SK (N)
 

Rušne - Parné motorové vozne a rušne

 
 Parný rušeň ČKD CS 400 v depe Žilina. Pohľad zprava zpredu. Foto: O. Čížek, 1.10.1989. 168 x 120

Parný rušeň ČKD CS 400 v depe Žilina. Pohľad zprava zpredu. Foto: O. Čížek, 1.10.1989. 168 x 120

Parný rušeň ČKD CS 400 v depe Žilina. Pohľad zprava zpredu. Foto: O. Čížek, 1.10.1989. 168 x 120

 Parný rušeň dvojnápr. Krauss Mníchov r. v. 1882 (Džurka) na pomníku v žst. Veľký Šariš. Pohľad zpredu. Vzadu prieč. výprav. budovy. Vľavo nákl. vozne El a Uae. Foto: O. Řepka, 9.11.1974. 177 x 126

Parný rušeň dvojnápr. Krauss Mníchov r. v. 1882 (Džurka) na pomníku v žst. Veľký Šariš. Pohľad zpredu. Vzadu prieč. výprav. budovy. Vľavo nákl. vozne El a Uae. Foto: O. Řepka, 9.11.1974. 177 x 126

Parný rušeň dvojnápr. Krauss Mníchov r. v. 1882 (Džurka) na pomníku v žst. Veľký Šariš. Pohľad zpredu. Vzadu pr

 Parný rušeň dvojnápr. Orenstein a Koppel 1913 na pomníku v žst. Brandýs n. Labem. Pohľad zprava zpredu. Anon., 28.10.1989. 147 x 107

Parný rušeň dvojnápr. Orenstein a Koppel 1913 na pomníku v žst. Brandýs n. Labem. Pohľad zprava zpredu. Anon., 28.10.1989. 147 x 107

Parný rušeň dvojnápr. Orenstein a Koppel 1913 na pomníku v žst. Brandýs n. Labem. Pohľad zprava zpredu. Anon., 28.10

 Parný rušeň I.p Ks.Od. (354.9) na čele šesťvozňového rýchliku vchádza do stanice Poprad. Vpravu trať TEŽ, vzadu Tatry. Anon., cca 1910 137 x 85

Parný rušeň I.p Ks.Od. (354.9) na čele šesťvozňového rýchliku vchádza do stanice Poprad. Vpravu trať TEŽ, vzadu Tatry. Anon., cca 1910 137 x 85

Parný rušeň I.p Ks.Od. (354.9) na čele šesťvozňového rýchliku vchádza do stanice Poprad. Vpravu trať TEŽ, vzadu

 Parný rušeň Ia - 204 MÁV v starom depe Bratislava východ. Pohľad zpravo zozadu. Vľavo vzadu panelák, vpredu výhybka. Foto: M. Entner, 8.1998. 178 x 126, COLOR

Parný rušeň Ia - 204 MÁV v starom depe Bratislava východ. Pohľad zpravo zozadu. Vľavo vzadu panelák, vpredu výhybka. Foto: M. Entner, 8.1998. 178 x 126, COLOR

Parný rušeň Ia - 204 MÁV v starom depe Bratislava východ. Pohľad zpravo zozadu. Vľavo vzadu panelák, vpredu výhybka

 Parný rušeň IIc BNB, neskôr 128.02 KKStB, neskôr 342.002 ČSD, bez tendra. Pohľad zprava. Anon., 1905. 146 x 90. Pohľadnica - Pressfoto Praha.

Parný rušeň IIc BNB, neskôr 128.02 KKStB, neskôr 342.002 ČSD, bez tendra. Pohľad zprava. Anon., 1905. 146 x 90. Pohľadnica - Pressfoto Praha.

Parný rušeň IIc BNB, neskôr 128.02 KKStB, neskôr 342.002 ČSD, bez tendra. Pohľad zprava. Anon., 1905. 146 x 90. Pohľ

 Parný rušeň IIIb3 - 166 KsOd (neskôr 313.623 ČSD) bez tendra. Pohľad zľava. Vzadu hory. Foto: Anon., cca 1892. Repro: K. Vaculovič. 178 x 125

Parný rušeň IIIb3 - 166 KsOd (neskôr 313.623 ČSD) bez tendra. Pohľad zľava. Vzadu hory. Foto: Anon., cca 1892. Repro: K. Vaculovič. 178 x 125

Parný rušeň IIIb3 - 166 KsOd (neskôr 313.623 ČSD) bez tendra. Pohľad zľava. Vzadu hory. Foto: Anon., cca 1892. Repro:

 Parný rušeň Ip - 310 KsOd. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., cca 1910. Repro: K. Vaculovič. 177 x 73

Parný rušeň Ip - 310 KsOd. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., cca 1910. Repro: K. Vaculovič. 177 x 73

Parný rušeň Ip - 310 KsOd. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., cca 1910. Repro: K. Vaculovič. 177 x 73

 Parný rušeň Ip - 318 Ks.Od. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu bočné priečelie zrejme výpr. budovy s nápisom KOŠICE. Za rušňom vľavo prístrešok. Pred rušňom železničiar v rovnošate a rušňová čata. Foto: Anon., cca 1920. 177 x 127

Parný rušeň Ip - 318 Ks.Od. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu bočné priečelie zrejme výpr. budovy s nápisom KOŠICE. Za rušňom vľavo prístrešok. Pred rušňom železničiar v rovnošate a rušňová čata. Foto: Anon., cca 1920. 177 x 127

Parný rušeň Ip - 318 Ks.Od. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu bočné priečelie zrejme výpr. budovy s nápisom KOŠIC

 Parný rušeň It - 355 KsOd bez tendra. Pohľad zprava zpredu. Anon., cca 1918. Repro: K. Vaculovič. 178 x 116

Parný rušeň It - 355 KsOd bez tendra. Pohľad zprava zpredu. Anon., cca 1918. Repro: K. Vaculovič. 178 x 116

Parný rušeň It - 355 KsOd bez tendra. Pohľad zprava zpredu. Anon., cca 1918. Repro: K. Vaculovič. 178 x 116

 Parný rušeň IV - 51 KsOd. Pohľad zprava. Anon., cca 1880. Repro: K. Vaculovič. 170 x 115.

Parný rušeň IV - 51 KsOd. Pohľad zprava. Anon., cca 1880. Repro: K. Vaculovič. 170 x 115.

Parný rušeň IV - 51 KsOd. Pohľad zprava. Anon., cca 1880. Repro: K. Vaculovič. 170 x 115.

 Parný rušeň Pt 47.112 PKP v starom depe Bratislava východ. Pohľad zľava zpredu. Vpravo časť vozňa WLAB PKP, vpravo časť rušňa 735. Vzadu osvetľ. maják. Foto: M. Entner, 8.1998. 178 x 126, COLOR

Parný rušeň Pt 47.112 PKP v starom depe Bratislava východ. Pohľad zľava zpredu. Vpravo časť vozňa WLAB PKP, vpravo časť rušňa 735. Vzadu osvetľ. maják. Foto: M. Entner, 8.1998. 178 x 126, COLOR

Parný rušeň Pt 47.112 PKP v starom depe Bratislava východ. Pohľad zľava zpredu. Vpravo časť vozňa WLAB PKP, vpravo

 Parný rušeň s usp. 1 B a trojvozňovým vlakom. Vpravo zrejme lamačský portál bratislavského tunela. Vzadu stanovište koš. návest. Text: Rýchlik Wien - Bratislava z roku 1860. Anon., cca 1860. 180 x 96. Fotokópia perokresby., repro: Ing. D. Selecký

Parný rušeň s usp. 1 B a trojvozňovým vlakom. Vpravo zrejme lamačský portál bratislavského tunela. Vzadu stanovište koš. návest. Text: Rýchlik Wien - Bratislava z roku 1860. Anon., cca 1860. 180 x 96. Fotokópia perokresby., repro: Ing. D. Selecký

Parný rušeň s usp. 1 B a trojvozňovým vlakom. Vpravo zrejme lamačský portál bratislavského tunela. Vzadu stanovišt

 Parný rušeň trojnápr. Krauss Mníchov 1882 (Adolf) na pomníku v depe Liberec. Pohľad zľava zpredu. Foto: J. Česák, cca 1990. 148 x 104

Parný rušeň trojnápr. Krauss Mníchov 1882 (Adolf) na pomníku v depe Liberec. Pohľad zľava zpredu. Foto: J. Česák, cca 1990. 148 x 104

Parný rušeň trojnápr. Krauss Mníchov 1882 (Adolf) na pomníku v depe Liberec. Pohľad zľava zpredu. Foto: J. Česák,

 Parný rušeň U 35.101 s vlakom, 130 x 180, 2. pol. 40. r. 20. stor., autor a miesto neznáme, repro: Patschová K.

Parný rušeň U 35.101 s vlakom, 130 x 180, 2. pol. 40. r. 20. stor., autor a miesto neznáme, repro: Patschová K.

Parný rušeň U 35.101 s vlakom, 130 x 180, 2. pol. 40. r. 20. stor., autor a miesto neznáme, repro: Patschová K.

 Parný rušeň VIa - 115 BNB (potom 162.09 KKStB, potom 313.409 ČSD). Pohľad zprava zpredu. Anon., 1903. 155 x 95. Pohľadnica - Pressfoto Praha

Parný rušeň VIa - 115 BNB (potom 162.09 KKStB, potom 313.409 ČSD). Pohľad zprava zpredu. Anon., 1903. 155 x 95. Pohľadnica - Pressfoto Praha

Parný rušeň VIa - 115 BNB (potom 162.09 KKStB, potom 313.409 ČSD). Pohľad zprava zpredu. Anon., 1903. 155 x 95. Pohľad

 Parný rušeň VIb - 474 KsOd bez tendra (neskôr 623.005 ČSD). Pohľad zľava. Foto: Anon., cca 1910. Repro: K. Vaculovič. 168 x 75

Parný rušeň VIb - 474 KsOd bez tendra (neskôr 623.005 ČSD). Pohľad zľava. Foto: Anon., cca 1910. Repro: K. Vaculovič. 168 x 75

Parný rušeň VIb - 474 KsOd bez tendra (neskôr 623.005 ČSD). Pohľad zľava. Foto: Anon., cca 1910. Repro: K. Vaculovič

 Vykurovacie kotly K 774 (556.0165/935.2151) a K 824 (556.0370/ 935.2366) v depe Havlíčkúv Brod. Vľavo návestidlo na skúšnie VZ, vpravo vodáreň, vodný a odpopolovací žeriav. Foto: M. Hájek, 1.2.1989. 179 x 130

Vykurovacie kotly K 774 (556.0165/935.2151) a K 824 (556.0370/ 935.2366) v depe Havlíčkúv Brod. Vľavo návestidlo na skúšnie VZ, vpravo vodáreň, vodný a odpopolovací žeriav. Foto: M. Hájek, 1.2.1989. 179 x 130

Vykurovacie kotly K 774 (556.0165/935.2151) a K 824 (556.0370/ 935.2366) v depe Havlíčkúv Brod. Vľavo návestidlo na sk

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky