SK (N)
 

Stanice a zastávky

 
 Bratislava Rača - pohľad z bratislavského zhlavia do stanice. Odchod. Návstidlá, trolej, vzadu kopce. Foto: M. Entner, 18.10.1994. 177 x 125, COLOR.

Bratislava Rača - pohľad z bratislavského zhlavia do stanice. Odchod. Návstidlá, trolej, vzadu kopce. Foto: M. Entner, 18.10.1994. 177 x 125, COLOR.

Bratislava Rača - pohľad z bratislavského zhlavia do stanice. Odchod. Návstidlá, trolej, vzadu kopce. Foto: M. Entner,

 Bratislava sriaď. nádražie. Pohľad na výpravnú budovu od koľají. Vpredu plot s nápisom VÝCHOD, osvetľ. Kandeláber, dvaja civili a dvaja železničiari. Anon., cca 1930. 174 x 122

Bratislava sriaď. nádražie. Pohľad na výpravnú budovu od koľají. Vpredu plot s nápisom VÝCHOD, osvetľ. Kandeláber, dvaja civili a dvaja železničiari. Anon., cca 1930. 174 x 122

Bratislava sriaď. nádražie. Pohľad na výpravnú budovu od koľají. Vpredu plot s nápisom VÝCHOD, osvetľ. Kandelábe

 Bratislava Vinohrady - pohľad z račianskeho nástupišťa smerom na Raču. Dvojkoľ. elektrifik. trať v ľavom oblúku, osvetlenie zastávky, vľavo koniec vozňa Bac. Foto: M. Entner, 18.10.1994. 177 x 125, COLOR.

Bratislava Vinohrady - pohľad z račianskeho nástupišťa smerom na Raču. Dvojkoľ. elektrifik. trať v ľavom oblúku, osvetlenie zastávky, vľavo koniec vozňa Bac. Foto: M. Entner, 18.10.1994. 177 x 125, COLOR.

Bratislava Vinohrady - pohľad z račianskeho nástupišťa smerom na Raču. Dvojkoľ. elektrifik. trať v ľavom oblúku, o

 Bratislava Vinohrady. Do zast. vchádza od hl. st. rýchlik s ES 499.0013, smerujúci do Štúrova. Foto: Z. Piešová, apríl 1985. 130 x 90

Bratislava Vinohrady. Do zast. vchádza od hl. st. rýchlik s ES 499.0013, smerujúci do Štúrova. Foto: Z. Piešová, apríl 1985. 130 x 90

Bratislava Vinohrady. Do zast. vchádza od hl. st. rýchlik s ES 499.0013, smerujúci do Štúrova. Foto: Z. Piešová, apr

 Bratislava vých. - pohľad z cest. nadjazdu pri Vajnoroch v osi trate hl. st. - Vajnory. Po nej prichádza posl. parný vlak na Slovensku s 556.036. Vľavo stará vlečka na letisko. Foto: M. Macura, 17.10.1980. 180 x 130

Bratislava vých. - pohľad z cest. nadjazdu pri Vajnoroch v osi trate hl. st. - Vajnory. Po nej prichádza posl. parný vlak na Slovensku s 556.036. Vľavo stará vlečka na letisko. Foto: M. Macura, 17.10.1980. 180 x 130

Bratislava vých. - pohľad z cest. nadjazdu pri Vajnoroch v osi trate hl. st. - Vajnory. Po nej prichádza posl. parný vla

 Bratislava vých.-rač.zhl.vchod.skup.,doprava odboč.spoj. koľaj na Saharu. Vľ. oprav. vozňov, vzadu lávka pre peších, vpravo vzadu hala MDC a portál. žeriav prekl.. Foto: M. Entner, 7.1998. 177 x 125, COLOR

Bratislava vých.-rač.zhl.vchod.skup.,doprava odboč.spoj. koľaj na Saharu. Vľ. oprav. vozňov, vzadu lávka pre peších, vpravo vzadu hala MDC a portál. žeriav prekl.. Foto: M. Entner, 7.1998. 177 x 125, COLOR

Bratislava vých.-rač.zhl.vchod.skup.,doprava odboč.spoj. koľaj na Saharu. Vľ. oprav. vozňov, vzadu lávka pre peších

 Bratislava východ - pohľad z cest. nadjazdu pri Vajnoroch v osi koľají na Kávič. Pod mostom T 669.0 s nákl. vozňami, vedľa Tatra Vm pri práci na trati. Vzadu hory. Foto: M. Entner, cca 1980. 126 x 126

Bratislava východ - pohľad z cest. nadjazdu pri Vajnoroch v osi koľají na Kávič. Pod mostom T 669.0 s nákl. vozňami, vedľa Tatra Vm pri práci na trati. Vzadu hory. Foto: M. Entner, cca 1980. 126 x 126

Bratislava východ - pohľad z cest. nadjazdu pri Vajnoroch v osi koľají na Kávič. Pod mostom T 669.0 s nákl. vozňami,

 Bratislava východ - vľavo rač. zhlavie vchodovej skupiny a spoj. koľaj na Saharu, vpravo koľajisko prekládky s portál žeriavom. Vzadu hala MDC a lávka pre peších. Foto: M. Entner, 7.1998. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - vľavo rač. zhlavie vchodovej skupiny a spoj. koľaj na Saharu, vpravo koľajisko prekládky s portál žeriavom. Vzadu hala MDC a lávka pre peších. Foto: M. Entner, 7.1998. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - vľavo rač. zhlavie vchodovej skupiny a spoj. koľaj na Saharu, vpravo koľajisko prekládky s portál

 Bratislava Železná Studienka, samostatne idúci T 478.3 v smere Brat. hl. st., vzadu strážny dom. Foto: Z. Piešová, cca 1985. 130 x 90

Bratislava Železná Studienka, samostatne idúci T 478.3 v smere Brat. hl. st., vzadu strážny dom. Foto: Z. Piešová, cca 1985. 130 x 90

Bratislava Železná Studienka, samostatne idúci T 478.3 v smere Brat. hl. st., vzadu strážny dom. Foto: Z. Piešová, cc

 Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Bočný pohľad od Rače. Vľavo vzadu Slavín. Foto: Anon., cca 1985. 121 x 83

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Bočný pohľad od Rače. Vľavo vzadu Slavín. Foto: Anon., cca 1985. 121 x 83

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Bočný pohľad od Rače. Vľavo vzadu Slavín. Foto: Anon., cca

 Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Z. Piešová, 1985. 104 x 72, COLOR

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Z. Piešová, 1985. 104 x 72, COLOR

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Z. Piešová

 Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Z. Piešová, 1985. 178 x 129

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Z. Piešová, 1985. 178 x 129

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Z. Piešová

 Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Pohľad od Štefánikovej ulice. Elekrička K 2, autá na križovatke. Foto: Anon., 1978. 128 x 84

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Pohľad od Štefánikovej ulice. Elekrička K 2, autá na križovatke. Foto: Anon., 1978. 128 x 84

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Pohľad od Štefánikovej ulice. Elekrička K 2, autá na križo

 Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Pohľad od Štefánikovej ulice. Elekrička K 2, autá na križovatke. Foto: Anon., 1978. 130 x 83 mm

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Pohľad od Štefánikovej ulice. Elekrička K 2, autá na križovatke. Foto: Anon., 1978. 130 x 83 mm

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Pohľad od Štefánikovej ulice. Elekrička K 2, autá na križo

 Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Šikmý pohľad na račianske krídlo budovy z predstaničného priestoru od Rače. Pred budovou električka T3. Foto: Anon., 8.10.1976. 140 x 92

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Šikmý pohľad na račianske krídlo budovy z predstaničného priestoru od Rače. Pred budovou električka T3. Foto: Anon., 8.10.1976. 140 x 92

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Šikmý pohľad na račianske krídlo budovy z predstaničného

 Bratislava, stanica konskej železnice. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1995. 116 x 79

Bratislava, stanica konskej železnice. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1995. 116 x 79

Bratislava, stanica konskej železnice. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1995. 116 x 79

 Bratislava, stanica konskej železnice. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1995. 176 x 125, COLOR

Bratislava, stanica konskej železnice. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1995. 176 x 125, COLOR

Bratislava, stanica konskej železnice. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1995. 176 x 125, COLO

 Bratislava, stanica konskej železnice. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1995. 176 x 125, COLOR

Bratislava, stanica konskej železnice. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1995. 176 x 125, COLOR

Bratislava, stanica konskej železnice. Čelný pohľad z predstaničného priestoru. Foto: Anon., cca 1995. 176 x 125, COLO

 Bratislava, stanica konskej železnice. Šikmý pohľad od centrálneho trhoviska do priestoru bývalých zarážadiel. Foto: Anon., cca 1995. 176 x 125, COLOR

Bratislava, stanica konskej železnice. Šikmý pohľad od centrálneho trhoviska do priestoru bývalých zarážadiel. Foto: Anon., cca 1995. 176 x 125, COLOR

Bratislava, stanica konskej železnice. Šikmý pohľad od centrálneho trhoviska do priestoru bývalých zarážadiel. Foto

 Bratislava, Železná Studienka. S 499.0 s osobným vlakom idúcim do hl. st. Foto: Z. Piešová, 9.1986. 130 x 90

Bratislava, Železná Studienka. S 499.0 s osobným vlakom idúcim do hl. st. Foto: Z. Piešová, 9.1986. 130 x 90

Bratislava, Železná Studienka. S 499.0 s osobným vlakom idúcim do hl. st. Foto: Z. Piešová, 9.1986. 130 x 90

 Bratislava- Železná Studienka - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľaje od Bratislavy. Foto: Z. Piešová, 9.1996. 129 x 89

Bratislava- Železná Studienka - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľaje od Bratislavy. Foto: Z. Piešová, 9.1996. 129 x 89

Bratislava- Železná Studienka - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľaje od Bratislavy. Foto: Z. Piešová, 9.1996

 Bratislava-Slovany - pohľad v osi koľaje smerom na filiálku. Neplat. vchod. návestidlo. Vpravu nástupište zast. a závod Figaro, vľavo topole. Foto: M. Entner, leto 1992, 178 x 126, COLOR

Bratislava-Slovany - pohľad v osi koľaje smerom na filiálku. Neplat. vchod. návestidlo. Vpravu nástupište zast. a závod Figaro, vľavo topole. Foto: M. Entner, leto 1992, 178 x 126, COLOR

Bratislava-Slovany - pohľad v osi koľaje smerom na filiálku. Neplat. vchod. návestidlo. Vpravu nástupište zast. a záv

 Bratislava-Vajnory - obytná budova pri seneckom zhlaví. Nárožný pohľad. Foto: M. Entner, 10.1996. 126 x 89, COLOR

Bratislava-Vajnory - obytná budova pri seneckom zhlaví. Nárožný pohľad. Foto: M. Entner, 10.1996. 126 x 89, COLOR

Bratislava-Vajnory - obytná budova pri seneckom zhlaví. Nárožný pohľad. Foto: M. Entner, 10.1996. 126 x 89, COLOR

 Bratislava-Vajnory - obytná budova pri seneckom zhlaví. Pohľad na vstupné dvere. Pumpa na vodu. Foto: M. Entner, 10.1996. 89 x 126, COLOR

Bratislava-Vajnory - obytná budova pri seneckom zhlaví. Pohľad na vstupné dvere. Pumpa na vodu. Foto: M. Entner, 10.1996. 89 x 126, COLOR

Bratislava-Vajnory - obytná budova pri seneckom zhlaví. Pohľad na vstupné dvere. Pumpa na vodu. Foto: M. Entner, 10.1996

 Bratislava-Vajnory - obytná budova pri výpravnej budove (na Kúty). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 21.3.1996. 126 x 89, COLOR

Bratislava-Vajnory - obytná budova pri výpravnej budove (na Kúty). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 21.3.1996. 126 x 89, COLOR

Bratislava-Vajnory - obytná budova pri výpravnej budove (na Kúty). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto

Vyhľadávanie



Prezentácia



Zbierka



Sponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2



Aktuálne plagáty




Linky na iné stránky