SK (N)
 

Trať medzi stanicami a zastávkami

 
 Dojkoľajná neelektrif. trať v oblúku, na nej v diaľke rušňovlak (3 x 770/771 + 754) idúci do stúpania, telegraf. tyče, kopce. Zrejme zast. Píla. Foto: P. Mičianik, 1991. 130 x 80

Dojkoľajná neelektrif. trať v oblúku, na nej v diaľke rušňovlak (3 x 770/771 + 754) idúci do stúpania, telegraf. tyče, kopce. Zrejme zast. Píla. Foto: P. Mičianik, 1991. 130 x 80

Dojkoľajná neelektrif. trať v oblúku, na nej v diaľke rušňovlak (3 x 770/771 + 754) idúci do stúpania, telegraf. ty

 Horská krajina s dedinou, vľavo ľavotoč. oblúk pri vchode do krátkeho tunelu, telegraf. tyče. Text: Turček. Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175.

Horská krajina s dedinou, vľavo ľavotoč. oblúk pri vchode do krátkeho tunelu, telegraf. tyče. Text: Turček. Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175.

Horská krajina s dedinou, vľavo ľavotoč. oblúk pri vchode do krátkeho tunelu, telegraf. tyče. Text: Turček. Foto: K

 Hronská Dúbrava - Stará Kremnička, km 232,5 - strážny dom (hradlo Upieca). Šikmý pohľad zo strany koľaje od Hronskej Dúbravy. Foto: J. Kubáček, 7.9.1992. 178 x 125

Hronská Dúbrava - Stará Kremnička, km 232,5 - strážny dom (hradlo Upieca). Šikmý pohľad zo strany koľaje od Hronskej Dúbravy. Foto: J. Kubáček, 7.9.1992. 178 x 125

Hronská Dúbrava - Stará Kremnička, km 232,5 - strážny dom (hradlo Upieca). Šikmý pohľad zo strany koľaje od Hronsk

 Jednokoľ. trať na oceľových podvaloch v zalesnenej horskej krajine. Telegr. tyče, železničiari, civilisti. Text: Ostrá Hora (?) Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľ. trať na oceľových podvaloch v zalesnenej horskej krajine. Telegr. tyče, železničiari, civilisti. Text: Ostrá Hora (?) Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľ. trať na oceľových podvaloch v zalesnenej horskej krajine. Telegr. tyče, železničiari, civilisti. Text: Ostr

 Jednokoľ. trať s koľaj. vozíkom v plytkom záreze, drevený nadjazd, vedľa trate oplot. usadlosť. Pri vozíku civilisti a železničičari. Text: Slanec. Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľ. trať s koľaj. vozíkom v plytkom záreze, drevený nadjazd, vedľa trate oplot. usadlosť. Pri vozíku civilisti a železničičari. Text: Slanec. Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľ. trať s koľaj. vozíkom v plytkom záreze, drevený nadjazd, vedľa trate oplot. usadlosť. Pri vozíku civilist

 Jednokoľ. trať v lese, hr. kameň Magyar orszag 1871. Trať. ručný vozík, na ňom civilisti a železničiari. Text: Landesgr. von Ungarn. Neben Csácza. Xer. kópia. Anon., cca 1900 280 x 183

Jednokoľ. trať v lese, hr. kameň Magyar orszag 1871. Trať. ručný vozík, na ňom civilisti a železničiari. Text: Landesgr. von Ungarn. Neben Csácza. Xer. kópia. Anon., cca 1900 280 x 183

Jednokoľ. trať v lese, hr. kameň Magyar orszag 1871. Trať. ručný vozík, na ňom civilisti a železničiari. Text: Lan

 Jednokoľaj. trať pod hradom Vígľaš. Železničiar, telegraf. tyče, hory. Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľaj. trať pod hradom Vígľaš. Železničiar, telegraf. tyče, hory. Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľaj. trať pod hradom Vígľaš. Železničiar, telegraf. tyče, hory. Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

 Jednokoľaj. trať v ľavom oblúku pri vchode do tunela. Vpravo strážny dom so zvonk. návestidlom, telegraf. tyč. Koľaj. vozík, na nom civilisti a železničiari. Kremnica - Kremnické Bane ? Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľaj. trať v ľavom oblúku pri vchode do tunela. Vpravo strážny dom so zvonk. návestidlom, telegraf. tyč. Koľaj. vozík, na nom civilisti a železničiari. Kremnica - Kremnické Bane ? Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľaj. trať v ľavom oblúku pri vchode do tunela. Vpravo strážny dom so zvonk. návestidlom, telegraf. tyč. Koľa

 Jednokoľaj. trať v pravom oblúku v skalnom záreze. Strážny dom, vzadu továreň s vysok. pecami. Telegr. tyč, civilisti a železničiari pri meraní prevýš. libelou. Jesenké - Tisovec ? Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľaj. trať v pravom oblúku v skalnom záreze. Strážny dom, vzadu továreň s vysok. pecami. Telegr. tyč, civilisti a železničiari pri meraní prevýš. libelou. Jesenké - Tisovec ? Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľaj. trať v pravom oblúku v skalnom záreze. Strážny dom, vzadu továreň s vysok. pecami. Telegr. tyč, civilis

 Jednokoľaj. trať v pravom oblúku v skalnom záreze. Vľavo hlboké údolie. Telegraf. tyče, póz. železničiari, hory. Hr. Dúbrava - St. Kremnička ? Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľaj. trať v pravom oblúku v skalnom záreze. Vľavo hlboké údolie. Telegraf. tyče, póz. železničiari, hory. Hr. Dúbrava - St. Kremnička ? Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Jednokoľaj. trať v pravom oblúku v skalnom záreze. Vľavo hlboké údolie. Telegraf. tyče, póz. železničiari, hory.

 Jednopoľový priehradový most s eliptickým nosníkom vpravo s kamennou nábr. oporou s cest. podjazdom. Stromy, vzadu hory. Uhorská severovýchodná železnica. Text: Most pri Očovej (?) Foto: Kóczány, 1896. 222 x 175

Jednopoľový priehradový most s eliptickým nosníkom vpravo s kamennou nábr. oporou s cest. podjazdom. Stromy, vzadu hory. Uhorská severovýchodná železnica. Text: Most pri Očovej (?) Foto: Kóczány, 1896. 222 x 175

Jednopoľový priehradový most s eliptickým nosníkom vpravo s kamennou nábr. oporou s cest. podjazdom. Stromy, vzadu hor

 Jesenské - Rimavská Seč, km 63,666 - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľají od Jesenského. Zvonkové návestidlo, závory AŽD, zvyšky dvojdrôt závor. Foto: J. Kubáček, 30.7.1992. 178 x 125

Jesenské - Rimavská Seč, km 63,666 - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľají od Jesenského. Zvonkové návestidlo, závory AŽD, zvyšky dvojdrôt závor. Foto: J. Kubáček, 30.7.1992. 178 x 125

Jesenské - Rimavská Seč, km 63,666 - strážny dom. Šikmý pohľad zo strany koľají od Jesenského. Zvonkové návesti

 Kamenný most s jedným oblúkom, na ktorý vľavo nadväzuje násyp. Na moste 4 postavy. Pod ním ďalšie 2. Vzadu zalesnené úbočie. Text: Magurský most. Foto: Kóczány, 1896. 222 x 175

Kamenný most s jedným oblúkom, na ktorý vľavo nadväzuje násyp. Na moste 4 postavy. Pod ním ďalšie 2. Vzadu zalesnené úbočie. Text: Magurský most. Foto: Kóczány, 1896. 222 x 175

Kamenný most s jedným oblúkom, na ktorý vľavo nadväzuje násyp. Na moste 4 postavy. Pod ním ďalšie 2. Vzadu zalesne

 Kostolná-Záriečie - Zlatovce, km 119,8 - strážny dom. Šikmý pohľd zo strany koľaje od Žiliny. Foto: J. Kubáček, 13.8.1994. 180 x 120, COLOR

Kostolná-Záriečie - Zlatovce, km 119,8 - strážny dom. Šikmý pohľd zo strany koľaje od Žiliny. Foto: J. Kubáček, 13.8.1994. 180 x 120, COLOR

Kostolná-Záriečie - Zlatovce, km 119,8 - strážny dom. Šikmý pohľd zo strany koľaje od Žiliny. Foto: J. Kubáček,

 Kremnica - Kremnické Bane, km 259,1 - strážny dom. Pohľad v osi koľaje od Vrútok. Foto: J. Kubáček, 11.7.1994. 179 x 118

Kremnica - Kremnické Bane, km 259,1 - strážny dom. Pohľad v osi koľaje od Vrútok. Foto: J. Kubáček, 11.7.1994. 179 x 118

Kremnica - Kremnické Bane, km 259,1 - strážny dom. Pohľad v osi koľaje od Vrútok. Foto: J. Kubáček, 11.7.1994. 179 x

 Lupkowský priesmyk - budova colnice so zvonk. návestidlom, vpravo vchod dvojkoľ. trate do tunela, portál s dreveným prístavkom. Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Lupkowský priesmyk - budova colnice so zvonk. návestidlom, vpravo vchod dvojkoľ. trate do tunela, portál s dreveným prístavkom. Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Lupkowský priesmyk - budova colnice so zvonk. návestidlom, vpravo vchod dvojkoľ. trate do tunela, portál s dreveným pr

 Melčice - Kostolná-Záriečie, km 115,2 - strážny dom a obytná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x 89, COLOR

Melčice - Kostolná-Záriečie, km 115,2 - strážny dom a obytná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. Foto: M. Entner, 17.8.1996. 126 x 89, COLOR

Melčice - Kostolná-Záriečie, km 115,2 - strážny dom a obytná budova. Šikmý pohľad zo strany koľají od Žiliny. F

 Most cez Hron pri Štúrove. Pohľad v osi koľaje smerom do Szobu. Vpravo starý most s poloparabolic. nosníkmi, vľavo priamopásový nový s priebežným lôžkom. Foto: Marián Paulíni. 27.2.1992. 140 x 115.

Most cez Hron pri Štúrove. Pohľad v osi koľaje smerom do Szobu. Vpravo starý most s poloparabolic. nosníkmi, vľavo priamopásový nový s priebežným lôžkom. Foto: Marián Paulíni. 27.2.1992. 140 x 115.

Most cez Hron pri Štúrove. Pohľad v osi koľaje smerom do Szobu. Vpravo starý most s poloparabolic. nosníkmi, vľavo pr

 Most konskej železnice nad riečkou Gidra pri Báhoni - tehlový viadukt s os. vlakom (2 vozne, 2 kone). Husiar, dve ženy, dom, stromy (faximile). Anon., cca 1850., 290 x 188

Most konskej železnice nad riečkou Gidra pri Báhoni - tehlový viadukt s os. vlakom (2 vozne, 2 kone). Husiar, dve ženy, dom, stromy (faximile). Anon., cca 1850., 290 x 188

Most konskej železnice nad riečkou Gidra pri Báhoni - tehlový viadukt s os. vlakom (2 vozne, 2 kone). Husiar, dve ženy,

 Most konskej železnice pri Hrnčiarovciach - tehlový viadukt s dvojvozňovým osobným vlakom a dvoma koňmi. Potok, dvaja chlapci a kozy (faximile). Anon., cca 1850. 180 x 105

Most konskej železnice pri Hrnčiarovciach - tehlový viadukt s dvojvozňovým osobným vlakom a dvoma koňmi. Potok, dvaja chlapci a kozy (faximile). Anon., cca 1850. 180 x 105

Most konskej železnice pri Hrnčiarovciach - tehlový viadukt s dvojvozňovým osobným vlakom a dvoma koňmi. Potok, dvaja

 Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Interiér Slavošovského tunelu (najdlhšieho - 500 m), pohľad smerom od Magnezitoviec. Foto: P. Lacko, zima 1998/99. 175 x 125

Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Interiér Slavošovského tunelu (najdlhšieho - 500 m), pohľad smerom od Magnezitoviec. Foto: P. Lacko, zima 1998/99. 175 x 125

Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Interiér Slavošovského tunelu (najdlhšieho - 500 m), pohľad smerom od Magne

 Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Interiér Slavošovského tunelu (najdlhšieho), pohľad smerom na Magnezitovce. Foto: P. Lacko, zima 1998/99. 175 x 125

Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Interiér Slavošovského tunelu (najdlhšieho), pohľad smerom na Magnezitovce. Foto: P. Lacko, zima 1998/99. 175 x 125

Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Interiér Slavošovského tunelu (najdlhšieho), pohľad smerom na Magnezitovce.

 Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Pohľad na portál tunelu pri Tisovci. Foto: P. Lacko, zima 1998/99. 125 x 175, zima 1998/99

Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Pohľad na portál tunelu pri Tisovci. Foto: P. Lacko, zima 1998/99. 125 x 175, zima 1998/99

Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Pohľad na portál tunelu pri Tisovci. Foto: P. Lacko, zima 1998/99. 125 x 175,

 Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Pohľad zvnútra neidentifik. tunela na vrchol kamennej klenby. Ústie tunela je zavalené. Foto: P. Lacko, zima 1998/1999. 175 x 125

Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Pohľad zvnútra neidentifik. tunela na vrchol kamennej klenby. Ústie tunela je zavalené. Foto: P. Lacko, zima 1998/1999. 175 x 125

Nerealizovaná trať Slavošovce - Tisovec. Pohľad zvnútra neidentifik. tunela na vrchol kamennej klenby. Ústie tunela je

 Nové Mesto nad Váhom - Melčice, km 103,95 - obytný a hospdársky objekt. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Bratislavy. Foto: M. Entner, 26.2.1995. 126 x 89, COLOR

Nové Mesto nad Váhom - Melčice, km 103,95 - obytný a hospdársky objekt. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Bratislavy. Foto: M. Entner, 26.2.1995. 126 x 89, COLOR

Nové Mesto nad Váhom - Melčice, km 103,95 - obytný a hospdársky objekt. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky