SK (N)
 

Rušne - Motorové vozne a rušne

 

Motorový rušeň T 478.4036 + ďalšia T 478.4 pri 1. nást. žst. Bratislava hl. st. Pohľad zpredu. Vľavo priečelie vý

Motorový rušeň T 478.4023 v žst. Brno hl. n. Pohľad predobočný. Vpravo časť vozňa F (rybák). Perónna hrana. Foto

Motorový rušeň T 478.4202 v žst. Praha hl. n. Pohľad predobočný. Vzadu súprava podvozkových os. Vozňov, krytý per

Motorové rušne T 478.3390 + T 478.3??? v depe Praha Bubny. Pohľad predobočný. Vpravo vzadu mech. zriaď. náv., osvetľ

Motorový rušeň T 478.3188 (?) v žst. Pohľad predobočný. Vľavo osvetľ. stĺp, vpravo vzadu lavička, ďalej obytné

Motorový rušeň T 478.3306 s nápisom Zdravíme XVII sjezd KSČ! v žst. Hrubá Skála. Pohľad predobočný. Vpravo vzadu

Motorový rušeň T 478.3310 v žst. Turnov. Pohľad predobočný. Vzadu priečelie výpr. budovy. Foto: S. Bakeš, 29.6.198

Motorový rušeň T 478.3396 v žst. Pohľad zpredu. Vľavo a vpravo cestujúci. Anon., cca 1985. 90 x 129

Motorový rušeň T 478.4031 + podvozk. osobný vozeň v žst. Praha střed. Vpravo vzadu veža výprav. budovy. Vľavo čas

Motorový rušeň T 478.4057 + vozeň Da v žst. Plzeň G. n. Pohľad predobočný. Výhybky, návestidlá AŽD, troleje, v

Motorový rušeň T 478.4023 v depe Brno dolní. Vpravo vzadu T 478.4076, vľavo priečelie remízy. Foto: M. Hájek, cca 19

Motorový rušeň T 669.0518 v žst. Praha Libeň. Pohľad predobočný. Trolejové brány, návestidlo AŽD. Anon., 26.6.19

Motorový rušeň T 669.0080 + plošinový vozeň v Pardubiciach na vlečke do Nemošíc. Pohľad zpredu zhora. Vzadu elektr

Motorový rušeň T 669.0093 v starom depe Bratislava Východ pred adm. budovou. Pohľad predobočný. Vpravo vpredu roh uho

Motorový rušeň 775 005-2 pri stavadle žst. Lučenec. Pohľad predobočný. Vľavo osvetľ. stožiar. Foto: M. Meliška,

Motorový rušeň T 678.0008 + Ra + Ztr v žst. Šalková. Pohľad predobočný. Osvetľ. stožiare, vpravo malé návestidl

Motorový rušeň T 679.019 / 776019-2 + časť služ. vozňa pre nákl. vlaky. Pohľad predobočný. Vpredu vodný žeriav,

Motorový rušeň 770 042-0 v žst. Praha Vršovice. Pohľad predobočný. Trolej, vzadu vozík MUV a zalesnený kopec. Foto

Motorový rušeň T 679.1197 v depe Letohrad. Pohľad predobočný. Vľavo vzadu priečelie haly depa, vpravo vzadu obytný

Motorový rušeň T 679.0015 v žst. Zvolen. Pohľad predobočný. Vpravo vzadu zvolenský hrad. Foto: M. Meliška, cca 1988

Motorový rušeň 773 001-3 v starom depe Bratislava východ. Pohľad predobočný. Vľavo časť rušňa 771, za ním vidno

Motorový vozeň 820 039 - 6 v starom depe Bratislava východ. Pohľad bočný. Vpravo kraj prívesu k 810 a roh budovy spr

Motorový vozeň 853 023-0 v žst. Humpolec. Pohľad predobočný. Spevnené perónne hrany, vpravo priečelie výpravnej bu

Motorový vozeň M 222.003. Pohľad bočný. Vzadu priečelie priemyselnej budovy. Anon., cca 1931. 225 x 161

Motorový vozeň M 262.0156 + prívesy k M 240.0 v žst. Žilina pri kusom nástupišti. Pohľad predobočný. Vpravo časť

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky