SK (N)
 

Rušne - Elektrické motorové vozne a rušne

 

Elektrický rušeň E 458.0025 v depe Žilina. Pohľad zboku. Osvetľ. stožiar, trolejové výložníky, vľavo cestný nad

Elektrický rušeň E 458.0046 na vlečke výrobného závodu (má viacero rozchodov). Pohľad predobočný. Vpravo nízky z

Elektrický rušeň E 469.3004 s tabulou E 11 pod halou žst. Praha hl. n. Pohľad predobočný. Vpravo vzadu zariadenie Pra

Elektrický rušeň E 469.1017 v depe Ústí nad Labem. Pohľad zpredu. Za ním rušeň zrejme E 499.3. Vzadu obytné budovy

Elektrický rušeň E 469.1013 v depe Ústí nad Labem. Pohľad predobočný. Za ním predok rušňa E 499.3. Vpravo vzadu

Elektrický rušeň E 469.3006 s mraziarenským vozňom v žst. Praha Libeň. Pohľad predobočný. Trolejová brána. Vprav

Elektrický rušeň E 469.3030 s mrežami na oknách v depe Ústí nad Labem. Okolo vystavené elektrické rušne 363, 350,

Elektrický rušeň E 469.2013 v depe Ústí nad Labem medzi ďalšími rušňami podobných typov. Pohľad predobočný. Tr

Elektrický rušeň 363 088-6 s osobným vlakom v žst. Nové Mesto nad Váhom. Pohľad zpredu. Vpravo nákladné vozne. Vľ

Elektrický rušeň 363.135 - 5 v žst. Bratislava filiálka. Pohľad zpredu. Vľavo odstavené cisterny. Vľavo výpravná

Elektrický rušeň 363 065-4 v žst. Praha hl. n. Pohľad predobočný. Vľavo vzadu časť poštového vozňa, vpravo čel

Elektrický rušeň 363 048-0 v depe Ústí nad Labem. Pohľad predobočný. Vpravo časť rušňa E 479.0, vzadu elektrick

Elektrický rušeň 363 133-0 v novom depe Bratislava východ. Pohľad zpredu. Vľavo rušne 350 a 240. Kríky, troleje. Fot

Elektrický rušeň 363 142-1 v depe Žilina. Pohľad zpredu. Vľavo rušne 163 049-0 a E 499.1, vpravo E 499.1. Vzadu elekt

Elektrický rušeň 363 088-6 so zamrež. oknami a s osobným vlakom v žst. Bratislava Rača pri spevnenej nást. hrane. Vp

Elektrický rušeň radu 363, pohľad na ovládací pult. Foto: Z. Piešová, cca 1985. 147 x 105

Elektrický rušeň 363 091-0 + 1 Bda na račianskom zhlaví žst. Bratislava hl. st. Pohľad zboku zo 6. perónu. Vzadu oby

Elektrický rušeň 163 016-9 v žst. Praha Střed pri krytom nástupišti. Pohľad predobočný. Vľavo časť rušňa T 47

Elektrický rušeň S 489.0086. Pohľad zpredu. Zprava nastupuje do rušňa rušňovodič v pracovnom. Vľavu vzadu čelo ru

Elektrický rušeň ES 499.1038 v depe Bratislava hl. Zimný pohľad predobočný. Vzadu olejáreň a komín depa. Osvetľ.

Elektrický rušeň E 499.2014 + 3 Ba vozne prechádza pri nástupištiach žst. Praha Libeň. Pohľad predobočný. Peróny

Elektrický rušeň ES 499.0003 + Fa zrejme pri 1. nást. Bratislava hl. st. Pohľad predobočný. Pri rušni stojí železn

Elektrický rušeň ES 499.0001. Pohľad predobočný. Vľavo vzadu vidno čelo ďalšieho rušňa ES 499.0. Trolejová brá

Elektrický rušeň ES 499.1038 v depe Bratislava hl. Zimný pohľad predobočný. Vľavo vzadu T 444.0 a časť rotundy. Vp

Elektrický rušeň ES 499.1038 v depe Bratislava hl. Zimný pohľad zpredu. Vpravo vzadu rušeň ES 499.0005. Vzadu časť

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky