SK (N)
 

Stanice a zastávky

 
 Ostratice - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Topolčian. Foto: M. Entner, 26.2.1996. 125 x 88, COLOR

Ostratice - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Topolčian. Foto: M. Entner, 26.2.1996. 125 x 88, COLOR

Ostratice - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Topolčian. Foto: M. Entner, 26.2.1996. 125 x 88, COLOR

 Ožďany - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Poltára na posledné zvyšky likvidovanej budovy. Foto: J. Kubáček, 30.7.1992. 178 x 126

Ožďany - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Poltára na posledné zvyšky likvidovanej budovy. Foto: J. Kubáček, 30.7.1992. 178 x 126

Ožďany - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Poltára na posledné zvyšky likvidovanej budovy

 Ozorovce - výpravná budova, búdka toalety, kraj skladu, štvorkolesová drezína, kilometrovník, ľudia v krojoch. Foto: Lieszkovský, 1901. 130 x 90, repro: Grófová

Ozorovce - výpravná budova, búdka toalety, kraj skladu, štvorkolesová drezína, kilometrovník, ľudia v krojoch. Foto: Lieszkovský, 1901. 130 x 90, repro: Grófová

Ozorovce - výpravná budova, búdka toalety, kraj skladu, štvorkolesová drezína, kilometrovník, ľudia v krojoch. Foto:

 Partizánske - výpravná budova. Pozdĺžny pohľad v osi koľaje popod prestrešenie na priečelí výpravnej budovy od Topolčian. Foto: M. Entner, 3.1996. 126 x 89, COLOR

Partizánske - výpravná budova. Pozdĺžny pohľad v osi koľaje popod prestrešenie na priečelí výpravnej budovy od Topolčian. Foto: M. Entner, 3.1996. 126 x 89, COLOR

Partizánske - výpravná budova. Pozdĺžny pohľad v osi koľaje popod prestrešenie na priečelí výpravnej budovy od To

 Partizánske - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Topolčian. Foto: M. Entner, 3.1996. 126 x 89, COLOR

Partizánske - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Topolčian. Foto: M. Entner, 3.1996. 126 x 89, COLOR

Partizánske - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Topolčian. Foto: M. Entner, 3.1996. 126 x

 Pezinok - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 9.8.1996. 126 x 89, COLOR

Pezinok - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 9.8.1996. 126 x 89, COLOR

Pezinok - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 9.8.1996

 Pezinok - vodáreň. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 9.8.1996. 126 x 180, COLOR

Pezinok - vodáreň. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 9.8.1996. 126 x 180, COLOR

Pezinok - vodáreň. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 9.8.1996. 126 x 180, COLOR

 Pezinok zastávka - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 126 x 89

Pezinok zastávka - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 126 x 89

Pezinok zastávka - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 126 x 89

 Piešťany - stavadlo na bratislavskom zhlaví (St 2). Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: M. Entner, 24.7.1996. 126 x 89, COLOR

Piešťany - stavadlo na bratislavskom zhlaví (St 2). Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: M. Entner, 24.7.1996. 126 x 89, COLOR

Piešťany - stavadlo na bratislavskom zhlaví (St 2). Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: M. Entner, 24.7.1996. 126 x

 Piešťany - stavadlo na bratislavskom zhlaví (St 2). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 24.7.1996. 126 x 89, COLOR

Piešťany - stavadlo na bratislavskom zhlaví (St 2). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 24.7.1996. 126 x 89, COLOR

Piešťany - stavadlo na bratislavskom zhlaví (St 2). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 24

 Piešťany - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo stany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 7.1996. 126 x 89, COLOR

Piešťany - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo stany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 7.1996. 126 x 89, COLOR

Piešťany - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo stany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 7.1996

 Piešťany - vodáreň. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 180 x 126, COLOR

Piešťany - vodáreň. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 180 x 126, COLOR

Piešťany - vodáreň. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 180 x 126, COLOR

 Piešťany - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy na priečelie. Foto: Anon., leto 1959. 120 x 164

Piešťany - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy na priečelie. Foto: Anon., leto 1959. 120 x 164

Piešťany - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy na priečelie. Foto: Anon., leto 1959. 120

 Plešivec - koľajisko s krytými nákl. vozňami, vod. žeriavom a petrolej. lamp. na drev. stĺpoch. Vpr. vodáreň a výpr. bud., vľ. remíza s 2 x 310.4. Výh. s lampami netopier. Foto: Kóczány, 1896, 225 x 175

Plešivec - koľajisko s krytými nákl. vozňami, vod. žeriavom a petrolej. lamp. na drev. stĺpoch. Vpr. vodáreň a výpr. bud., vľ. remíza s 2 x 310.4. Výh. s lampami netopier. Foto: Kóczány, 1896, 225 x 175

Plešivec - koľajisko s krytými nákl. vozňami, vod. žeriavom a petrolej. lamp. na drev. stĺpoch. Vpr. vodáreň a výp

 Plešivec - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: J. Kubáček, 11.1.1996. 100 x 100

Plešivec - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: J. Kubáček, 11.1.1996. 100 x 100

Plešivec - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: J. Kubáček, 11.1.1996. 100 x 100

 Plešivec - zhl. Trať na Fiľakovo, Muráň, Slavošovce, výhybky, vz. dišt. návest. Vpr.stráž.dom so zvonk.náv., vľ.kôlňa na koľaj. vozík a skládka koľajníc a podvalov, železničiari, civilisti. Foto: Kóczány, 1896, 225 x 175

Plešivec - zhl. Trať na Fiľakovo, Muráň, Slavošovce, výhybky, vz. dišt. návest. Vpr.stráž.dom so zvonk.náv., vľ.kôlňa na koľaj. vozík a skládka koľajníc a podvalov, železničiari, civilisti. Foto: Kóczány, 1896, 225 x 175

Plešivec - zhl. Trať na Fiľakovo, Muráň, Slavošovce, výhybky, vz. dišt. návest. Vpr.stráž.dom so zvonk.náv., vľ

 Podbrezová - sklad. Čelný pohľad v osi koľaje na zvolenskú fasádu. Foto: J. Kubáček, 5.7.1994. 180 x 120, COLOR

Podbrezová - sklad. Čelný pohľad v osi koľaje na zvolenskú fasádu. Foto: J. Kubáček, 5.7.1994. 180 x 120, COLOR

Podbrezová - sklad. Čelný pohľad v osi koľaje na zvolenskú fasádu. Foto: J. Kubáček, 5.7.1994. 180 x 120, COLOR

 Podbrezová - sklad. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Zvolena. Foto: J. Kubáček, 5.7.1994. 180 x 120, 5.7.1994

Podbrezová - sklad. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Zvolena. Foto: J. Kubáček, 5.7.1994. 180 x 120, 5.7.1994

Podbrezová - sklad. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Zvolena. Foto: J. Kubáček, 5.7.1994. 180 x 120, 5.7.1

 Podbrezová - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Margecian. Foto: J. Kubáček, 5.7.1994. 180 x 120

Podbrezová - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Margecian. Foto: J. Kubáček, 5.7.1994. 180 x 120

Podbrezová - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Margecian. Foto: J. Kubáček, 5.7.1994. 180 x 120

 Podbrezová - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: J. Kubáček, 31.7.1992. 178 x 125

Podbrezová - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: J. Kubáček, 31.7.1992. 178 x 125

Podbrezová - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: J. Kubáček, 31.7.1992. 178 x 125

 Podhorany pri Lužiankach - výpravná budova. Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: R. Chalupa, 23.4.2000. 125 x 88, COLOR

Podhorany pri Lužiankach - výpravná budova. Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: R. Chalupa, 23.4.2000. 125 x 88, COLOR

Podhorany pri Lužiankach - výpravná budova. Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: R. Chalupa, 23.4.2000. 125 x 88, CO

 Podhorany pri Lužiankach - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zlatých Moraviec. Foto: R. Chalupa, 23.4.2000. 125 x 88, COLOR

Podhorany pri Lužiankach - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zlatých Moraviec. Foto: R. Chalupa, 23.4.2000. 125 x 88, COLOR

Podhorany pri Lužiankach - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zlatých Moraviec. Foto: R. Chalupa, 23

 Podkriváň - pohľad zhora (z cest. mosta) na dvojkoľaj. trať a perón v smere na Zvolen. Zárez so zárub. múrom, osvetľ. stĺpy, predzvesť do Kriváňa, 775 027. Foto: J. Kubáček, 1998. 90 x 127

Podkriváň - pohľad zhora (z cest. mosta) na dvojkoľaj. trať a perón v smere na Zvolen. Zárez so zárub. múrom, osvetľ. stĺpy, predzvesť do Kriváňa, 775 027. Foto: J. Kubáček, 1998. 90 x 127

Podkriváň - pohľad zhora (z cest. mosta) na dvojkoľaj. trať a perón v smere na Zvolen. Zárez so zárub. múrom, osvet

 Podvysoká - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Čadce. Vpredu sklad kombinovaný s WC. Foto: J. Kubáček, 14.8.1994. 178 x 120

Podvysoká - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Čadce. Vpredu sklad kombinovaný s WC. Foto: J. Kubáček, 14.8.1994. 178 x 120

Podvysoká - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Čadce. Vpredu sklad kombinovaný s WC. Foto: J. Kubá

 Pohľad z veže žst. Bratislava-Blumentál. Dielenské budovy, osobné a nákladné vozne. Text: Reparaturen Werkstätte in Pressburg. Anon., cca 1873. 144 x 110

Pohľad z veže žst. Bratislava-Blumentál. Dielenské budovy, osobné a nákladné vozne. Text: Reparaturen Werkstätte in Pressburg. Anon., cca 1873. 144 x 110

Pohľad z veže žst. Bratislava-Blumentál. Dielenské budovy, osobné a nákladné vozne. Text: Reparaturen Werkstätte in

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky