SK (N)
 

Rušne - Parné motorové vozne a rušne

 
 Parný rušeň 555.3163 na priec. Steinerova ul. (žst. Brat. filiálka - Bratislava Nivy). Pohľad zprava zpredu. Priecest. zab. zar, trolej električky, roh budovy koňky. Foto: M. Peciar, cca 1972. 130 x 178

Parný rušeň 555.3163 na priec. Steinerova ul. (žst. Brat. filiálka - Bratislava Nivy). Pohľad zprava zpredu. Priecest. zab. zar, trolej električky, roh budovy koňky. Foto: M. Peciar, cca 1972. 130 x 178

Parný rušeň 555.3163 na priec. Steinerova ul. (žst. Brat. filiálka - Bratislava Nivy). Pohľad zprava zpredu. Priecest.

 Parný rušeň 555.3171 na plechovom moste na dvojkoľajnej trati. Pohľad zľava zozadu. Strom, kaštiel. Anon., cca 1970. 147 x 104

Parný rušeň 555.3171 na plechovom moste na dvojkoľajnej trati. Pohľad zľava zozadu. Strom, kaštiel. Anon., cca 1970. 147 x 104

Parný rušeň 555.3171 na plechovom moste na dvojkoľajnej trati. Pohľad zľava zozadu. Strom, kaštiel. Anon., cca 1970.

 Parný rušeň 555.3181. Zimný pohľad zprava zpredu. Vpravo časť voaňa Be (rybák). Troleje. 178 x 126

Parný rušeň 555.3181. Zimný pohľad zprava zpredu. Vpravo časť voaňa Be (rybák). Troleje. 178 x 126

Parný rušeň 555.3181. Zimný pohľad zprava zpredu. Vpravo časť voaňa Be (rybák). Troleje. 178 x 126

 Parný rušeň 555.3239 + Vtr v Prahe Malešiciach na elektrifik. trojkoľajnej trati. Zimný pohľad zprava zpredu. Vľavo vzadu trojram. náv. Anon., 12.1969. 178 x 126

Parný rušeň 555.3239 + Vtr v Prahe Malešiciach na elektrifik. trojkoľajnej trati. Zimný pohľad zprava zpredu. Vľavo vzadu trojram. náv. Anon., 12.1969. 178 x 126

Parný rušeň 555.3239 + Vtr v Prahe Malešiciach na elektrifik. trojkoľajnej trati. Zimný pohľad zprava zpredu. Vľavo

 Parný rušeň 555.3240 na dvojkoľajnej elektrifik. trati. Pohľad zľava zpredu. Trakč, podpery, vľavo vzadu obyt. domy. Anon., cca 1970. 177 x 118

Parný rušeň 555.3240 na dvojkoľajnej elektrifik. trati. Pohľad zľava zpredu. Trakč, podpery, vľavo vzadu obyt. domy. Anon., cca 1970. 177 x 118

Parný rušeň 555.3240 na dvojkoľajnej elektrifik. trati. Pohľad zľava zpredu. Trakč, podpery, vľavo vzadu obyt. domy.

 Parný rušeň 555.3253. Pohľad zprava zpredu. Vľavo vzadu časť 475.1. Osvetľ. stĺpy. Anon., cca 1970. 176 x 126

Parný rušeň 555.3253. Pohľad zprava zpredu. Vľavo vzadu časť 475.1. Osvetľ. stĺpy. Anon., cca 1970. 176 x 126

Parný rušeň 555.3253. Pohľad zprava zpredu. Vľavo vzadu časť 475.1. Osvetľ. stĺpy. Anon., cca 1970. 176 x 126

 Parný rušeň 556.0112 + Ztr v žst. Hlohovec. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vpredu výhybk s hranatým návestidlom. Osvetľ. stožiare. Foto: B. Danko, cca 1970. 148 x 104

Parný rušeň 556.0112 + Ztr v žst. Hlohovec. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vpredu výhybk s hranatým návestidlom. Osvetľ. stožiare. Foto: B. Danko, cca 1970. 148 x 104

Parný rušeň 556.0112 + Ztr v žst. Hlohovec. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vpredu výhybk s hranatým návestidlom. Osvet

 Parný rušeň 556.0350 na dvojkoľ. neelektrifik. trati s ľavostrannou prevádzkou. Pohľad zpredu, z okna prottidúceho os. vlaku. Foto: J. Kubáček, cca 1975. 129 x 89

Parný rušeň 556.0350 na dvojkoľ. neelektrifik. trati s ľavostrannou prevádzkou. Pohľad zpredu, z okna prottidúceho os. vlaku. Foto: J. Kubáček, cca 1975. 129 x 89

Parný rušeň 556.0350 na dvojkoľ. neelektrifik. trati s ľavostrannou prevádzkou. Pohľad zpredu, z okna prottidúceho o

 Parný rušeň 556.0350 na dvojkoľ. neelektrifik. trati s ľavostrannou prevádzkou. Pohľad zpredu, z okna prottidúceho os. vlaku. Foto: J. Kubáček, cca 1975. 178 x 129

Parný rušeň 556.0350 na dvojkoľ. neelektrifik. trati s ľavostrannou prevádzkou. Pohľad zpredu, z okna prottidúceho os. vlaku. Foto: J. Kubáček, cca 1975. 178 x 129

Parný rušeň 556.0350 na dvojkoľ. neelektrifik. trati s ľavostrannou prevádzkou. Pohľad zpredu, z okna prottidúceho o

 Parný rušeň 556.0361. Pohľad zprava zpredu iba na čelo rušňa. Anon., cca 1975. 120 x 170

Parný rušeň 556.0361. Pohľad zprava zpredu iba na čelo rušňa. Anon., cca 1975. 120 x 170

Parný rušeň 556.0361. Pohľad zprava zpredu iba na čelo rušňa. Anon., cca 1975. 120 x 170

 Parný rušeň 556.043 v strojovej stanici Jaroměř. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu priečelie adm. budovy depa, vpredu skladka zdrží. Foto: R. Chalupa, 23.11.1979. 147 x 104

Parný rušeň 556.043 v strojovej stanici Jaroměř. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu priečelie adm. budovy depa, vpredu skladka zdrží. Foto: R. Chalupa, 23.11.1979. 147 x 104

Parný rušeň 556.043 v strojovej stanici Jaroměř. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu priečelie adm. budovy depa, vpred

 Parný rušeň 556.0506 + D (Rybák) + súprava Bam pri Horní Cerekvi. Pohľad zprava zpredu. Elektrifik. trať, vpravo rybník, vzadu stromy, návestidlo AŽD. Foto: O. Čížek, 10.10.1987. 165 x 120

Parný rušeň 556.0506 + D (Rybák) + súprava Bam pri Horní Cerekvi. Pohľad zprava zpredu. Elektrifik. trať, vpravo rybník, vzadu stromy, návestidlo AŽD. Foto: O. Čížek, 10.10.1987. 165 x 120

Parný rušeň 556.0506 + D (Rybák) + súprava Bam pri Horní Cerekvi. Pohľad zprava zpredu. Elektrifik. trať, vpravo ryb

 Parný rušeň 556.0506 + súprava Ba na jednokoľajnej trati v lese. Jílovice. Pohľad zľava zpredu. Foto. M. Hájek, 24.9.1988. 177 x 130

Parný rušeň 556.0506 + súprava Ba na jednokoľajnej trati v lese. Jílovice. Pohľad zľava zpredu. Foto. M. Hájek, 24.9.1988. 177 x 130

Parný rušeň 556.0506 + súprava Ba na jednokoľajnej trati v lese. Jílovice. Pohľad zľava zpredu. Foto. M. Hájek, 24.

 Parný rušeň 58 261 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vzadu motorový rušeň DR. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 58 261 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vzadu motorový rušeň DR. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 58 261 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vzadu motorový rušeň DR. Foto: Anon., 6.6.1982

 Parný rušeň 58 3047-6 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vzadu historický štvornápravový vozeň DR. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 58 3047-6 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vzadu historický štvornápravový vozeň DR. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 58 3047-6 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vzadu historický štvornápravový vozeň DR.

 Parný rušeň 60.502 s rozobraným posúvačom. Pohľad zprava zpredu. Pózujúci dielenskí zamestnanci v pracovnom. Foto: Anon., cca 1922, archív Suchý, farebná xerokópia. 243 x 145

Parný rušeň 60.502 s rozobraným posúvačom. Pohľad zprava zpredu. Pózujúci dielenskí zamestnanci v pracovnom. Foto: Anon., cca 1922, archív Suchý, farebná xerokópia. 243 x 145

Parný rušeň 60.502 s rozobraným posúvačom. Pohľad zprava zpredu. Pózujúci dielenskí zamestnanci v pracovnom. Foto:

 Parný rušeň 60.520 KKStB, neskôr ČSD 334.140, bez tendra. Pohľad zprava. Anon., 1908. 147 x 80. Pohľadnica - Pressfoto Praha.

Parný rušeň 60.520 KKStB, neskôr ČSD 334.140, bez tendra. Pohľad zprava. Anon., 1908. 147 x 80. Pohľadnica - Pressfoto Praha.

Parný rušeň 60.520 KKStB, neskôr ČSD 334.140, bez tendra. Pohľad zprava. Anon., 1908. 147 x 80. Pohľadnica - Pressfot

 Parný rušeň 651.050 MÁV, neskôr 623.0 ČSD. Bez tendra. Pohľad zprava. Anon., cca 1910. 147 x 95. Pohľadnica Pressfoto Praha

Parný rušeň 651.050 MÁV, neskôr 623.0 ČSD. Bez tendra. Pohľad zprava. Anon., cca 1910. 147 x 95. Pohľadnica Pressfoto Praha

Parný rušeň 651.050 MÁV, neskôr 623.0 ČSD. Bez tendra. Pohľad zprava. Anon., cca 1910. 147 x 95. Pohľadnica Pressfot

 Parný rušeň 73.416 KKStB, neskôr 414.0 ČSD, bez tendra. Pohľad zprava. Anon., 1909. 148 x 85. Pohľadnica Pressfoto Praha

Parný rušeň 73.416 KKStB, neskôr 414.0 ČSD, bez tendra. Pohľad zprava. Anon., 1909. 148 x 85. Pohľadnica Pressfoto Praha

Parný rušeň 73.416 KKStB, neskôr 414.0 ČSD, bez tendra. Pohľad zprava. Anon., 1909. 148 x 85. Pohľadnica Pressfoto Pr

 Parný rušeň 80.963 KKStB, neskôr 524.038 ČSD bez tendra. Pohľad zprava zpredu. Anon., 1915. 147 x 100. Pohľadnica Pressfoto Praha.

Parný rušeň 80.963 KKStB, neskôr 524.038 ČSD bez tendra. Pohľad zprava zpredu. Anon., 1915. 147 x 100. Pohľadnica Pressfoto Praha.

Parný rušeň 80.963 KKStB, neskôr 524.038 ČSD bez tendra. Pohľad zprava zpredu. Anon., 1915. 147 x 100. Pohľadnica Pre

 Parný rušeň 91 6580 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vzadu elektrický rušeň E 77 DR. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 91 6580 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vzadu elektrický rušeň E 77 DR. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 91 6580 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Vpravo vzadu elektrický rušeň E 77 DR. Foto: Anon.,

 Parný rušeň 919.138 BaB v depe Bratislava hl. pri administratívnej budove. Pohľad zľava zpredu. Vľavo vzadu administratívna budova, vpravo vzadu váha. Foto: Anon., cca 1990. 126 x 85, COLOR

Parný rušeň 919.138 BaB v depe Bratislava hl. pri administratívnej budove. Pohľad zľava zpredu. Vľavo vzadu administratívna budova, vpravo vzadu váha. Foto: Anon., cca 1990. 126 x 85, COLOR

Parný rušeň 919.138 BaB v depe Bratislava hl. pri administratívnej budove. Pohľad zľava zpredu. Vľavo vzadu administr

 Parný rušeň 93 230 DR v depe Erfurt West. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu elektrický rušeň E 77 DR. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 93 230 DR v depe Erfurt West. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu elektrický rušeň E 77 DR. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 93 230 DR v depe Erfurt West. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu elektrický rušeň E 77 DR. Foto: Anon., 6

 Parný rušeň 95 1027-2 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 95 1027-2 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 95 1027-2 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

 Parný rušeň 95 6676 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 95 6676 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

Parný rušeň 95 6676 DR v depe Erfurt West. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., 6.6.1982. 123 x 84

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky