SK (N)
 

Stanice a zastávky

 
 Bernolákovo - výpravná budova. Pohľad na otvor pod strechou na bočnom priečelí od Bratislavy. Foto: M. Entner, 15.9.1996. 89 x 126, COLOR

Bernolákovo - výpravná budova. Pohľad na otvor pod strechou na bočnom priečelí od Bratislavy. Foto: M. Entner, 15.9.1996. 89 x 126, COLOR

Bernolákovo - výpravná budova. Pohľad na otvor pod strechou na bočnom priečelí od Bratislavy. Foto: M. Entner, 15.9.1

 Bernolákovo - výpravná budova. Pohľad na umývadlo na fasáde budovy. Foto: M. Entner, 15.9.1996. 89 x 126, COLOR

Bernolákovo - výpravná budova. Pohľad na umývadlo na fasáde budovy. Foto: M. Entner, 15.9.1996. 89 x 126, COLOR

Bernolákovo - výpravná budova. Pohľad na umývadlo na fasáde budovy. Foto: M. Entner, 15.9.1996. 89 x 126, COLOR

 Bernolákovo - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Bratislavy na senecký koniec budovy. Foto: M. Entner, 15.9.1996. 126 x 89, COLOR

Bernolákovo - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Bratislavy na senecký koniec budovy. Foto: M. Entner, 15.9.1996. 126 x 89, COLOR

Bernolákovo - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Bratislavy na senecký koniec budovy. Foto

 Bernolákovo - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Senca na bratislavský koniec budovy. Foto: M. Entner, 15.9.1996. 126 x 89, COLOR

Bernolákovo - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Senca na bratislavský koniec budovy. Foto: M. Entner, 15.9.1996. 126 x 89, COLOR

Bernolákovo - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Senca na bratislavský koniec budovy. Foto

 Bernolákovo - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Výpravca, zábradlie, osvetľ. Stožiar. Foto: J. Kubáček, 6.7.1993. 180 x 120

Bernolákovo - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Výpravca, zábradlie, osvetľ. Stožiar. Foto: J. Kubáček, 6.7.1993. 180 x 120

Bernolákovo - výpravná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Výpravca, zábradlie, osvetľ. Stožiar

 Bošany - výpr. budova s drevenou rampou a prístavbou, nízkostenné vozne, v diaľke ľudia. Foto: Lieszkovský, r. 1901. 130 x 90, repro: Grófová

Bošany - výpr. budova s drevenou rampou a prístavbou, nízkostenné vozne, v diaľke ľudia. Foto: Lieszkovský, r. 1901. 130 x 90, repro: Grófová

Bošany - výpr. budova s drevenou rampou a prístavbou, nízkostenné vozne, v diaľke ľudia. Foto: Lieszkovský, r. 1901.

 Bratislava - bratislavský portál rovného (staršieho) tunela. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 88 x 126, COLOR

Bratislava - bratislavský portál rovného (staršieho) tunela. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 88 x 126, COLOR

Bratislava - bratislavský portál rovného (staršieho) tunela. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 88 x 126, COLOR

 Bratislava - bratislavský portál tunelov, detailný pohľad na erb medzi tunelmi. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 88 x 126, COLOR

Bratislava - bratislavský portál tunelov, detailný pohľad na erb medzi tunelmi. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 88 x 126, COLOR

Bratislava - bratislavský portál tunelov, detailný pohľad na erb medzi tunelmi. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 88 x 126, CO

 Bratislava - bratislavský portál tunelov. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 126 x 89, COLOR

Bratislava - bratislavský portál tunelov. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 126 x 89, COLOR

Bratislava - bratislavský portál tunelov. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 126 x 89, COLOR

 Bratislava - križovatka Šancová (Malinovského) - Predstaničné nám. Pohľad zo strany Slavína. Vľavo račianske krídlo výpravnej budovy prvej parostrojnej železnice. Foto: Anon., leto 1974, 124 x 80

Bratislava - križovatka Šancová (Malinovského) - Predstaničné nám. Pohľad zo strany Slavína. Vľavo račianske krídlo výpravnej budovy prvej parostrojnej železnice. Foto: Anon., leto 1974, 124 x 80

Bratislava - križovatka Šancová (Malinovského) - Predstaničné nám. Pohľad zo strany Slavína. Vľavo račianske krí

 Bratislava - pohľad z vrchu bratisl. portálu tunela. Koľajisko a budovy 1. parostrojnej stanice, koš. návestidlo, viadukt cez zhlavie, vlak (faksimile). Anon, pred r. 1850, 128 x 182

Bratislava - pohľad z vrchu bratisl. portálu tunela. Koľajisko a budovy 1. parostrojnej stanice, koš. návestidlo, viadukt cez zhlavie, vlak (faksimile). Anon, pred r. 1850, 128 x 182

Bratislava - pohľad z vrchu bratisl. portálu tunela. Koľajisko a budovy 1. parostrojnej stanice, koš. návestidlo, viadu

 Bratislava - stanica konskej železnice po r. 1846 - výpravná budova, murov. hala, vlak s 1 koňom, ľudi, dobytok (litogr). Faksimile podľa originálu zo zbierok GMB. Anon, cca 1850. 270 x 130

Bratislava - stanica konskej železnice po r. 1846 - výpravná budova, murov. hala, vlak s 1 koňom, ľudi, dobytok (litogr). Faksimile podľa originálu zo zbierok GMB. Anon, cca 1850. 270 x 130

Bratislava - stanica konskej železnice po r. 1846 - výpravná budova, murov. hala, vlak s 1 koňom, ľudi, dobytok (litogr

 Bratislava filiálka - pohľ. od garáží pri Kukučínovej ul. na rač. zhlavie. Zruš. odchod. návest. AŽD, vzadu stan. výhybkára. SVŠT, Zváračský ústav, Figaro, sídlisko. Foto: M. Entner, leto 1994, 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - pohľ. od garáží pri Kukučínovej ul. na rač. zhlavie. Zruš. odchod. návest. AŽD, vzadu stan. výhybkára. SVŠT, Zváračský ústav, Figaro, sídlisko. Foto: M. Entner, leto 1994, 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - pohľ. od garáží pri Kukučínovej ul. na rač. zhlavie. Zruš. odchod. návest. AŽD, vzadu stan.

 Bratislava filiálka - pohľ. od rač. konca 1. koľaje do stanice. Odstavené osobné a nákladné vozne, osvetľ. stĺpy, odchod. návestidlo. Foto: M. Entner, zima 1995. 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - pohľ. od rač. konca 1. koľaje do stanice. Odstavené osobné a nákladné vozne, osvetľ. stĺpy, odchod. návestidlo. Foto: M. Entner, zima 1995. 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - pohľ. od rač. konca 1. koľaje do stanice. Odstavené osobné a nákladné vozne, osvetľ. stĺpy,

 Bratislava filiálka - pohľ. z nákladiska v úrovni polikl. na Tehelnej ul. smerom na Raču. Odstav. osob. a nákl. vozne. Stan. výhybkára, sídlisko, Figaro, výšk. voj. ubyt. Foto: M. Entner, 1.1995. 177 x 125, COLOR.

Bratislava filiálka - pohľ. z nákladiska v úrovni polikl. na Tehelnej ul. smerom na Raču. Odstav. osob. a nákl. vozne. Stan. výhybkára, sídlisko, Figaro, výšk. voj. ubyt. Foto: M. Entner, 1.1995. 177 x 125, COLOR.

Bratislava filiálka - pohľ. z nákladiska v úrovni polikl. na Tehelnej ul. smerom na Raču. Odstav. osob. a nákl. vozne.

 Bratislava filiálka - pohľ. z úrovne polikliniky na Tehelnej ul. v osi koľají smerom na žel. polikl. Odstavené nákl. vozne, vpravo obrysnica a váha, vľavo domy na Kukuč. ul. Foto: M. Entner, leto 1994. 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - pohľ. z úrovne polikliniky na Tehelnej ul. v osi koľají smerom na žel. polikl. Odstavené nákl. vozne, vpravo obrysnica a váha, vľavo domy na Kukuč. ul. Foto: M. Entner, leto 1994. 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - pohľ. z úrovne polikliniky na Tehelnej ul. v osi koľají smerom na žel. polikl. Odstavené nákl.

 Bratislava filiálka - pohľad na koncové zhlavie a budovu žel. polikliniky. Odstavené prac. vozne. Foto: M. Entner, leto 1995. 177 x 125, COLOR.

Bratislava filiálka - pohľad na koncové zhlavie a budovu žel. polikliniky. Odstavené prac. vozne. Foto: M. Entner, leto 1995. 177 x 125, COLOR.

Bratislava filiálka - pohľad na koncové zhlavie a budovu žel. polikliniky. Odstavené prac. vozne. Foto: M. Entner, leto

 Bratislava filiálka - pohľad na obrysnicu a koľaj. váhu od Rače. Odstavené nákl. vozne. Vzadu budova žel. polikliniky. Foto: M. Entner, 1994. 125 x 177, COLOR.

Bratislava filiálka - pohľad na obrysnicu a koľaj. váhu od Rače. Odstavené nákl. vozne. Vzadu budova žel. polikliniky. Foto: M. Entner, 1994. 125 x 177, COLOR.

Bratislava filiálka - pohľad na obrysnicu a koľaj. váhu od Rače. Odstavené nákl. vozne. Vzadu budova žel. poliklinik

 Bratislava filiálka - pohľad od nástupišťa smerom k žel. Poliklinike. Odst. prac. a nákl. vozne, nová tržnica. Foto: M. Entner, leto 1993. 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - pohľad od nástupišťa smerom k žel. Poliklinike. Odst. prac. a nákl. vozne, nová tržnica. Foto: M. Entner, leto 1993. 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - pohľad od nástupišťa smerom k žel. Poliklinike. Odst. prac. a nákl. vozne, nová tržnica. Foto

 Bratislava filiálka - pohľad od stan. výhybkára na rač. strane smerom na býv. zast. Brat.-Slovany. Sídlisko, Figaro, vľavo roh stan. výhybkára. Foto: M. Entner, leto 1993. 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - pohľad od stan. výhybkára na rač. strane smerom na býv. zast. Brat.-Slovany. Sídlisko, Figaro, vľavo roh stan. výhybkára. Foto: M. Entner, leto 1993. 177 x 125, COLOR

Bratislava filiálka - pohľad od stan. výhybkára na rač. strane smerom na býv. zast. Brat.-Slovany. Sídlisko, Figaro,

 Bratislava filiálka - pohľad v osi koľaje na predmestské zhlavie v smere do stanice, stavadlo I. Foto: M. Entner, leto 1992. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka - pohľad v osi koľaje na predmestské zhlavie v smere do stanice, stavadlo I. Foto: M. Entner, leto 1992. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka - pohľad v osi koľaje na predmestské zhlavie v smere do stanice, stavadlo I. Foto: M. Entner, leto 1

 Bratislava filiálka - pohľad v osi trať koľaje do stanice. Vpredu priecestie Jarošova. Foto: M. Entner, leto 1992. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka - pohľad v osi trať koľaje do stanice. Vpredu priecestie Jarošova. Foto: M. Entner, leto 1992. 178 x 126, COLOR

Bratislava filiálka - pohľad v osi trať koľaje do stanice. Vpredu priecestie Jarošova. Foto: M. Entner, leto 1992. 178

 Bratislava filiálka - pohľad z nákladiska pri Šancovej ul. smerom do stanice. Výpr. bud., lávka, odstavené nákl. vozne, osvetľ, stožiare, vzadu výšk. voj. ubytovňa. Foto: M. Entner, 10.1995. 177 x 125, COLOR.

Bratislava filiálka - pohľad z nákladiska pri Šancovej ul. smerom do stanice. Výpr. bud., lávka, odstavené nákl. vozne, osvetľ, stožiare, vzadu výšk. voj. ubytovňa. Foto: M. Entner, 10.1995. 177 x 125, COLOR.

Bratislava filiálka - pohľad z nákladiska pri Šancovej ul. smerom do stanice. Výpr. bud., lávka, odstavené nákl. voz

 Bratislava filiálka - pohľad z vyvýš. nákladiska pri Ferone k lávke. Sklad, zberňa papiera, vľavo odstavené osobné a jeden nákl. vozeň. Foto: M. Entner, apríl 1994. 177 x 125. COLOR

Bratislava filiálka - pohľad z vyvýš. nákladiska pri Ferone k lávke. Sklad, zberňa papiera, vľavo odstavené osobné a jeden nákl. vozeň. Foto: M. Entner, apríl 1994. 177 x 125. COLOR

Bratislava filiálka - pohľad z vyvýš. nákladiska pri Ferone k lávke. Sklad, zberňa papiera, vľavo odstavené osobné

 Bratislava filiálka - pohľad zo strechy žel. polikliniky na koľajisko a okolie. Odstavené nákladné a prac. vozne. Anon., cca 1995. 116 x 78

Bratislava filiálka - pohľad zo strechy žel. polikliniky na koľajisko a okolie. Odstavené nákladné a prac. vozne. Anon., cca 1995. 116 x 78

Bratislava filiálka - pohľad zo strechy žel. polikliniky na koľajisko a okolie. Odstavené nákladné a prac. vozne. Ano

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky