SK (N)
 

Trať medzi stanicami a zastávkami

 
 Štrba - Svit, km 214,0 - útulok pre pochôdzkárov. Šikmý pohľad zo strany koľají od Svitu. Foto: J. Kubáček, 13.5.1993. 180 x 120

Štrba - Svit, km 214,0 - útulok pre pochôdzkárov. Šikmý pohľad zo strany koľají od Svitu. Foto: J. Kubáček, 13.5.1993. 180 x 120

Štrba - Svit, km 214,0 - útulok pre pochôdzkárov. Šikmý pohľad zo strany koľají od Svitu. Foto: J. Kubáček, 13.5.

 Strečnianska dolina - celkový pohľad na hory, Váh a jednokoľaj. trať. V diaľke portál tunela, pred ním vlak. Anon., zač. 20. stor. 90 x 130, repro: T. Grófová

Strečnianska dolina - celkový pohľad na hory, Váh a jednokoľaj. trať. V diaľke portál tunela, pred ním vlak. Anon., zač. 20. stor. 90 x 130, repro: T. Grófová

Strečnianska dolina - celkový pohľad na hory, Váh a jednokoľaj. trať. V diaľke portál tunela, pred ním vlak. Anon.,

 Trať Bratislava hl. st. - Ba Vinohrady. Kopa zvädnutej buriny, za ňou štvorkoľaj. trať, vľavo nejaký technolog. objekt, vzadu zast. Ba Vinohrady. Text: Ruina závor. stan. Ba - Biely Kríž. Foto: M. Entner, 20.10.1996. 125 x 90, COLOR

Trať Bratislava hl. st. - Ba Vinohrady. Kopa zvädnutej buriny, za ňou štvorkoľaj. trať, vľavo nejaký technolog. objekt, vzadu zast. Ba Vinohrady. Text: Ruina závor. stan. Ba - Biely Kríž. Foto: M. Entner, 20.10.1996. 125 x 90, COLOR

Trať Bratislava hl. st. - Ba Vinohrady. Kopa zvädnutej buriny, za ňou štvorkoľaj. trať, vľavo nejaký technolog. obje

 Trať Bratislava hl. st. - Ba-Vinohrady. Štvorkoľajná elektrifik. trať, za ňou obyt. dom. Text: Bratislava - Biely kríž, staré priecestie. Foto: M. Entner, 20.10.1996. 125 x 90, COLOR

Trať Bratislava hl. st. - Ba-Vinohrady. Štvorkoľajná elektrifik. trať, za ňou obyt. dom. Text: Bratislava - Biely kríž, staré priecestie. Foto: M. Entner, 20.10.1996. 125 x 90, COLOR

Trať Bratislava hl. st. - Ba-Vinohrady. Štvorkoľajná elektrifik. trať, za ňou obyt. dom. Text: Bratislava - Biely krí

 Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na oblúk pri prvých petržalsk. domoch. Telegraf. tyče. Foto: M. Entner, 1990. 156 x 100, COLOR

Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na oblúk pri prvých petržalsk. domoch. Telegraf. tyče. Foto: M. Entner, 1990. 156 x 100, COLOR

Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na oblúk pri prvých petržalsk. domoch. Tel

 Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na priamy úsek pri prvých petržalsk. domoch. Telegraf. tyče. Vpravo zemník. Foto: M. Entner, 1990. 153 x 100, COLOR

Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na priamy úsek pri prvých petržalsk. domoch. Telegraf. tyče. Vpravo zemník. Foto: M. Entner, 1990. 153 x 100, COLOR

Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na priamy úsek pri prvých petržalsk. domoc

 Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na priamy úsek s telegraf. tyčami. Foto: M. Entner, 1990. 150 x 100, COLOR

Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na priamy úsek s telegraf. tyčami. Foto: M. Entner, 1990. 150 x 100, COLOR

Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na priamy úsek s telegraf. tyčami. Foto: M.

 Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na priamy úsek s telegraf. tyčami. Priecestie cesty do Jaroviec s autobusom. Foto: M. Entner, 1990. 155 x 100, COLOR

Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na priamy úsek s telegraf. tyčami. Priecestie cesty do Jaroviec s autobusom. Foto: M. Entner, 1990. 155 x 100, COLOR

Trať Bratislava-Petržalka - Rusovce. Pohľad zo stred. dverí posled. vozňa na priamy úsek s telegraf. tyčami. Priecest

 Trať medzi Brat. Novým Mestom a Pod. Biskupicami pri žel. priecestí s cestou na letisko. Pohľad z balkónu domu na Ostredkoch. 2 x 810 + 3 x Blm. Foto: Z. Piešová, 1985. 130 x 90

Trať medzi Brat. Novým Mestom a Pod. Biskupicami pri žel. priecestí s cestou na letisko. Pohľad z balkónu domu na Ostredkoch. 2 x 810 + 3 x Blm. Foto: Z. Piešová, 1985. 130 x 90

Trať medzi Brat. Novým Mestom a Pod. Biskupicami pri žel. priecestí s cestou na letisko. Pohľad z balkónu domu na Ostr

 Trať pri lamačskom portále bratislavského tunela. Vzadu tunelové portály. V pravom tuneli je T 444.1. Foto: M. Entner, 17.6.1996. 125 x 90, COLOR

Trať pri lamačskom portále bratislavského tunela. Vzadu tunelové portály. V pravom tuneli je T 444.1. Foto: M. Entner, 17.6.1996. 125 x 90, COLOR

Trať pri lamačskom portále bratislavského tunela. Vzadu tunelové portály. V pravom tuneli je T 444.1. Foto: M. Entner,

 Trenčín - pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (ľavý je priamopásový, pravý poloparabolický). Do stanice vchádza nákl. vlak s 556.0. Foto: R. Jelínek, 1960. 130 x 90

Trenčín - pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (ľavý je priamopásový, pravý poloparabolický). Do stanice vchádza nákl. vlak s 556.0. Foto: R. Jelínek, 1960. 130 x 90

Trenčín - pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (ľavý je priamopásový, pravý poloparabolický). Do stanice vc

 Trenčín - pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (ľavý je priamopásový, pravý poloparabolický). Zo stanice odchádza nákl. vlak, od vchod. návest. odchádza druhý s 434.1. Foto: Š. Pozdišovský, 1954, 130 x 90

Trenčín - pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (ľavý je priamopásový, pravý poloparabolický). Zo stanice odchádza nákl. vlak, od vchod. návest. odchádza druhý s 434.1. Foto: Š. Pozdišovský, 1954, 130 x 90

Trenčín - pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (ľavý je priamopásový, pravý poloparabolický). Zo stanice od

 Trenčín - pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (ľavý je priamopásový, pravý poloparabolický). Zo stanice odchádza nákl. vlak, pri vchode čaká druhý s 434.1. Foto: Š. Pozdišovský, 1954, 130 x 90

Trenčín - pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (ľavý je priamopásový, pravý poloparabolický). Zo stanice odchádza nákl. vlak, pri vchode čaká druhý s 434.1. Foto: Š. Pozdišovský, 1954, 130 x 90

Trenčín - pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (ľavý je priamopásový, pravý poloparabolický). Zo stanice od

 Trenčín - úsek jednokoľajnej trate pri vchode do stanice od Tr. Teplej. Domy, hrad, vpravo výpr. budova. Foto: Stern, cca 1890, 130 x 90, repro: T. Grófová (Trenč. múzeum)

Trenčín - úsek jednokoľajnej trate pri vchode do stanice od Tr. Teplej. Domy, hrad, vpravo výpr. budova. Foto: Stern, cca 1890, 130 x 90, repro: T. Grófová (Trenč. múzeum)

Trenčín - úsek jednokoľajnej trate pri vchode do stanice od Tr. Teplej. Domy, hrad, vpravo výpr. budova. Foto: Stern, c

 Trenčín - úsek jednokoľajnej trate pri vchode do stanice od Zlatoviec. Domy, hrad, telegraf. stĺpy, dišt. návestidlo. Anon., cca 1905, 108 x 70

Trenčín - úsek jednokoľajnej trate pri vchode do stanice od Zlatoviec. Domy, hrad, telegraf. stĺpy, dišt. návestidlo. Anon., cca 1905, 108 x 70

Trenčín - úsek jednokoľajnej trate pri vchode do stanice od Zlatoviec. Domy, hrad, telegraf. stĺpy, dišt. návestidlo.

 Trenčín - úsek jednokoľajnej trate pri vchode do stanice od Zlatoviec. Domy, hrad, telegraf. stĺpy, dišt. návestidlo. Anon., cca 1905, 130 x 90, repro: J. Rezník

Trenčín - úsek jednokoľajnej trate pri vchode do stanice od Zlatoviec. Domy, hrad, telegraf. stĺpy, dišt. návestidlo. Anon., cca 1905, 130 x 90, repro: J. Rezník

Trenčín - úsek jednokoľajnej trate pri vchode do stanice od Zlatoviec. Domy, hrad, telegraf. stĺpy, dišt. návestidlo.

 Trenčín - zimný pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (oba sú priamopásové). Foto: K. Surmár, 1987, 130 x 90

Trenčín - zimný pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (oba sú priamopásové). Foto: K. Surmár, 1987, 130 x 90

Trenčín - zimný pohľad z hradu na Váh a železničné mosty (oba sú priamopásové). Foto: K. Surmár, 1987, 130 x 90

 Trojpoľový priehradový most s eliptickými nosníkmi na nízkych kamenných pilieroch. Pod pravým poľom poľná cesta, na nej traja muži a dve ženy v krojoch. Text: Most na Toryse. Foto: Kóczány, 1896. 222 x 175

Trojpoľový priehradový most s eliptickými nosníkmi na nízkych kamenných pilieroch. Pod pravým poľom poľná cesta, na nej traja muži a dve ženy v krojoch. Text: Most na Toryse. Foto: Kóczány, 1896. 222 x 175

Trojpoľový priehradový most s eliptickými nosníkmi na nízkych kamenných pilieroch. Pod pravým poľom poľná cesta,

 Veľké Kostoľany - Piešťany, km 74,0 - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 126 x 89, COLOR

Veľké Kostoľany - Piešťany, km 74,0 - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 126 x 89, COLOR

Veľké Kostoľany - Piešťany, km 74,0 - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner,

 Veľké Kostoľany - Piešťany, km 75,8 - strážny dom a obytné budovy. Šikmý pohľad zo strany koľaje od Žiliny. Foto: M. Entner, 7.1996. 126 x 89, COLOR

Veľké Kostoľany - Piešťany, km 75,8 - strážny dom a obytné budovy. Šikmý pohľad zo strany koľaje od Žiliny. Foto: M. Entner, 7.1996. 126 x 89, COLOR

Veľké Kostoľany - Piešťany, km 75,8 - strážny dom a obytné budovy. Šikmý pohľad zo strany koľaje od Žiliny. Fot

 Veľké Kostoľany - Piešťany, km 77,7 - strážny dom (hradlo Šišková). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 126 x 89, COLOR

Veľké Kostoľany - Piešťany, km 77,7 - strážny dom (hradlo Šišková). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 126 x 89, COLOR

Veľké Kostoľany - Piešťany, km 77,7 - strážny dom (hradlo Šišková). Šikmý pohľad zo strany koľají od Bratisla

 Veľké Kostoľany - Piešťany, km 77,7 - strážny dom (hradlo Šišková). Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 126 x 89, COLOR

Veľké Kostoľany - Piešťany, km 77,7 - strážny dom (hradlo Šišková). Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 4.7.1996. 126 x 89, COLOR

Veľké Kostoľany - Piešťany, km 77,7 - strážny dom (hradlo Šišková). Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny.

 Vrútky - Dubná Skala, km 317,6 - strážny dom. Pohľad v osi koľaje od Vrútok. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 126 x 89, COLOR

Vrútky - Dubná Skala, km 317,6 - strážny dom. Pohľad v osi koľaje od Vrútok. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 126 x 89, COLOR

Vrútky - Dubná Skala, km 317,6 - strážny dom. Pohľad v osi koľaje od Vrútok. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 126 x 89, C

 Vrútky - Dubná Skala, km 317,6 - strážny dom. Pohľad v osi koľaje od Vrútok. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 126 x 89, COLOR

Vrútky - Dubná Skala, km 317,6 - strážny dom. Pohľad v osi koľaje od Vrútok. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 126 x 89, COLOR

Vrútky - Dubná Skala, km 317,6 - strážny dom. Pohľad v osi koľaje od Vrútok. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 126 x 89, C

 Vrútky - Dubná Skala, km 317,6 - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľaje od Vrútok. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 126 x 89, COLOR

Vrútky - Dubná Skala, km 317,6 - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľaje od Vrútok. Foto: M. Entner, 14.12.1996. 126 x 89, COLOR

Vrútky - Dubná Skala, km 317,6 - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľaje od Vrútok. Foto: M. Entner, 14.12.1996.

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky