SK (N)
 

Rušne - Motorové vozne a rušne

 

Motorový vozeň M 262.0193 + prívesy k M 240.0 v žst. Žilina pri kusom nástupišti. Pohľad predobočný. Vľavo obytn

Motorový vozeň 830 027-9 v žst. Pohľad predobočný. Perónne hrany, vľavo priečelie neznámej výpravnej budovy. Foto

Motorový vozeň M 274.002. Zimný pohľad predobočný. V oknách sú ľudia v civile. Vľavo vzadu obytné domy, vpravo ko

Motorový vozeň M 274.002 + prívesný vozeň Calm komb. stavby v žst. Nýrsko. Pohľad predobočný. Vľavo priečelie v

Motorový vozeň M 286.1036 + príves Balm v žst. Zvolen. Pohľad predobočný. Perónna hrana, vzadu strecha perónu, tele

Motorový vozeň M 286.1022 + 2 prívesy k M 240.0 v žst. Červená Skala. Pohľad predobočný. Vzadu strecha obytnej budo

Motorový vozeň M 296.1016 + 2 prívesy v žst. Turnov. Pohľad zpredu (z okna poschod. vozňa). Osvetľ. stožiare, vľavo

Motorový vozeň M 296.2004 na trati Borek pod Troskami - Ktová. Pohľad predobočný (iba predná časť). Stromy, telegr.

Motorový vozeň M 283.0 v novej žst. Trenčín. Pohľad predobočný. Vzadu rozostavané zastreš. perónu, časť výpr.

Motorový vozeň M 283.0 v žst. Malacky. Pohľad predobočný. Vzadu časť priečelia výpr. budovy, ľudia v rovnošatác

Motorový vozeň M 283.0 v žst. Trnava. Pohľad predobočný. Vľavo časť priečelia výpravnej budovy a ľudia v civile.

Motorová jednotka M 298.0 v oblúku pod odst. koľajiskom Skala v Bratislave. Pohľad zpredu. Vpravo dvojitý telegraf. sto

Motorový vozeň M 475.0001 v žst. Hradec Králové pod lávkou pre peších. Pohľad predobočný. Vpredu časť vodného

Motorový vozeň M 475.0001, pohľad na interiér stredného oddielu pre cestujúcich. Anon., cca 1985. 170 x 120

Motorový vozeň M 475.0002 + 2 podvozk. Vozne. Pohľad zpredu. Vľavo roh železn. budovy a osvetľ. stožiare. Text: Turno

Motorová jednotka JŽ v stanici. Pohľad predobočný. Vyvýšené nástupište, vpravo časť priečelia výpravnej budovy

Motorový rušeň 775 005-2 s nákl. vlakom v neurč. stanici. Pohľad zpredu. Osvetľ. stožiare, vľavo i vpravo nákl. vo

Motorový rušeň T 499.0 (002 ?). Pohľad predobočný. Foto: D. Kelo, cca 1988. 180 x 129

Motorový rušeň T 426.001 + 3 prívesy k M 240.0 medzi Tanvaldom a Kořenovom v oblúku na moste, naokolo stromy. Pohľad

Motorový rušeň T 212.1018/703 616-3 v žst. Zliv. Pohľad zadobočný. Vľavo výmenníky výhybiek s hranatými návesti

Motorový rušeň 743 008-5 + 2 prívesy + služ. vozeň pre nákl. vl. medzi Tanvaldom a Kořenovom v oblúku na moste, nao

Motorový rušeň T 334.014 v okolí žst. Bratislava Nivy (Mlynské Nivy pri býv. Kovošrote ?). Pohľad zboku. Foto: J. K

Motorový rušeň T 334.0064 / 710 064-7 v žst. Bratislava hl. st. na lamačskom zhlaví. Pohľad predobočný. Zárubný m

Motorový rušeň T 334.0577 / 710 614-9 + 1 Nas za vchod. náv. do Trenčína od T. Teplej. Pohľad predobočný. Vzadu pri

Motorový rušeň T 334.0730 + špec. ploš. vozeň na vlečke PS Rosice n. Labem. Pohľad predobočný. Foto: O. Čížek,

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky