SK (N)
 

Rušne - Parné motorové vozne a rušne

 
 Parný rušeň 477.043 so salón. vozňom počas odchodu z 5. perónu žst. Bratislava hl. Pohľad zľava zpredu. Vpravo 4. perón s vozíkom na batožinu. Foto. J. Horník, 18.10.1980. 148 x 105

Parný rušeň 477.043 so salón. vozňom počas odchodu z 5. perónu žst. Bratislava hl. Pohľad zľava zpredu. Vpravo 4. perón s vozíkom na batožinu. Foto. J. Horník, 18.10.1980. 148 x 105

Parný rušeň 477.043 so salón. vozňom počas odchodu z 5. perónu žst. Bratislava hl. Pohľad zľava zpredu. Vpravo 4.

 Parný rušeň 477.043 so salón. vozňom pri 5. peróne žst. Bratislava hl. Pohľad zľava zpredu. Vpravo 4. perón. Foto. J. Horník, 18.10.1980. 148 x 105

Parný rušeň 477.043 so salón. vozňom pri 5. peróne žst. Bratislava hl. Pohľad zľava zpredu. Vpravo 4. perón. Foto. J. Horník, 18.10.1980. 148 x 105

Parný rušeň 477.043 so salón. vozňom pri 5. peróne žst. Bratislava hl. Pohľad zľava zpredu. Vpravo 4. perón. Foto.

 Parný rušeň 477.043 v hale žst. Praha hl n. Pohľad zpredu. Vľavo jednotka EM 475.1. Anon., cca 1985. 125 x 90

Parný rušeň 477.043 v hale žst. Praha hl n. Pohľad zpredu. Vľavo jednotka EM 475.1. Anon., cca 1985. 125 x 90

Parný rušeň 477.043 v hale žst. Praha hl n. Pohľad zpredu. Vľavo jednotka EM 475.1. Anon., cca 1985. 125 x 90

 Parný rušeň 477.060. Pohľad zľava zozadu. Vzadu stromy. Anon., cca 1985. 210 x 125

Parný rušeň 477.060. Pohľad zľava zozadu. Vzadu stromy. Anon., cca 1985. 210 x 125

Parný rušeň 477.060. Pohľad zľava zozadu. Vzadu stromy. Anon., cca 1985. 210 x 125

 Parný rušeň 498.0(33?) + D (Rybák) na trojkoľajnej trati. Pohľad zprava zpredu. Dvojité telegrafné stĺpy, za traťou dedinské obytné domy. Foto: D. Selecký, cca 1965. 142 x 100, COLOR

Parný rušeň 498.0(33?) + D (Rybák) na trojkoľajnej trati. Pohľad zprava zpredu. Dvojité telegrafné stĺpy, za traťou dedinské obytné domy. Foto: D. Selecký, cca 1965. 142 x 100, COLOR

Parný rušeň 498.0(33?) + D (Rybák) na trojkoľajnej trati. Pohľad zprava zpredu. Dvojité telegrafné stĺpy, za traťo

 Parný rušeň 498.003 + Da + Aa + súprava Ba. Pohľad zľava zpredu. Troleje, vľavo prívesy k M 240.0. Foto: P. Vančura, cca 1970. 144 x 103. Pohľadnica Pressfoto Praha.

Parný rušeň 498.003 + Da + Aa + súprava Ba. Pohľad zľava zpredu. Troleje, vľavo prívesy k M 240.0. Foto: P. Vančura, cca 1970. 144 x 103. Pohľadnica Pressfoto Praha.

Parný rušeň 498.003 + Da + Aa + súprava Ba. Pohľad zľava zpredu. Troleje, vľavo prívesy k M 240.0. Foto: P. Vančura

 Parný rušeň 498.022 + Da + Ba pod zlíchovským kostolíkom pri Prahe. Pohľad zľava zpredu. Foto: P. Lášek, 1.7.1987. 178 x 130

Parný rušeň 498.022 + Da + Ba pod zlíchovským kostolíkom pri Prahe. Pohľad zľava zpredu. Foto: P. Lášek, 1.7.1987. 178 x 130

Parný rušeň 498.022 + Da + Ba pod zlíchovským kostolíkom pri Prahe. Pohľad zľava zpredu. Foto: P. Lášek, 1.7.1987.

 Parný rušeň 498.022 + Da + Ba v Nymburku. Pohľad zprava zozadu. Nekrytý perón, trolej, osvetľ. stĺpy. Foto: O. Čížek, 16.4.1990. 166 x 118

Parný rušeň 498.022 + Da + Ba v Nymburku. Pohľad zprava zozadu. Nekrytý perón, trolej, osvetľ. stĺpy. Foto: O. Čížek, 16.4.1990. 166 x 118

Parný rušeň 498.022 + Da + Ba v Nymburku. Pohľad zprava zozadu. Nekrytý perón, trolej, osvetľ. stĺpy. Foto: O. Čí

 Parný rušeň 498.022 pri zbrojení vody v RD Žilina (pred jazdou do Štrby pri príležitosti 35. výr. VŠDS). Pohľad zprava zpredu. Vpravo T 669.1190. Anon., 5.6.1988. 170 x 120

Parný rušeň 498.022 pri zbrojení vody v RD Žilina (pred jazdou do Štrby pri príležitosti 35. výr. VŠDS). Pohľad zprava zpredu. Vpravo T 669.1190. Anon., 5.6.1988. 170 x 120

Parný rušeň 498.022 pri zbrojení vody v RD Žilina (pred jazdou do Štrby pri príležitosti 35. výr. VŠDS). Pohľad z

 Parný rušeň 498.022. Pohľad zprava zpredu. Vzadu dielenské budovy. RD Brno (?) Foto: M. Hájek, 23.6.1989. 178 x 126

Parný rušeň 498.022. Pohľad zprava zpredu. Vzadu dielenské budovy. RD Brno (?) Foto: M. Hájek, 23.6.1989. 178 x 126

Parný rušeň 498.022. Pohľad zprava zpredu. Vzadu dielenské budovy. RD Brno (?) Foto: M. Hájek, 23.6.1989. 178 x 126

 Parný rušeň 498.025 za jazdy na trati. Neúplný pohľad zprava zpredu (iba po kabínu). Za traťou dvojitý telegrafný stĺp. Foto: D. Selecký, cca 1965. 142 x 100, COLOR

Parný rušeň 498.025 za jazdy na trati. Neúplný pohľad zprava zpredu (iba po kabínu). Za traťou dvojitý telegrafný stĺp. Foto: D. Selecký, cca 1965. 142 x 100, COLOR

Parný rušeň 498.025 za jazdy na trati. Neúplný pohľad zprava zpredu (iba po kabínu). Za traťou dvojitý telegrafný

 Parný rušeň 498.104 na točni RD Nové Zámky. Pohľad zprava zpredu. Vzadu rotunda s drevenými bránami a vodáreň. Foto: O. Řepka, 22.9.1971. 240 x 178

Parný rušeň 498.104 na točni RD Nové Zámky. Pohľad zprava zpredu. Vzadu rotunda s drevenými bránami a vodáreň. Foto: O. Řepka, 22.9.1971. 240 x 178

Parný rušeň 498.104 na točni RD Nové Zámky. Pohľad zprava zpredu. Vzadu rotunda s drevenými bránami a vodáreň. Fo

 Parný rušeň 498.104 pri vykurovaní podniku na renováciu pneum. v Bratislave Rači. Pohľad zprava zpredu. Vzadu vchod. návestidlo do Rače od Východného. Foto: J. Horník, 25.9.1977. 177 x 127

Parný rušeň 498.104 pri vykurovaní podniku na renováciu pneum. v Bratislave Rači. Pohľad zprava zpredu. Vzadu vchod. návestidlo do Rače od Východného. Foto: J. Horník, 25.9.1977. 177 x 127

Parný rušeň 498.104 pri vykurovaní podniku na renováciu pneum. v Bratislave Rači. Pohľad zprava zpredu. Vzadu vchod.

 Parný rušeň 498.106 + Da + Fa (?) v žst. Praha-Vršovice. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu výpravná budova. Vpravo vpredu krytý perón. Anon., 27.9.1979. 174 x 121

Parný rušeň 498.106 + Da + Fa (?) v žst. Praha-Vršovice. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu výpravná budova. Vpravo vpredu krytý perón. Anon., 27.9.1979. 174 x 121

Parný rušeň 498.106 + Da + Fa (?) v žst. Praha-Vršovice. Pohľad zľava zpredu. Vpravo vzadu výpravná budova. Vpravo

 Parný rušeň 498.106 + F (rybák) + salón. vozeň + súpr. rybákov odchádza zo žst. Považská Bystrica do Žiliny. Pohľad zľava zpredu. Trolej, odch. náv. AŽD. Anon., 29.9.1983. 122 x 83

Parný rušeň 498.106 + F (rybák) + salón. vozeň + súpr. rybákov odchádza zo žst. Považská Bystrica do Žiliny. Pohľad zľava zpredu. Trolej, odch. náv. AŽD. Anon., 29.9.1983. 122 x 83

Parný rušeň 498.106 + F (rybák) + salón. vozeň + súpr. rybákov odchádza zo žst. Považská Bystrica do Žiliny. Po

 Parný rušeň 498.106 + F (rybák) + salón. vozeň + súpr. rybákov v žst. Pov. Bystrica. Pohľad zľava zpredu. Vľavo vzadu časť výpr. budovy. Trolej, deti so zástavkami. Anon., 29.9.1983. 122 x 83

Parný rušeň 498.106 + F (rybák) + salón. vozeň + súpr. rybákov v žst. Pov. Bystrica. Pohľad zľava zpredu. Vľavo vzadu časť výpr. budovy. Trolej, deti so zástavkami. Anon., 29.9.1983. 122 x 83

Parný rušeň 498.106 + F (rybák) + salón. vozeň + súpr. rybákov v žst. Pov. Bystrica. Pohľad zľava zpredu. Vľavo

 Parný rušeň 498.106 pri 2. peróne žst. Bratislava hl. st. smerom na Raču. Vpravo odchod náv. ZSSR, vzadu časť výpravnej budovy. Pohľad zľava zpredu. Foto: A. Molnár, 8.1967. 165 x 118, COLOR

Parný rušeň 498.106 pri 2. peróne žst. Bratislava hl. st. smerom na Raču. Vpravo odchod náv. ZSSR, vzadu časť výpravnej budovy. Pohľad zľava zpredu. Foto: A. Molnár, 8.1967. 165 x 118, COLOR

Parný rušeň 498.106 pri 2. peróne žst. Bratislava hl. st. smerom na Raču. Vpravo odchod náv. ZSSR, vzadu časť výpr

 Parný rušeň 498.106 v žst. Považská Bystrica. Pohľad zpredu. Anon., 29.9.1983. 83 x 122

Parný rušeň 498.106 v žst. Považská Bystrica. Pohľad zpredu. Anon., 29.9.1983. 83 x 122

Parný rušeň 498.106 v žst. Považská Bystrica. Pohľad zpredu. Anon., 29.9.1983. 83 x 122

 Parný rušeň 498.106 zrejme v žst. Leopoldov počas výstavy k ukončeniu parnej prevádzky na Slovensku. Pohľad zľava zpredu. Vzadu mrež. osvetľ. stožiare. Foto: M. Macura, 10.1980. 180 x 130

Parný rušeň 498.106 zrejme v žst. Leopoldov počas výstavy k ukončeniu parnej prevádzky na Slovensku. Pohľad zľava zpredu. Vzadu mrež. osvetľ. stožiare. Foto: M. Macura, 10.1980. 180 x 130

Parný rušeň 498.106 zrejme v žst. Leopoldov počas výstavy k ukončeniu parnej prevádzky na Slovensku. Pohľad zľava

 Parný rušeň 498.106. Nočný pohľad zprava zozadu. Vidno iba časť tendra. Anon., 9.1981. 180 x 130

Parný rušeň 498.106. Nočný pohľad zprava zozadu. Vidno iba časť tendra. Anon., 9.1981. 180 x 130

Parný rušeň 498.106. Nočný pohľad zprava zozadu. Vidno iba časť tendra. Anon., 9.1981. 180 x 130

 Parný rušeň 498.107 odchádza na čele R 304 zo žst. Bratislava hl. st. smerom na Púchov. Pohľad zprava zpredu od račianskeho zhlavia. Vzadu vpravo PKP. Foto: O. Řepka, 19.9.1971. 240 x 180

Parný rušeň 498.107 odchádza na čele R 304 zo žst. Bratislava hl. st. smerom na Púchov. Pohľad zprava zpredu od račianskeho zhlavia. Vzadu vpravo PKP. Foto: O. Řepka, 19.9.1971. 240 x 180

Parný rušeň 498.107 odchádza na čele R 304 zo žst. Bratislava hl. st. smerom na Púchov. Pohľad zprava zpredu od rač

 Parný rušeň 498.113 na papršleku depa Bratislava hl. Vzadu čelo 475.1130 a T 334.0. Pohľad zprava zpredu. Vzadu prieč. remízy a komín. Foto: O. Řepka, 19.9.1971. 240 x 180

Parný rušeň 498.113 na papršleku depa Bratislava hl. Vzadu čelo 475.1130 a T 334.0. Pohľad zprava zpredu. Vzadu prieč. remízy a komín. Foto: O. Řepka, 19.9.1971. 240 x 180

Parný rušeň 498.113 na papršleku depa Bratislava hl. Vzadu čelo 475.1130 a T 334.0. Pohľad zprava zpredu. Vzadu prieč

 Parný rušeň 50 3629-8 v žst Halberstadt pri krytom peróne. Pohľad zprava zpredu. Vľavo mechanické návestidlo DR, vzadu guľový vodojem vodárne. Foto: Anon., 14.8.1983. 122 x 84

Parný rušeň 50 3629-8 v žst Halberstadt pri krytom peróne. Pohľad zprava zpredu. Vľavo mechanické návestidlo DR, vzadu guľový vodojem vodárne. Foto: Anon., 14.8.1983. 122 x 84

Parný rušeň 50 3629-8 v žst Halberstadt pri krytom peróne. Pohľad zprava zpredu. Vľavo mechanické návestidlo DR, vz

 Parný rušeň 50 CFR s nákladným vlakom v stanici. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., 1984. 124 x 85

Parný rušeň 50 CFR s nákladným vlakom v stanici. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., 1984. 124 x 85

Parný rušeň 50 CFR s nákladným vlakom v stanici. Pohľad zprava zpredu. Foto: Anon., 1984. 124 x 85

 Parný rušeň 52 4984 OeBB s rýchlikom OeBB v žst. Bratislava východ. Pohľad zprava zpredu. Vľavo rušeň 240 ŽSR. Vpravo osvetľ. maják a vozne na prekládke. Foto: M. Entner, 8.1998. 178 x 126, COLOR

Parný rušeň 52 4984 OeBB s rýchlikom OeBB v žst. Bratislava východ. Pohľad zprava zpredu. Vľavo rušeň 240 ŽSR. Vpravo osvetľ. maják a vozne na prekládke. Foto: M. Entner, 8.1998. 178 x 126, COLOR

Parný rušeň 52 4984 OeBB s rýchlikom OeBB v žst. Bratislava východ. Pohľad zprava zpredu. Vľavo rušeň 240 ŽSR. Vp

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky