SK (N)
 

Rušne - Elektrické motorové vozne a rušne

 

Elektrický rušeň ES 499.0015 na trati. Pohľad predobočný, zdola a cez listy. Trolej. Foto: D. Kelo, cca 1985. 130 x 18

Elektrický rušeň ES 499.1042 na čachtickej spojke pri N. Meste n. V. Trolej stožiar, kladky drôtovodu. Vzadu trať do

Elektrický rušeň ES 499.0003 pri 1. nást. žst. Bratislava hl. st. Pohľad zpredu. Vľavo vzadu perón. Návestidlo AŽD

Elektrický rušeň ES 499.0017 s rýchlikom pri vjazde do zast. Bratislava-Vinohrady od Vajnor. Pohľad zpredu. Vpravo vzad

Elektrický rušeň ES 499.1012 v depe Veselí n. Mor. pri akcii 100 rokov depa. Pohľad predobočný. Vpravo vzadu prístre

Elektrický rušeň ES 499.0014 s Fa a os. vozňami vchádza do žst. Bratislava hl. st. od Lamača. Pohľad predoboč. Vpr.

Elektrický rušeň ES 499.1001. Pohľad predobočný. Vzadu osvetľ. Maják, vľavo časť vozňa Z s plochou strechou, vpr

Elektrický rušeň ES 499.1042 + 1 Ba vozeň. Pohľad predobočný. Trolej, vzadu vľavo prízemný priemysel. objekt za be

Elektrický rušeň ES 499.0015 vchádza k 1. nást. do Bratislavy hl. st. od zast. Vinohrady. Vpravo 6. perón, vľavo koľ

Elektrická motorová jednotka SM 488.0005 pri výjazde z tunela na trati Brno - Havlíčkov Brod. Portál tunela, trolej, l

Elektrický rušeň S 499.2001, detailný záber na tabuľku s radom a vlastníkom. Foto: Anon., cca 1985. 180 x 129

Elektrický rušeň S 499.2001. Pohľad predobočný. Vpravo vzadu mrežový stožiar trolej. vedenia. Foto: Anon., cca 1985

Elektrický rušeň S 499.2001, pohľad na riadiaci pult. Foto: Anon., cca 1985. 178 x 126

Elektrický rušeň S 499.2001 + ES 499.0 + Ba vozeň vychádza z rovného tunela do Bratislavy hl. st. Pohľad zpredu. Port

Elektrický rušeň S 499.2001. Pohľad zpredu zdola. Vpravo vzadu časť vozňa Z pod prístreškom. Anon., cca 1985. 180 x

Elektrický rušeň S 499.0278 pri nekrytom peróne. Večerný pohľad zpredu. Vľavo i vpravo súpravy nákladných vlakov.

Elektrický rušeň S 499.0037 v Kutnej Hore. Pohľad predobočný. Vpravo vzadu časť ďalšieho rovnakého rušňa, vľav

Elektrický rušeň S 499.0264 pri nekrytom peróne v Plzni na Gottwaldovom nádr. Pohľad zpredu. Vpravu vzadu vidno ruše

Elektrický rušeň S 499.2002 medzi meracími vozňami zrejme na okruhu v Cerheniciach. Na rušni je nápis Majetek výzkum

Elektrický rušeň S 499.0084. Zimný pohľad predobočný. Troleje. Foto: Anon., cca 1980. 163 x 103

Elektrický rušeň S 499.0242 v žst.Karlovy Vary pri zakrytom peróne. Pohľad predobočný. Vľavo vzadu časť T 679.1.

Elektrický rušeň E 499.1058 pod halou žst. Praha hl.n. Pohľad predobočný. Foto: Anon., 2.9.1990. 144 x 106

Elektrický rušeň E 499.3020 v žst. Praha hl. n. Pohľad zpredu. Vpravo 2 vozne Ba, vľavo súprava os. vlaku a rušeň T

Elektrický rušeň E 499.0081 + 1 Ba vozeň v železničnej stanici (zrejme Žilina) pri peróne. Vzadu strecha perónu. Os

Elektrický rušeň E 499.0044 + 1 Ba vozeň v žst. Žilina. Vpravo vzadu prestrešený perón a vozeň Ztr. Osvetľ. stož

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky