SK (N)
 

Stanice a zastávky

 
 Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad na žilinskú stranu zo strany privrátenej ku stanici od Žiliny. Foto: M. Entner, 9.1996, 126 x 89, COLOR

Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad na žilinskú stranu zo strany privrátenej ku stanici od Žiliny. Foto: M. Entner, 9.1996, 126 x 89, COLOR

Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad na žilinskú stranu zo strany privrátenej ku stanici od Žiliny. F

 Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad zo strany stanice od Bratislavy. Foto: R. Chalupa, 6.2.1998. 125 x 89, COLOR

Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad zo strany stanice od Bratislavy. Foto: R. Chalupa, 6.2.1998. 125 x 89, COLOR

Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad zo strany stanice od Bratislavy. Foto: R. Chalupa, 6.2.1998. 125 x 8

 Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad zo strany stanice od Bratislavy. Foto: R. Chalupa, 6.2.1998. 125 x 89, COLOR

Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad zo strany stanice od Bratislavy. Foto: R. Chalupa, 6.2.1998. 125 x 89, COLOR

Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad zo strany stanice od Bratislavy. Foto: R. Chalupa, 6.2.1998. 125 x 8

 Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad zo strany stanice od Žiliny. Foto: R. Chalupa, 21.4.2000. 125 x 89, COLOR

Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad zo strany stanice od Žiliny. Foto: R. Chalupa, 21.4.2000. 125 x 89, COLOR

Leopoldov - obytná budova pri stanici. Šikmý pohľad zo strany stanice od Žiliny. Foto: R. Chalupa, 21.4.2000. 125 x 89,

 Leopoldov - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 18.10.1996. 178 x 126, COLOR

Leopoldov - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 18.10.1996. 178 x 126, COLOR

Leopoldov - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 18.10.

 Leopoldov - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Vľavo časť zhlavia. Foto: M. Entner, 10.1994. 126 x 89, COLOR

Leopoldov - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Vľavo časť zhlavia. Foto: M. Entner, 10.1994. 126 x 89, COLOR

Leopoldov - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Vľavo časť zhlavia. Fot

 Leopoldov - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1).Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: M. Entner, 10.1994. 178 x 126, COLOR

Leopoldov - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1).Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: M. Entner, 10.1994. 178 x 126, COLOR

Leopoldov - stavadlo na žilinskom zhlaví (St 1).Čelný pohľad zo strany koľají. Foto: M. Entner, 10.1994. 178 x 126, C

 Leopoldov - výpravná budova nová. Pohľad na zvýšenú centrálnu časť budovy. Foto: M. Entner, 8.1996. 178 x 126, COLOR

Leopoldov - výpravná budova nová. Pohľad na zvýšenú centrálnu časť budovy. Foto: M. Entner, 8.1996. 178 x 126, COLOR

Leopoldov - výpravná budova nová. Pohľad na zvýšenú centrálnu časť budovy. Foto: M. Entner, 8.1996. 178 x 126, COL

 Leopoldov - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: R. Chalupa, 9.1996. 178 x 126, COLOR

Leopoldov - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: R. Chalupa, 9.1996. 178 x 126, COLOR

Leopoldov - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: R. Chalupa, 9.1996. 178 x 126,

 Leopoldov - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Výhybky s kruhovým lampami, konzolový osvetľovací stožiar. Foto: Anon., cca 1930. 177 x 127

Leopoldov - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Výhybky s kruhovým lampami, konzolový osvetľovací stožiar. Foto: Anon., cca 1930. 177 x 127

Leopoldov - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Výhybky s kruhovým lampami, konzolový

 Leopoldov - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Vzadu stará výpravná budova a sklad. V strede 750 219-8 a vodný žeriav. Foto: M. Entner, leto 1993. 126 x 89, COLOR

Leopoldov - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Vzadu stará výpravná budova a sklad. V strede 750 219-8 a vodný žeriav. Foto: M. Entner, leto 1993. 126 x 89, COLOR

Leopoldov - výpravná budova nová. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Vzadu stará výpravná budova a sklad.

 Leopoldov - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Vzadu nová výpravná budova. Foto: M. Entner, 7.7.1996. 126 x 89, COLOR

Leopoldov - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Vzadu nová výpravná budova. Foto: M. Entner, 7.7.1996. 126 x 89, COLOR

Leopoldov - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Vzadu nová výpravná budova. Foto:

 Leopoldov - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 8.1996. 126 x 89, COLOR

Leopoldov - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 8.1996. 126 x 89, COLOR

Leopoldov - výpravná budova stará. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 8.1996. 126 x 89, COLO

 Levice - malý parčík s lavičkami pri stanici. Bočná stena výpr. budovy (na Kozár.) s nápisom LEVICE, vzadu autobus. príves k Š 706 RO a obyt. domy. Anon., cca 1955. 125 x 165

Levice - malý parčík s lavičkami pri stanici. Bočná stena výpr. budovy (na Kozár.) s nápisom LEVICE, vzadu autobus. príves k Š 706 RO a obyt. domy. Anon., cca 1955. 125 x 165

Levice - malý parčík s lavičkami pri stanici. Bočná stena výpr. budovy (na Kozár.) s nápisom LEVICE, vzadu autobus.

 Levice - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Šurian. Vzadu vodáreň a vrch zauhľovacieho výťahu Teudloff. Vpredu dva akumulátorové vozíky. Foto: Anon., cca 1980. 239 x 180

Levice - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Šurian. Vzadu vodáreň a vrch zauhľovacieho výťahu Teudloff. Vpredu dva akumulátorové vozíky. Foto: Anon., cca 1980. 239 x 180

Levice - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Šurian. Vzadu vodáreň a vrch zauhľovacieho výťahu Te

 Liesek - výpravná budova nová. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Kraľovian. Foto: J. Kubáček, 4.11.1993. 182 x 122

Liesek - výpravná budova nová. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Kraľovian. Foto: J. Kubáček, 4.11.1993. 182 x 122

Liesek - výpravná budova nová. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Kraľovian. Foto: J. Kubáček, 4.11.1993.

 Lietavská Lúčka - stanovište signalistu zrejme na rajeckom zhlaví (St II). Nárožný pohľad zo strany koľaje. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x 89, COLOR

Lietavská Lúčka - stanovište signalistu zrejme na rajeckom zhlaví (St II). Nárožný pohľad zo strany koľaje. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x 89, COLOR

Lietavská Lúčka - stanovište signalistu zrejme na rajeckom zhlaví (St II). Nárožný pohľad zo strany koľaje. Foto:

 Lietavská Lúčka - výpravná budova. Čelný pohľad na priečelie centrálnej časti. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x 89, COLOR

Lietavská Lúčka - výpravná budova. Čelný pohľad na priečelie centrálnej časti. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x 89, COLOR

Lietavská Lúčka - výpravná budova. Čelný pohľad na priečelie centrálnej časti. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x

 Lietavská Lúčka - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Rajca. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x 89, COLOR

Lietavská Lúčka - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Rajca. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x 89, COLOR

Lietavská Lúčka - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Rajca. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x 89, C

 Lietavská Lúčka - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny na centrálnu časť a žilnské krídlo. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x 89, COLOR

Lietavská Lúčka - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny na centrálnu časť a žilnské krídlo. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x 89, COLOR

Lietavská Lúčka - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny na centrálnu časť a žilnské kríd

 Liptovský Hrádok - výpravná budova. Drevené stĺpy markízy a jej strieška s názvom stanice pri prvej koľaji. V strede skupina mužov, žien a detí v civile. Foto: Anon., cca 1940. 55 x 78

Liptovský Hrádok - výpravná budova. Drevené stĺpy markízy a jej strieška s názvom stanice pri prvej koľaji. V strede skupina mužov, žien a detí v civile. Foto: Anon., cca 1940. 55 x 78

Liptovský Hrádok - výpravná budova. Drevené stĺpy markízy a jej strieška s názvom stanice pri prvej koľaji. V stre

 Lučatín - výpravná budova. Zimný večerný šikmý pohľad zo strany koľají na priečelie. Foto: Anon., cca 1995. 126 x 89, COLOR

Lučatín - výpravná budova. Zimný večerný šikmý pohľad zo strany koľají na priečelie. Foto: Anon., cca 1995. 126 x 89, COLOR

Lučatín - výpravná budova. Zimný večerný šikmý pohľad zo strany koľají na priečelie. Foto: Anon., cca 1995. 126

 Lučatín - výpravná budova. Zimný večerný šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: Anon., cca 1995. 126 x 89, COLOR

Lučatín - výpravná budova. Zimný večerný šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: Anon., cca 1995. 126 x 89, COLOR

Lučatín - výpravná budova. Zimný večerný šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Foto: Anon., cca 1995. 126 x

 Lužianky - stavadlo na leopoldovskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Nitry. Foto: J. Kubáček, 5.1.1996. 100 x 100

Lužianky - stavadlo na leopoldovskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Nitry. Foto: J. Kubáček, 5.1.1996. 100 x 100

Lužianky - stavadlo na leopoldovskom zhlaví (St 1). Šikmý pohľad zo strany koľají od Nitry. Foto: J. Kubáček, 5.1.1

 Lužianky - strážny dom na leopoldovskej strane. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Nitry. Foto: J. Kubáček, 5.1.1996. 100 x 100

Lužianky - strážny dom na leopoldovskej strane. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Nitry. Foto: J. Kubáček, 5.1.1996. 100 x 100

Lužianky - strážny dom na leopoldovskej strane. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Nitry. Foto: J. Kubáček

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky