, vozne, kryté nástupište, diel. budovy, sklady, Karpaty. Text: Pressb

 Pohľad z veže žst. Bratislava-Blumentál. Rušne, vozne, kryté nástupište, diel. budovy, sklady, Karpaty. Text: Pressburger Bahnhof im Umbau. Anon., cca 1873. 150 x 100

Pohľad z veže žst. Bratislava-Blumentál. Rušne, vozne, kryté nástupište, diel. budovy, sklady, Karpaty. Text: Pressburger Bahnhof im Umbau. Anon., cca 1873. 150 x 100

Pohľad z veže žst. Bratislava-Blumentál. Rušne, vozne, kryté nástupište, diel. budovy, sklady, Karpaty. Text: Pressb

 Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný čelný pohľad na predstaničné priečelie. Foto: J. Kubáček, cca 1995. 122 x 122

Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný čelný pohľad na predstaničné priečelie. Foto: J. Kubáček, cca 1995. 122 x 122

Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný čelný pohľad na predstaničné priečelie. Foto: J. Kubáček, cca 1995. 12

 Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný čelný pohľad na priečelie na strane koľají. Foto: J. Kubáček, cca 1995. 122 x 122

Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný čelný pohľad na priečelie na strane koľají. Foto: J. Kubáček, cca 1995. 122 x 122

Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný čelný pohľad na priečelie na strane koľají. Foto: J. Kubáček, cca 1995

 Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Zvolena. Foto: J. Kubáček, cca 1995. 122 x 122

Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Zvolena. Foto: J. Kubáček, cca 1995. 122 x 122

Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Zvolena. Foto: J. Kubáček, c

 Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: J. Kubáček, cca 1995. 122 x 122

Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: J. Kubáček, cca 1995. 122 x 122

Pohorelská Maša - výpravná budova. Zimný šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: J. Kubáček, cca 1995. 1

 Polomka-Hámor - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Margecian. Vzadu sklad, kombinovaný s WC. Foto: J. Kubáček, 13.7.1994. 180 x 120

Polomka-Hámor - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Margecian. Vzadu sklad, kombinovaný s WC. Foto: J. Kubáček, 13.7.1994. 180 x 120

Polomka-Hámor - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Margecian. Vzadu sklad, kombinovaný s WC. Foto: J

 Poprad - obytná budova pri štrbskom zhlaví. Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: J. Kubáček, 15.7.1994. 180 x 120

Poprad - obytná budova pri štrbskom zhlaví. Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: J. Kubáček, 15.7.1994. 180 x 120

Poprad - obytná budova pri štrbskom zhlaví. Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: J. Kubáček, 15.7.1994. 180 x 120

 Poprad - obytná budova pri štrbskom zhlaví. Šikmý pohľad zo strany koľají od Košíc na košické bočné priečelie. Foto: J. Kubáček, 15.7.1994. 180 x 120

Poprad - obytná budova pri štrbskom zhlaví. Šikmý pohľad zo strany koľají od Košíc na košické bočné priečelie. Foto: J. Kubáček, 15.7.1994. 180 x 120

Poprad - obytná budova pri štrbskom zhlaví. Šikmý pohľad zo strany koľají od Košíc na košické bočné priečelie

 Poprad - stavadlo na košickom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 12.5.1993. 180 x 120

Poprad - stavadlo na košickom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 12.5.1993. 180 x 120

Poprad - stavadlo na košickom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 12.5.1993.

 Poprad-Tatry - pohľad na vchádzajúcu raketu s E 499.0054 od Štrby. Cestný nadjazd nad zhlavím, v starom depe odstavené vozne Balm. Foto: Z. Piešová, cca 1985. 130 x 90

Poprad-Tatry - pohľad na vchádzajúcu raketu s E 499.0054 od Štrby. Cestný nadjazd nad zhlavím, v starom depe odstavené vozne Balm. Foto: Z. Piešová, cca 1985. 130 x 90

Poprad-Tatry - pohľad na vchádzajúcu raketu s E 499.0054 od Štrby. Cestný nadjazd nad zhlavím, v starom depe odstaven

 Poprad-Tatry. Motorový rušeň 720 092-6 ?, časť koľaj. stanice, osvetľ. stožiare, trolej. vedenie, vzadu obyt. budovy a zasnežené Tatry. Foto: Z. Piešová, február 1992. 130 x 90, COLOR

Poprad-Tatry. Motorový rušeň 720 092-6 ?, časť koľaj. stanice, osvetľ. stožiare, trolej. vedenie, vzadu obyt. budovy a zasnežené Tatry. Foto: Z. Piešová, február 1992. 130 x 90, COLOR

Poprad-Tatry. Motorový rušeň 720 092-6 ?, časť koľaj. stanice, osvetľ. stožiare, trolej. vedenie, vzadu obyt. budovy

 Poprad-Tatry. Motorový rušeň 720 092-6 ?, časť koľajiska stanice, osvetľ. stožiare, trolej. vedenie, vzadu obyt. budovy a zasnežené Tatry. Foto: Z. Piešová, február 1992. 130 x 90, COLOR

Poprad-Tatry. Motorový rušeň 720 092-6 ?, časť koľajiska stanice, osvetľ. stožiare, trolej. vedenie, vzadu obyt. budovy a zasnežené Tatry. Foto: Z. Piešová, február 1992. 130 x 90, COLOR

Poprad-Tatry. Motorový rušeň 720 092-6 ?, časť koľajiska stanice, osvetľ. stožiare, trolej. vedenie, vzadu obyt. bud

 Považská Bystrica - pohľad zdiaľky. Výpravná budova, vodáreň, sklady, ostrov, za Váhom v pozadí kaštieľ. Foto: M. Stern, cca 1885. 128 x 90. Repro: Grófová

Považská Bystrica - pohľad zdiaľky. Výpravná budova, vodáreň, sklady, ostrov, za Váhom v pozadí kaštieľ. Foto: M. Stern, cca 1885. 128 x 90. Repro: Grófová

Považská Bystrica - pohľad zdiaľky. Výpravná budova, vodáreň, sklady, ostrov, za Váhom v pozadí kaštieľ. Foto: M

 Považská Bystrica - stavadlo na žilinskom zhlaví. Šikmý pohľad zo stany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 7.1996. 89 x 126, COLOR

Považská Bystrica - stavadlo na žilinskom zhlaví. Šikmý pohľad zo stany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 7.1996. 89 x 126, COLOR

Považská Bystrica - stavadlo na žilinskom zhlaví. Šikmý pohľad zo stany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 7.19

 Považská Bystrica - stavadlo na žilinskom zhlaví. Šikmý pohľad zo stany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 7.1996, 89 x 126, COLOR

Považská Bystrica - stavadlo na žilinskom zhlaví. Šikmý pohľad zo stany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 7.1996, 89 x 126, COLOR

Považská Bystrica - stavadlo na žilinskom zhlaví. Šikmý pohľad zo stany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 7.1996,

 Považská Bystrica - vodáreň. Pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 126 x 90, COLOR

Považská Bystrica - vodáreň. Pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 126 x 90, COLOR

Považská Bystrica - vodáreň. Pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 126 x 90, COLOR

 Považská Bystrica - výpravná budova nová. Čelný pohľad na predstaničné priečelie. Pred budovou osobný automobil. Amplión. Foto: Anon., cca 1950. 166 x 120

Považská Bystrica - výpravná budova nová. Čelný pohľad na predstaničné priečelie. Pred budovou osobný automobil. Amplión. Foto: Anon., cca 1950. 166 x 120

Považská Bystrica - výpravná budova nová. Čelný pohľad na predstaničné priečelie. Pred budovou osobný automobil.

 Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Bratislavy. Pred budovou osobný automobil. Foto: Anon., cca 1950. 131 x 84

Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Bratislavy. Pred budovou osobný automobil. Foto: Anon., cca 1950. 131 x 84

Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Bratislavy. Pred budovou osob

 Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy na žilinskú časť budovy. El. hodiny pod strechou perónu, amplión. Foto: Anon., cca 1950. 132 x 86

Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy na žilinskú časť budovy. El. hodiny pod strechou perónu, amplión. Foto: Anon., cca 1950. 132 x 86

Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy na žilinskú časť budovy.

 Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Vzadu stará výpravná budova. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 125 x 89, COLOR

Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Vzadu stará výpravná budova. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 125 x 89, COLOR

Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Vzadu stará výpravná bud

 Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Vpredu návestidlo AŽD. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 125 x 89, COLOR

Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Vpredu návestidlo AŽD. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 125 x 89, COLOR

Považská Bystrica - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Vpredu návestidlo AŽD. Foto:

 Považská Bystrica - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 125 x 89, COLOR

Považská Bystrica - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 125 x 89, COLOR

Považská Bystrica - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 14.12.199

 Považská Teplá - stavadlo na žilinskom zhlaví. Zimný šikmý pohľad zo stany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, zima 1995. 126 x 89, COLOR

Považská Teplá - stavadlo na žilinskom zhlaví. Zimný šikmý pohľad zo stany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, zima 1995. 126 x 89, COLOR

Považská Teplá - stavadlo na žilinskom zhlaví. Zimný šikmý pohľad zo stany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner,

 Považská Teplá - stavadlo na žilinskom zhlaví. Zimný šikmý pohľad zo stany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, zima 1995. 126 x 89, COLOR

Považská Teplá - stavadlo na žilinskom zhlaví. Zimný šikmý pohľad zo stany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, zima 1995. 126 x 89, COLOR

Považská Teplá - stavadlo na žilinskom zhlaví. Zimný šikmý pohľad zo stany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, zi

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky