SK (N)
 

Depá a dielne

 
 Vrútky - depo. Nová adminstr. budova a vodáreň, pod ňou 140, Sklad. vozne, osvetľ. stožiare. Foto: M. Pavlík, 30.6.1998 125 x 88, COLOR

Vrútky - depo. Nová adminstr. budova a vodáreň, pod ňou 140, Sklad. vozne, osvetľ. stožiare. Foto: M. Pavlík, 30.6.1998 125 x 88, COLOR

Vrútky - depo. Nová adminstr. budova a vodáreň, pod ňou 140, Sklad. vozne, osvetľ. stožiare. Foto: M. Pavlík, 30.6.1

 Vrútky - vodáreň v depe. Čelný pohľad zo strany staničných koľají. Foto: M. Entner, 13.9.1996. 126 x 177, COLOR

Vrútky - vodáreň v depe. Čelný pohľad zo strany staničných koľají. Foto: M. Entner, 13.9.1996. 126 x 177, COLOR

Vrútky - vodáreň v depe. Čelný pohľad zo strany staničných koľají. Foto: M. Entner, 13.9.1996. 126 x 177, COLOR

 Vrútky - vodáreň v depe. Detailný pohľad na spodnú časť zo strany Váhu. Foto: M. Entner, 13.9.1996. 88 x 126, COLOR

Vrútky - vodáreň v depe. Detailný pohľad na spodnú časť zo strany Váhu. Foto: M. Entner, 13.9.1996. 88 x 126, COLOR

Vrútky - vodáreň v depe. Detailný pohľad na spodnú časť zo strany Váhu. Foto: M. Entner, 13.9.1996. 88 x 126, COLOR

 Vrútky - vodáreň v depe. Detailný pohľad zdola na betónovú nosnú konštrukciu vodojemu zo strany Váhu. Foto: M. Entner, 13.9.1996. 88 x 126, COLOR

Vrútky - vodáreň v depe. Detailný pohľad zdola na betónovú nosnú konštrukciu vodojemu zo strany Váhu. Foto: M. Entner, 13.9.1996. 88 x 126, COLOR

Vrútky - vodáreň v depe. Detailný pohľad zdola na betónovú nosnú konštrukciu vodojemu zo strany Váhu. Foto: M. Ent

 Vrútky - vodáreň v depe. Detailný pohľad zdola na vežu zo strany Váhu. Foto: M. Entner, 13.9.1996. 126 x 88, COLOR

Vrútky - vodáreň v depe. Detailný pohľad zdola na vežu zo strany Váhu. Foto: M. Entner, 13.9.1996. 126 x 88, COLOR

Vrútky - vodáreň v depe. Detailný pohľad zdola na vežu zo strany Váhu. Foto: M. Entner, 13.9.1996. 126 x 88, COLOR

 Železničné dielne - montážna hala s oceľ. Konštrukciou a s podstrešným žeriavom (Tragf. 35 Tons), po oboch stranách rozložené kotly. Anon., cca 1900. 127 x 90

Železničné dielne - montážna hala s oceľ. Konštrukciou a s podstrešným žeriavom (Tragf. 35 Tons), po oboch stranách rozložené kotly. Anon., cca 1900. 127 x 90

Železničné dielne - montážna hala s oceľ. Konštrukciou a s podstrešným žeriavom (Tragf. 35 Tons), po oboch straná

 Žilina - administratívna budova v depe. Šikmý pohľad na bočnú stenu a roh od rotundy depa. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - administratívna budova v depe. Šikmý pohľad na bočnú stenu a roh od rotundy depa. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - administratívna budova v depe. Šikmý pohľad na bočnú stenu a roh od rotundy depa. Foto: J. Kubáček, 3.8.19

 Žilina - depo, elektrická časť. Čelný pohľad na koľajovú bránu. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, elektrická časť. Čelný pohľad na koľajovú bránu. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, elektrická časť. Čelný pohľad na koľajovú bránu. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

 Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu bez brán zo strany predstaničného priestoru kolmo na staničné koľaje. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu bez brán zo strany predstaničného priestoru kolmo na staničné koľaje. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu bez brán zo strany predstaničného priestoru kolmo na stani

 Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu bez brán zo strany staničných koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu bez brán zo strany staničných koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu bez brán zo strany staničných koľají od Košíc. Foto: J

 Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu bez brán zo strany staničných koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu bez brán zo strany staničných koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu bez brán zo strany staničných koľají od Košíc. Foto: J

 Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu s bránami zo strany staničných koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 11.8.1994. 178 x 125, COLOR

Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu s bránami zo strany staničných koľají od Bratislavy. Foto: M. Entner, 11.8.1994. 178 x 125, COLOR

Žilina - depo, elektrická časť. Šikmý pohľad na fasádu s bránami zo strany staničných koľají od Bratislavy. Fot

 Žilina - depo, motorová časť. Pohľad zo smeru točne. Foto: J. Gulík, 20.4.1996. 126 x 88, COLOR

Žilina - depo, motorová časť. Pohľad zo smeru točne. Foto: J. Gulík, 20.4.1996. 126 x 88, COLOR

Žilina - depo, motorová časť. Pohľad zo smeru točne. Foto: J. Gulík, 20.4.1996. 126 x 88, COLOR

 Žilina - depo, motorová časť. Pohľad zo smeru točne. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, motorová časť. Pohľad zo smeru točne. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, motorová časť. Pohľad zo smeru točne. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

 Žilina - depo, motorová časť. Šikmý pohľad na roh steny s koľajovými bránami a steny pozdĺž trate do Čadce. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, motorová časť. Šikmý pohľad na roh steny s koľajovými bránami a steny pozdĺž trate do Čadce. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, motorová časť. Šikmý pohľad na roh steny s koľajovými bránami a steny pozdĺž trate do Čadce. Fot

 Žilina - depo, motorová časť. Šikmý pohľad na roh steny s koľajovými bránami a steny pozdĺž trate do Čadce. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, motorová časť. Šikmý pohľad na roh steny s koľajovými bránami a steny pozdĺž trate do Čadce. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 120

Žilina - depo, motorová časť. Šikmý pohľad na roh steny s koľajovými bránami a steny pozdĺž trate do Čadce. Fot

 Zvolen - administratívna budova ŽOS stará. Nárožný pohľad. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 180 x 120

Zvolen - administratívna budova ŽOS stará. Nárožný pohľad. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 180 x 120

Zvolen - administratívna budova ŽOS stará. Nárožný pohľad. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 180 x 120

 Zvolen - pravdepodobne bývalá administratívna budova depa. Pohľad na centrálny trakt z predstaničného priestoru od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 178 x 120

Zvolen - pravdepodobne bývalá administratívna budova depa. Pohľad na centrálny trakt z predstaničného priestoru od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 178 x 120

Zvolen - pravdepodobne bývalá administratívna budova depa. Pohľad na centrálny trakt z predstaničného priestoru od Ko

 Zvolen - pravdepodobne bývalá administratívna budova depa. Pohľad na zvolenské krídlo z predstaničného priestoru od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 178 x 120

Zvolen - pravdepodobne bývalá administratívna budova depa. Pohľad na zvolenské krídlo z predstaničného priestoru od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 178 x 120

Zvolen - pravdepodobne bývalá administratívna budova depa. Pohľad na zvolenské krídlo z predstaničného priestoru od

 Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad na strednú časť veže zo strany Hrona. Foto: J. Kubáček. 3.8.1994. 180 x 120

Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad na strednú časť veže zo strany Hrona. Foto: J. Kubáček. 3.8.1994. 180 x 120

Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad na strednú časť veže zo strany Hrona. Foto: J. Kubáček. 3.8.1994. 180 x 120

 Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad na vežu v osi koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 180 x 120

Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad na vežu v osi koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 180 x 120

Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad na vežu v osi koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 180 x 120

 Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad na vstupné dvere. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 180 x 120

Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad na vstupné dvere. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 180 x 120

Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad na vstupné dvere. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 180 x 120

 Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad v osi koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 180

Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad v osi koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 180

Zvolen - vodáreň v depe. Pohľad v osi koľají od Košíc. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 120 x 180

 Zvolen - východná rotunda depa. Pohľad na brány. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 178 x 120

Zvolen - východná rotunda depa. Pohľad na brány. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 178 x 120

Zvolen - východná rotunda depa. Pohľad na brány. Foto: J. Kubáček, 3.8.1994. 178 x 120

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky